ทำนายฝัน 'ซ่อมแซมรั้วบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ซ่อมแซมรั้วบ้าน ฝันว่าซ่อมแซมรั้วบ้าน คุณต้องสร้างความกระจ่างต่อข้อกล่าวหาต่างๆ ที่คนอื่นคิดกับคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซ่อมแซมรั้วบ้าน'

ฝันว่าซ่อมแซมรั้วบ้าน คุณต้องสร้างความกระจ่างต่อข้อกล่าวหาต่างๆ ที่คนอื่นคิดกับคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า กุฏิพระ ซาวข้าว เก็บมุ้ง วงล้อกำลังหมุน ตัวเองตายไปแล้ว ระดู พลับพลา จานชาม นม ประดาน้ำ กระทง ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ กงเกวียน เสื้อเปื้อนเลือด ลายนิ้วมือ เสื้อครุย ประเทียบ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม นุ่งผ้าสีแดง สูบบุหรี่ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ดารา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เห็นรองเท้าเก่า กินเนื้อคนอื่น เห็นประตูปิด นํ้าพุขนาดใหญ่ ขอโทษผู้อื่น ไอศกรีม แมวสีขาว กระจาด นาฬิกาข้อมือเสีย ลากรถบรรทุก ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น งูจงอาง สำลี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ฟันบนตนเองหัก ดับไฟ เกวียน กระดาษสีขาว เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ชี จอก กะเหรี่ยงคอยาว ที่นอน ฆ้อง เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ไฟ รัฐประหาร พานทอง เดินทางไปมหาสมุทร ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เป่าแตร เณรหน้าไฟ ตรอมใจ โค่นต้นไม้แก่ เอสเอ็มเอส ( SMS ) สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ธง ประกาศข่าวการตาย ถูกต่อต่อย ผู้ถือศีล นั่งใต้ต้นไทร สลัก กระติกน้ำร้อน ธรรมจักร บุพการี ตกบ่อมีหนอน วิทยา บ้านไฟไหม้ อยากตาย ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ใส่ต่างหู ฆ่าไก่ กระเป๋า มดรุมเป็นกลุ่มๆ ลูกเต๋า เกือก โบดำผูกเสาบ้าน ซุกซ่อนของมีค่า แร้งกินซากศพ ตะปู ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ เปียก ได้ตีกลอง แมลงปอ กระบอกสูบลม มีโชคลาภ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ สตรี แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ผึ้งมากมาย บัว ของเล่น หญิงชรา โจรสลัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM