ทำนายฝัน 'ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ให้ระวังการพบเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดีจะอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากศัตรู และโรคภัยต่าง ๆ อาจมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงดวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่'

ให้ระวังการพบเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดีจะอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากศัตรู และโรคภัยต่าง ๆ อาจมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงดวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ โต๊ะรับประทานอาหาร แมลง เท้าขาด ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น สูบ กำไลข้อมือ เด็กผู้ชายสู้กัน ถาด จับกุ้ง ซอ สะอึก ชี ดิน เงี่ยง เตียง ใบลาน คนตาย กกไข่ ต้นไม้ โลงศพ ผจญภัย สุนัขคาบหม้อ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ดึงเชือก เด็กทารก ฉีกกระดาษ หมูตาย ศพ นอนเล่นกลางหาดทราย กะปิ นกนางนวล ล้างภาชนะเครื่องใช้ ตัวเองแก่ โทรศัพท์มือถือหาย ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ โรคร้าย ปีศาจที่มีเขาและหาง จับก้อนกรวด ก้อนทราย แลบลิ้น โบสถ์ เคี้ยวดิน กะเหรี่ยงคอยาว บวงสรวง ยิงธนู เครื่องศาสตราวุธ ฉุด กล้วยเน่า กลางคืน จานชาม ย่าง บ้านมีช่องโหว่ เดินทางไกล ธง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ศิลา ถางหญ้า โลกแตก เรือโยง ซื้อของโบราณ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน อาหารบูดเน่า ช้อนปลา เหาะ หีบเปิดอยู่ ไต่เขา รังนก กระถางหลุดมือแตก กินถั่วต้ม ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ชายหนุ่ม บูชา ค้นหา เพลิง กรงสัตว์ ไซเรน บิดามารดา หมี ฆาตกร ลอยคอ หุ่น โล่ ยารักษาโรค งานฉลอง หีบศพ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เครื่องปั้นดินเผา แสง อาจารย์ ทำกับข้าว ผู้คุมนักโทษ ไฮโล ซองบุหรี่ เวที กล่าวหา ตัวเองร่ำรวย ไหว้เจ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM