ทำนายฝัน 'ซ้อมรบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ซ้อมรบ ฝันว่าไปซ้อมรบ คุณจะประสบเหตุการณ์ต้องไปไกลบ้านไกลเรือนของคุณ แต่จะประสบความสำเร็จจากการอยู่ห่างไกลนั้น และจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ซ้อมรบ'

ฝันว่าไปซ้อมรบ คุณจะประสบเหตุการณ์ต้องไปไกลบ้านไกลเรือนของคุณ แต่จะประสบความสำเร็จจากการอยู่ห่างไกลนั้น และจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกแร้ง ขนสัตว์ เด็กพิการ หย่า ชอล์ก แม่มด งมของ ทางรถไฟ สถานี คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ขมิ้น กรวยจราจร ทุบตีภรรยา ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน อากาศทึบมืดมัว เส้นด้าย ได้สวมแว่นตาดำ รักคนต่างชาติ ดนตรี พังพอน ถูกมัดด้วยเชือก ขี้เถ้าในเตาไฟ ขอบคุณ เงา ดาบ เดินทาง ญาติเสียชีวิต ตะขาบ ซ่อง แชมพู เหาะ โกนผม เตาไฟ ร่มหัก นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ท่าเทียบเรือ ท่อน้ำ บวม เห็นบ่อร้าง อ่างล้างหน้า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ลิ้นแข็ง ดิน ถลกหนัง ข่วน เวทีมวย รถไฟ ดมกลิ่นดอกไม้ นอนบนเสื่อ เล่าเรื่องตลก ลม จับก้อนกรวด ก้อนทราย มองนํ้าตกกับคนรัก กระดาษข่อย รักเพื่อน วงกบ ตกบ่อลึก แตงโม ล่องแพ เดินทางไปทิศตะวันออก ไว้หนวดยาว ฆ่าโค ปม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เห็นตากระจกสีขาว ปลา โทษ ปราศจากอํานาจ มีปากเสียงภายในครอบครัว ตัวเองถูกประหาร ปีศาจที่มีเขาและหาง เลือกตั้ง ทิชชู ข่าวดีจากลูก มะพร้าว ตาข่าย อุจจาระ จุฬามณี ถูกมัดมือมัดเท้า นองเลือด เครื่องจักรทำงานได้ดี ปะชุน ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย กลอง ทาขมิ้น คางคก ฤดูฝน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า กระดุมหาย เก็บเงินได้ เปื้อน ซาวข้าว รวงข้าว รักใครบางคนมากๆ ชกคนที่จมูก โอลิมปิก น้ำล้นเขื่อน ถากไม้ เมฆสีเลือด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น