ทำนายฝัน 'ซื้อเต่า'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อเต่า ฝันว่าซื้อเต่า จะมีความสนุกสนานโดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อเต่า'

ฝันว่าซื้อเต่า จะมีความสนุกสนานโดยไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระวรราชาทินัดดามาตุ ถ่ายรูป เจ็บป่วย แหวนหาย ลาภ ใบลาน กำลังเล่นเฟสบุค รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ปลาหมึกหลายตัว โบว์ดำผูกคอ ผู้ชายตบผู้หญิง ตกบ่อลึก ถูกตี อ่างล้างหน้า ขนมปังกรอบ โซ่ อนุสาวรีย์ ดื่มน้ำหวาน สวมเสื้อสีเขียว แมวดำ ลูกกระพรวน สัตว์เลี้ยงตาย ผลักของหนัก เปลือย นายกรัฐมนตรี พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี คลอดลูก กลองโบราณ กุ้งแห้ง มาลัย เช็คเด้ง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น นั่งบนเตียง กล่าวคำอำลากับใครบางคน รังผึ้ง ถวาย หนู นํ้าพุศักดิ์สิทธิ แว่นตาเลนส์สีดำ มงกุฎ ตกปลากับคนรัก ตู้เหล็กใส่เอกสาร กำลังขับรถ สกปรก วงกต กรรมกร เต้านม ซุกซ่อนตัว ส้มตำ แต่งตัว กล้วยแฝด ตักบาตร จับหมู เดินบนฟ้า พร้า ตกทะเล ขนนกสีขาว ฆ่างู แมลงสาบ เด็กผู้ชาย ขวัญ รถไฟฟ้า ร้องเพลง ปีนเขา นํ้าวน สติ รบกวน ขิม เดินตากแดด ตักน้ำราดตนเอง งมของในแม่น้ำ อมตะ ซ่อนหา ดื่มสุรา เท้าด้วน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ดัดผม ชู้รัก หญิงแต่งชุดสีดำ แทะกระดูก คนตายมาหา ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ประตูที่ปิดตาย กัดคน ค้นหา ใช้ผ้าโพกศีรษะ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก นาค ตามทวงหนี้ นกอยู่ในรัง กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เที่ยวซ่อง หม้อ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว หนอน ฤดูร้อน เทียนไข ท่อนซุง ประเจียด กระซิบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM