ทำนายฝัน 'ซื้อกระดุม'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อกระดุม ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อกระดุม'

ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เฮลิคอปเตอร์ กกกอด งมของ เห็นเหรียญสตางค์ ปล้นสะดม ดอกราตรี กรวยใบตองใส่ดอกไม้ กริช อุ้มเด็กทารก เสื้อเปื้อนเลือด ซื้อเต่า ฉากกั้น ตารอบตัว เจ็บป่วย ถูกตัดศีรษะ เปิดผนึกซองจดหมาย คนแฝดตัวติดกัน ซองจดหมายสีฟ้า ควันไฟ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ฟันดาบ ขึ้นต้นไม้ ได้ตีกลอง กินลิ้น ซุง แขน คนกำลังถ่ายรูป เปลวไฟ ดาดฟ้า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คนเมา มหรสพ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ช่างเงินทอง สีดำ มุดรั้วลวดหนาม งวงช้างรัดตัว ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ซองจดหมายสีแดง สัมผัสกรวดทราย นุ่งผ้าสีม่วง เลี้ยงกระต่าย เสียสติ อทิตยาทรกิติคุณ ผูกปมเชือก ถูกกลั่นแกล้ง ตัดเล็บ ฟันบนตนเองหัก ถูกพายุพัดพาไปไกล กวาด ตาหลายคู่ ปราสาท ตราสัง มโหรี จรเข้กัด ถูกตัดแขน ข่าวร้าย จับปิ้ง กงล้อ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ กล่าวคำอำลาญาติ ตบมือ ตะกร้อ ภูเขาไปกำลังระเบิด หายใจอึดอัด นกเกาะหลังงู ดื่มยาพิษ สร้อยข้อมีชำรุด ดื่มน้ำมะพร้าว โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) เณรหน้าไฟ ฝาแฝด ประกายไฟ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ชอล์ก ปะชุน คนมีเขา ตอไม้ นุ่งผ้าขาว กระต่าย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด กินเนื้อหมู ประตูที่ปิดตาย ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เล่นตะกร้อ หนีจากถ้ำ นอนกลับหัว ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ซื้อของโบราณ ให้มีดแก่คนอื่น ฉมวก ประตูบ้าน ยุ้งข้าว กาน้ำร้อน นอนบนเสื่อ จอมปลวก มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กล่าวคำอำลากับใครบางคน มนต์ เครื่องชั่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM