ทำนายฝัน 'ซี่โครงหัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ซี่โครงหัก ฝันว่าซี่โครงหัก คุณจะมีความสนุกสนานอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว และหากคุณฝันว่าได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครง คุณจะได้รับเงินโดยที่คุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนนั่นเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซี่โครงหัก'

ฝันว่าซี่โครงหัก คุณจะมีความสนุกสนานอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว และหากคุณฝันว่าได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครง คุณจะได้รับเงินโดยที่คุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนนั่นเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เชือกรัดคอ แจกัน ภรรยาหนี มู่ลี่ ฝีขึ้นตามร่างกาย ดาดฟ้า ขวดน้ำ ตำรา ญาติเสียชีวิต เดินทาง พังพอน ฆ่านกกระจิบ กบฎ ผักกาด กินดิน กกลูก ตกปลากับญาติ ให้มีดแก่คนอื่น ดับตะเกียง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เปลี่ยนเสื้อผ้า กัลยาณิวัฒนา ฤาษี เงิน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง นำอุจจาระกลับบ้าน ปืนใหญ่ หอก ปี่ ฝาเรือน ลูกข่าง เกณฑ์ทหาร โสมสวลี แมวสีสวาท แปรงฟัน จับหนอน เชือก ชุดว่ายน้ำ อาวุธ ปีนรั้ว โบสีดำ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ คนตกนรก ไซเรน ไฟไหม้ป่า บ่อน้ำพุแห้งขอด เครื่องปั้นดินเผา ถูกโยนลงทะเล กำลังจะไปตาย กำลังเล่นเฟสบุค กระต่ายขูดมะพร้าว ตกช้าง เก็บผลมะม่วง พรม บ่อน้ำใหญ่ กอด จับกุ้ง จักรพรรดิ ถูกทรมาน ฤดูฝน รากไม้ พระพุทธเจ้า คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ซักผ้าขี้ริ้ว ร่มหัก กินเนื้อมนุษย์ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ไฟนรก เม่น หญิงแต่งชุดสีดำ ปราสาทเก่าแก่ ทหารเข้าบ้าน หอยที่มีเนื้อเต็ม กระบอกไม้ไผ่ นํ้าพุขนาดใหญ่ บาทหลวง กงเกวียน ขาหัก ป้อมปราการ งม ข่าวลือ ปีศาจหลายตน ล้างเท้า สวมเสื้อสีขาว รัฐประหาร เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น หม้อ เมฆหมอก กล้วยเน่า ราชา ปืน ขวดแก้ว ต้นไม้ เพื่อน โกหก คนแต่งชุดสีดำล้วน กบ หย่า ช่างเหล็ก ตกบ่ออุจจาระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM