ทำนายฝัน 'ซื้อเต่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อเต่า ฝันว่าซื้อเต่า จะมีความสนุกสนานโดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อเต่า'

ฝันว่าซื้อเต่า จะมีความสนุกสนานโดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกโกง ฮัจญ์ เล่นน้ำสงกรานต์ เสื่อไม้ไผ่ ฝ่าเท้า โกศ สังข์ เสื้อกันฝน กิ้งกือ พระจันทร์เดือนหงาย อุ้มเด็กทารก ละทิ้งบ้าน โดด ทะเลาะกับเพื่อน ว่ายน้ำ สีแดงชาด ถูกสุนัขเห่า เด็กเกิดใหม่ หลงรักสามีคนอื่น เมฆสีขาว ของกำนัล เก็บดอกบัว ไถนา ออกจากบ้าน ฐานทัพทหาร ได้รับเงินบริจาค สร้อย ผลจันทร์ ( พืช ) อสนีบาต ถั่วลิสง สัมผัสกรวดทราย ถ่ายอุจจาระ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ตกบ่อลึก ฝาเรือน คัมภีร์ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด คดข้าวเย็นกิน เดินทาง แพรพรรณ อู่เรือ กระซิบ กำแพง ต้นกัลปพฤกษ์ กรน ด่า นกกางเขน เช็คเด้ง โล่ เครื่องดนตรี ม้าสีดำ หมีทำร้าย เชิงตะกอน เลี้ยง เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ผู้ชายตบผู้หญิง เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ผ้าสีขาว ยอดตึกสูงทรงกลม บุคคล หมาก กองทัพ เป็นแม่ยาย สกปรก อีเมล ( Email ) ต้นไม้เขียวชอุ่ม ชามมีลายดอกไม้สวยงาม พระราชวัง ตะเกียงที่จุดแล้ว วิดน้ำ ยืนบนลังไม้ กระปุก โคกินหญ้า ตับไต ชนกระบือ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น สุสาน กรวยกรอกน้ำ สังกะสี เถาวัลย์ คนมีเขา หญิง นอนอยู่บนแผ่นดิน สงฆ์ กระซิบกับเพื่อน กินเนื้อวัว ถูกพายุพัดพาไปไกล นั่งบนหลังนกกระเรียน ประกันตัว หิมะตกถูกตัว ถูกกลั่นแกล้ง ปม ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ได้ยินเสียงปืน ความมั่งคั่ง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ถูกคนเตะ น้ำแข็ง มดกัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM