ทำนายฝัน 'ซื้อของโบราณ'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อของโบราณ ฝันว่าซื้อของโบราณ คาดการณ์ว่าจะได้รับมรดก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อของโบราณ'

ฝันว่าซื้อของโบราณ คาดการณ์ว่าจะได้รับมรดก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สินบน เม่น กระเป๋าเดินทาง หม้าย พายเรือตามลำพัง เลี้ยงกุมารทอง ไหล่เจ็บ ถ้วยรางวัล คนรักนอกใจ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ลิง ก้อนหินตก พระจันทร์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ยาพิษ ดวงดาว โกนผม เปิดผนึกซองจดหมาย สู้กับเหยี่ยว ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ธุลี เพื่อนที่ตายไปแล้ว เครื่องแต่งกาย ที่ฝังศพ ถูกฆ่า ผ้าฝ้าย หูแหว่ง จมูก เสื้อขนสัตว์ ปากเปื่อย เด็กกำลังดูดนม ก้น ได้รับเงินบริจาค ไทร ธนาคาร ตื่นขึ้นมาเอง โทษ ซองจดหมายสีชมพู ตัวเองถูกธรณีสูบ ตะกวด ขโมยขึ้นบ้าน โทรศัพท์ เก็บดอกบัว เห็นตากระจกสีขาว สถานี คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว โต๊ะหมู่บูชา สิริภาจุกาภรณ์ ผ้าขาว นั่งบนอาสนะสงฆ์ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง พนมมือ ขนมชั้นหลากสี หนามตำ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ได้เป็นเจ้าบ่าว นกต่อสู้กัน ฝนตกระหว่างเดินทาง นาข้าวรกร้าง คบบัณฑิต โยงเรือ ชนกระบือ ชกคนที่จมูก เขื่อนแตก รัศมี ผ้าเช็ดตัว เณรหน้าไฟ หักธนู แมงมุม กระสือ เจ็บป่วย มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ หวีไม้ โค่นต้นไม้แก่ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ตีงู กรวยจราจร กระดานดำว่างเปล่า วัง ขุดถ่านหิน คอมพิวเตอร์ วงเวียน ฆ่าสุนัขบ้า เงื่อน ม้า เปลหามคนเจ็บ คดข้าวเย็นกิน นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง อากาศทึบมืดมัว กลืนเมฆ ทะเลาะกับคนรัก เด็กนอนบนเตียง ปลวก กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ โบสีดำ สบู่ เนกไท จับปลาตะเพียน เรือกำลังจม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM