ทำนายฝัน 'ซี่โครงหัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ซี่โครงหัก ฝันว่าซี่โครงหัก คุณจะมีความสนุกสนานอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว และหากคุณฝันว่าได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครง คุณจะได้รับเงินโดยที่คุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนนั่นเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซี่โครงหัก'

ฝันว่าซี่โครงหัก คุณจะมีความสนุกสนานอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว และหากคุณฝันว่าได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครง คุณจะได้รับเงินโดยที่คุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนนั่นเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บ้านตัวเอง บั้งไฟ ตัดผม ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ทาสี เดินเป็นวงกลม คลอดบุตร กุ้งแห้ง ป่าไผ่ ภรรยามีครรภ์ รถเข็นศพ กอดผู้หญิง กบ เกลียดคนต่างชาติ สถานีขนส่ง ปราสาท ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ประตูที่ปิดตาย เคารพ คำนับ หม้าย แผ่นดินไหว มองดูเหว เขี้ยวสัตว์ ข้าวสาร งม เห็นคนโดนแทง หมูตาย ธุรกิจ ขี่ม้า จูบเด็กเล็ก ตาย พระพุทธรูป ถูกตัดแขน กล้วย นาเกลือ ภาชนะ เต้นรำ ลากเกวียน ฮวงซุ้ย มวยผม กระโดดจากที่สูง เล่นไพ่ ปีศาจ มองนํ้าตกตามลำพัง อีเมล ( Email ) ใช้ผ้าโพกศีรษะ กำแพงเมืองจีน กำไลข้อมือ ทะเลาะกับเพื่อน รถบรรทุกศพ หน้าต่างพัง เปลื้องผ้าตัวเอง มีปากเสียงภายในครอบครัว กัดคน ดอกบานไม่รู้โรย ช่อดอกไม้ ข่าวลือ นักประพันธ์ สงคราม ภรรยาหนี เต้านม โอลิมปิก ไหล่เจ็บ ห่มผ้า เหี้ย ดูหนัง ยุง ซื้อกระดุม เจ็บป่วย ฝุ่นฟุ้งกระจาย ฝาด มรดก ตัดนิ้วมือตัวเอง รักเพื่อน ดวงจันทร์ แฮนด์บอล พิมเสน เสาตกน้ำมันในบ้าน ราวตากผ้า เดินทางก่อนกำหนด พระวรราชาทินัดดามาตุ ทำนาได้ผลผลิตดี มีด ไล่จับผีเสื้อ ลวดหนาม ขึ้นต้นไม้ ประตู ชะลอม ฮา เพชรพลอย ตู้รับจดหมาย ซ่อนหา คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตู้เย็น ผลไม้ ทูต ความรัก โครงกระดูกสัตว์ อักษรย่อ จมูกหาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM