ทำนายฝัน 'ซื้อผ้าขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อผ้าขาว ฝันว่าซื้อผ้าขาว จะไม่มีความสุขตลอดทั้งปี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อผ้าขาว'

ฝันว่าซื้อผ้าขาว จะไม่มีความสุขตลอดทั้งปี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขโมยขึ้นบ้าน ขุดหาทรัพย์สมบัติ กินเกินขนาด เห็นคนโดนแทง เปียก ฆาตกรรม ตัดหนวดตัวเอง อินทรี ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า จมูกแหว่ง ปราสาท ไก่ชน เฆี่ยน เมฆหมอก ขี่ม้า แล้ว ตกม้า หอก นกยูง ไฟไหม้ป่า ถูกประณาม ชักว่าว เครื่องขยายเสียง กอดผู้หญิง เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ สถานีขนส่ง ไฟไหม้ต้นไม้ ถูกมัดด้วยเชือก ร้านค้า ลุยโคลน กางเขน (นก) ขวานหัก หน้าไม้ สุนัขคาบหม้อ คนตายมาหา ยารักษาโรค ทำโรตี ทอง ท่าเรือ กระท่อมในป่า ทรัพย์สมบัติ นำเที่ยว เครื่องแบบทหาร ฉลาด รักตัวเอง โอเอซิส กระท่อม ถั่ว ภรรยา กระสือ งานโกนจุก ดารา ดีใจ น้ำเต้า งานมงคล สุริยคราส หมาเลียขา พายเรือกับคนอื่น การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น แว่นตาเลนส์ใส บัตรเชิญ ดวงอาทิตย์ทรงกลด เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม เป็นโจทก์ในศาล ถูกทรมาน ล้างบ้าน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ตะไบเหล็ก บ้านใหม่ ขัง ลายนิ้วมือ เอามีดฟันเท้าตัวเอง วัวควาย ปอ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ไฟไหม้ปราสาท ทะเลสาบ กิ้งก่า เสื้อขนสัตว์ หัวนก กระโดดจากที่สูง ว่าว ฟังเทศน์ฟังธรรม ฆ่าเสือ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา จับปิ้ง ถูกต่อต่อย ขาขาด เลี้ยงกุมารทอง เครื่องบินตก ขายไม้กระดาน ดอกไม้ อาบน้ำในทะเล นกแขกเต้า ทรมานคนอื่น ช้าง เตาไฟ รักกับนักบินหญิง บวชภิกสุนี คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ช่วยคน ปฏิเสธหมายเรียกประชุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM