ทำนายฝัน 'ซื้อกระดุม'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อกระดุม ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ซื้อกระดุม'

ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่สัตว์ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน หมาคาบหม้อ เลี้ยง ทะเบียนบ้าน ซื้อไม้กระดาน เสือตาย ราวตากผ้า สวมเสื้อสีขาว ฟัก แจวเรือ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ลูกๆ ทำความผิด กีฬา โล่รางวัล ปีนรั้ว เป็ด ทหารเข้าบ้าน จับผีเสื้อ นกพิราบ ช้อนปลา ประหารคนรัก จาระบี เขื่อนแตก ฆาตกร เพื่อนตาย รั้ว แต่งตัว เหงื่อ ผ้าไตรจีวร ถูกโจรชิงทรัพย์ ผลักประตู ท่าเทียบเรือ ฝักดาบ นาฬิกา แทง พูดคุยกับโจร ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง กระซิบกับเพื่อน นอนบนกองฟาง ตกเลือด เจดีย์ทรุดโทรม คันศรหรือคันธนู ท่อน้ำ เช็ค ( Cheque ) ต่อ นํ้าพุขนาดใหญ่ สัปเหร่อ กุมารทอง งมของ ตกต้นไม้ อาบน้ำฝน ซองจดหมายสีฟ้า ไหว้พระราหู ขื่อคา ยาพิษ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ขอโทษผู้อื่น ฟังเทศน์ฟังธรรม ช้างตกมัน ยิงปืน ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น หนามตำ กำลังขับรถ ปล่อยออกจากคุก ทำโรตี ขนทรายเข้าวัด เนกไท รดน้ำต้นไม้ ขนสัตว์ ของหวาน ซอ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ประตูบ้านคนอื่น ซุง ตัดผม ให้มีดแก่คนอื่น เดินอยู่ในป่า ยุ้งข้าว ข่มขืนคนอื่น รบกวน ฝี ถูกทำโทษ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ยอดตึกสูงทรงกลม เก้าอี้ แก่นจันทร์ ฟาง ซื้อขาย สตรี สิริวัณณวรีนารีรัตน์ หมูตาย เสื้อใหม่ ผ้าเช็ดหน้า หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ช่างปั้น แต่งงาน ขึ้นบันได ขึ้นเขา น้ำพุสวยงาม แมลงปอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM