ทำนายฝัน 'ซื้อกระดุม'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อกระดุม ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อกระดุม'

ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้นิรภัย ค้อน ประกาศนียบัตร ชายหนุ่ม เป่าแตร ฟาง น้ำตา จรเข้ ถั่วลิสง ชนะ ลำน้ำ ผ้าห่มหนาๆ ฟันปลอม ลูกเห็บ ทิวเขา อาเจียนเอาลำไส้ออกมา แขกขายโรตี นาเกลือ ฉีกกระดาษ แท่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ปลาฉลาม กินเนื้อไก่ ทดน้ำ ชักลาก ไส้เดือน เดินชนผนัง ตกเขา สวะ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ คนมีดวงตาสีดำ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ถุงมือ กำลังขับรถ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ขี่กระบือ ตะกร้อ จับสายสิญจน์ ฆ่าสุนัขบ้า บัวสีขาว สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ถุงเงิน ถุงทอง การสร้างโบสถ์ งูขดเป็นวงกลม กะเหรี่ยงคอยาว หนีจากถ้ำ ตู้รับจดหมาย จรเข้กัด มาลัยดอกไม้ รถจักรยาน กระท่อมในป่า ถ้ำ กล่าวหา ดาดฟ้า ฆ่าโค พังพอน ได้รับเงินบริจาค ซักผ้า กรรมกร หิ่งห้อย ผูกปมเชือก หมากฝรั่ง พังประตู คุก ตะราง ไข่เป็ด จุฬามณี ขลุ่ย นอกใจแฟน ฟ้อนรำ เดินอยู่กลางทุ่งนา นั่งราชรถ ใบลาน กระโดดจากที่สูง ตัวเองเป็นนักโทษ การตายของเพื่อน เครื่องปั้นดินเผา บัว แมว กรวยจราจร วงเวียน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย งูเหลือม นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เดินอยู่ในความมืด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก แลบลิ้น ลุยโคลน จักรยาน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ โดด กล้วยแฝด ทรงกลด กงสุล หมาตาย แตร อยากมีเงิน ใช้กระเทียมทำอาหาร นํ้าพุที่พุ่งสูง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM