ทำนายฝัน 'ซ่อมแซมรั้วบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ซ่อมแซมรั้วบ้าน ฝันว่าซ่อมแซมรั้วบ้าน คุณต้องสร้างความกระจ่างต่อข้อกล่าวหาต่างๆ ที่คนอื่นคิดกับคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซ่อมแซมรั้วบ้าน'

ฝันว่าซ่อมแซมรั้วบ้าน คุณต้องสร้างความกระจ่างต่อข้อกล่าวหาต่างๆ ที่คนอื่นคิดกับคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สนามกีฬา บันได บิลเลียด โต๊ะเขียนหนังสือ งานแต่งงาน เรือน งมหาของ เป็นบ้า เหงื่อ ได้พูดคุยกับเพื่อน แสดงละคร กระเป๋า สุนัข กินขนม โดนแทง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เช็คเด้ง ตะกร้าหวาย ยกของหนัก การผ่าตัด ผู้หญิงถือมีด ทอผ้า ถอนผมหงอก ทหาร น้ำพุขนาดใหญ่ กำลังขับรถ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ห่านฟ้า ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ หมาคาบหม้อ เด็กผู้ชายสู้กัน หญ้า พระราชินี หิมะตกในฤดูร้อน ขาด้วน ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ขนมเข่ง เจ้าสาว จับสุกร ตำรา หน้าต่าง ทะเลสาบ น้ำมันก๊าด ได้กลิ่นธูป ช่างตัดผม กล้องยาสูบ เฒ่าแก่ เฮลิคอปเตอร์ พระจันทร์เดือนหงาย ปลวกขึ้นบ้าน องค์พระ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ขโมยขึ้นบ้าน มีปากเสียงภายในครอบครัว เก็บองุ่นรับประทาน กล่าวหา ยกยอ เมฆลอยนิ่ง อทิตยาทรกิติคุณ กินกระต่าย กระซิบ แสงบนท้องฟ้า การทำผิดพลาด วิ่งออกกำลังกาย สร้อยข้อมีชำรุด องคมนตรี เปิดร้านค้าขายสินค้า แส้ ก่อกองทราย ตะไกร พระสังฆราช ฉีกกระดาษ ไก่ออกไข่ หอยที่มีเนื้อเต็ม ต้องโทษ กรรไกร นอนบนเตียง ข้าวในนา ปลูกพริก สถานีขนส่ง ผ้าห่ม ตำรวจ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กินปลาหมึก นาก พลอยหลากสีสัน ปลาหมึกหลายตัว ถือไต้ หรือ คบไฟ เปียก สะพายย่าม เคี้ยวดิน เพลิง ฆ่าผึ้ง ล้มลงไปในหลุมลึก เสียสติ ถูกฝังทั้งเป็น กระหายน้ำ ล้มเหลว ซื้อปลาทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM