ทำนายฝัน 'ซื้อกระดุม'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อกระดุม ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อกระดุม'

ฝันว่าซื้อกระดุม จะมีจิตใจกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ โคมไฟหรือโคมตะเกียง พระแก้วมรกต แป้ง คำนับ โดนดึงผม แสงสว่าง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ บ่อน้ำใหญ่ ดวงอาทิตย์มืดมัว เดินกะโผลกกะเผลก เครื่องชั่ง เห็นรองเท้าเก่า จราจรที่สับสนวุ่นวาย อาบน้ำในมหาสมุทร คนกำลังเปลื้องผ้า รวงข้าว เว็จ ขึ้นบันได ขึ้นเขา งูเผือก หนาม ไหล่ ตกบ่อมีหนอน ข้าวสาร ฆ่าตัวตาย ดำน้ำ หาบอุจจาระกลับบ้าน พวงมาลัย ลาภ นกยูง เครือญาติ เผาศพ ก้อนหินตก เฮลิคอปเตอร์ ข่มขืนคนอื่น พัชรกิติยาภา เท้าด้วน องคมนตรี ฆ่าสุนัขบ้า ความมั่งคั่ง สุสาน ขี่วัว แล้ว ตกวัว พลับพลา ชกมวย ตุ๊กตา โอ่ง ป่าไผ่ แมลงปีกแข็ง ฉากกั้น กงเต๊ก ลูกเต๋า อมตะ พระสงฆ์ ตุ้มหู นอนเล่นกลางดิน พลักก้อนหิน โกนขนหน้าแข้ง โต๊ะเขียนหนังสือ นํ้าวน หายใจอึดอัด ชนกระบือ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ บนบาน ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว โทรศัพท์มือถือหาย ต้นกก วิ่งจนเหนื่อยหอบ ญาติมิตร ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก จับกุ้ง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ศีล ก่อกองทราย ผีตายโหง งูจงอางไล่ เดินอยู่ในความมืด อยู่ในอาการผิดหวัง กระทะ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ร่ม นักประพันธ์ ไข่ไก่ กระโปรงเก่า นักเรียน ป่าช้า โซ่ คันศรหรือคันธนู บันไดสูง มีผู้นำม้ามาให้ รับประทานเครื่องเทศ เดินทางกลางทะเลทราย กุญแจ ความร่าเริง ผ้าไตรจีวร หมีกัด เชือดคอสุกร ศพ กำลังขับรถ ขึ้นต้นไม้ ใบไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM