ทำนายฝัน 'ซื้อของโบราณ'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อของโบราณ ฝันว่าซื้อของโบราณ คาดการณ์ว่าจะได้รับมรดก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อของโบราณ'

ฝันว่าซื้อของโบราณ คาดการณ์ว่าจะได้รับมรดก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นัยน์ตา กินไก่ ดอกมะลิ กระเป๋า ฝันว่าส่งพัสดุ งานบวชเณร บอลลูน พรวน โกรธ หวีงา ทับทิม ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) สัตว์เลี้ยง ล่องแพ ฝันเห็นนํ้าวน อุปกรณ์ทำครัว ตู้เซฟ ทาสี หุ่น สติ เสื้อผ้า เมฆสีแดง ประหารคนรัก พายเรือตามลำพัง ขุดถ่านหิน เนื้อหนัง ผิวพรรณ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ตกใจจนสะดุ้ง ผ้าขาว อาคันตุกะ ร่างกายตัวเอง ขนทรายเข้าวัด ผ้าโพกหัว ขนนกสีดำ ตัดผมตัวเอง ปฏิเสธการดื่มเหล้า มหรสพ พิมเสน เป็นโจทก์ในศาล รบชนะ คนฆ่าสัตว์ เปิดผนึกซองจดหมาย ขนคิ้ว คราส กินคอลลาเจน โต๊ะ ฟ้าแลบ ปัสสาวะรดกำาแพง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ถูกต่อต่อย ฉุด กระบอกสูบลม ตกบ่อมีหนอน งานศพ ปอกเปลือกผลไม้ ปัสสาวะ ฆ่าวัว ถอนฟัน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว รวงข้าว พร้า ก้อนหินตก อวัยวะเพศ ตามทวงหนี้ วัวควาย โกศ ตกเหว ฉากกั้น หูขาด น้ำพุ ฟันบนหัก หัวหมู ผนัง งวง เดินเป็นวงกลม เงี่ยง ต้นไม้ ฟันดาบ ทำตัวเองบาดเจ็บ ปลอกหมอน ท่องเที่ยวในสวน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา สวมมงกุฎ จองหอง ผมถูกตัดให้สั้น ก่อสร้าง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ นุ่งชุดขาว มีผู้นำม้ามาให้ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด รัฐประหาร ประกายไฟ รังผึ้ง ฉิ่ง นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ยกของหนัก เหยียบขี้ ฝนตั้งเค้า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM