ทำนายฝัน 'ซาบซึ้งใจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ซาบซึ้งใจ ฝันว่าเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจในตัวใครบางคน คุณจะพบกับเหตุการณ์น่าประหลาดใจสุดๆ ในชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ซาบซึ้งใจ'

ฝันว่าเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจในตัวใครบางคน คุณจะพบกับเหตุการณ์น่าประหลาดใจสุดๆ ในชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระราชินี ดาดฟ้า สำลี คนขาพิการ เห็นประตูเมือง เป็นโจทก์ในศาล รวงข้าว ตกบ่ออุจจาระ กษัตริย์ จับก้อนหิน ทำให้คนอื่นตกใจ ขันตักน้ำ ถูกปีศาจไล่ ฝุ่นฟุ้งกระจาย จรเข้กัด หีบปิดอยู่ รักภรรยาตัวเอง ตัดหนวดตัวเอง หญิงแต่งชุดสีเขียว นกกาเหว่า กระบอก วงกบ เปลื้องผ้าตัวเอง ทาสี โคกินหญ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แต่งงานก่อนกำหนด ผ้าใบ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วัง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ร้านค้า คนกำลังเปลื้องผ้า คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ สุกร ยักษ์ ให้มีดแก่คนอื่น ความผิด คนรักได้รับบาดเจ็บ เมฆสีเลือด กล้วยแขก ที่นอน เศษอาหาร หัวหมู กำไลข้อมือ งูเหลือม ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เด็กนอนบนเตียง แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ผจญภัย โรคร้าย การผ่าตัด ก้างปลา พี่น้องทุบตีกัน จมน้ำ หมาคาบหม้อ คนมีดวงตาสีดำ วิ่ง แมวสีสวาท งมของในแม่น้ำ ตั้งครรภ์ ดารา อุ้มเด็กทารก โทษ กระดาษข่อย ทำแท้ง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ขุดหาทรัพย์สมบัติ คนเกี่ยวข้าว แบกเสา ทัพพี เพศสัมพันธ์ จักรยาน แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กระซิบ กระสือ หว่านข้าวในนา ถูกจี้ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง พระสถูป ซุกซ่อนตัว ขี่สัตว์ โดด มาเฟีย แมวสีขาว เห็นกองไม้กระดาน จมูกหาย แสงบนท้องฟ้า กระดาษสี เดินทางไปมหาสมุทร เคี้ยวดิน กลืนดวงอาทิตย์ ชกต่อย มีดตกน้ำ ผ้าห่มหนาๆ สร้อยข้อมีชำรุด รักตัวเอง หน้าต่างพัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น