ทำนายฝัน 'ซื้อกระดุม'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อกระดุม ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อกระดุม'

ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ เรือล่ม สาดน้ำ เล่นน้ำสงกรานต์ ได้เป็นเจ้าสาว เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เป็นไข้ คำสัญญา โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ธรณีสูบ องคมนตรี ถอดเครื่องประดับ ถูกข่มขืน ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ จลาจล ประตูกำลังถูกไฟไหม รังดุม ขาด้วน เนื้อหนัง คำนับ นอนในเรือ เก็บองุ่นรับประทาน มหรสพ กรรมกร สุสาน ธูปเทียน สุนัข ถูกโกง โคลน กบฎ ดับเทียน เบาะ ฌาปนกิจ ค้าขายต่างเมือง เห็นกองไม้กระดาน ลิ้นแข็ง ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ นอนโรงพยาบาล ฝนตกหนัก ภาชนะ พระพุทธบาท ล้มลงไปในหลุมลึก ยิ้ม แฝด ร่ม ส้วม แป้ง ไฟไหม้ผม อากาศบริสุทธิ์ เครื่องจักรทำงานได้ดี ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กอดอก คดีฟ้องร้องกัน ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ปฏิทิน เปิดผนึกซองจดหมาย ทำกับข้าว ช้อน เล่นตะกร้อ ทุ่งโล่ง ทำนาย ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ความลับ สวดมนต์ รดน้ำ ลูกข่าง บัตรเครดิต หูแหว่ง สตางค์ เวียนเทียน จับหมู กินเกินขนาด อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เลือดไหล หญิงแต่งชุดสีเขียว หนี้สิน เดินไปบนเนินเขา ถลกหนัง หวีงา รถพยาบาล ผลจันทร์ ( พืช ) ตาหลายคู่ พลับพลา ถูกเฉือนเนื้อ เต้าหู้ ท่าเรือ แส้ หญิงเปลือยกาย เปลือก ตัวเองแก่ เฆี่ยน ทอดทิ้งครอบครัว วิทยุ สมอเรือ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย คราด อดอยาก นอนกับสาวสวย ตกเขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM