ทำนายฝัน 'ญาติตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาติตาย ฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำนายว่าจะมีโชคลาภทางด้าน การงานและการเงิน ซึ่งเป็นลาภที่มาจากญาติพี่น้อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ญาติตาย'

ฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำนายว่าจะมีโชคลาภทางด้าน การงานและการเงิน ซึ่งเป็นลาภที่มาจากญาติพี่น้อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินเรือ แทง ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา สละราชสมบัติ เศรษฐี ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ข้าวในนา ดอกไม้ อ้อย ได้ยินเสียงดนตรีไทย สาวไส้ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ดวงดาว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ปากกา นกนางนวล ดวงแก้ว ไก่ชน วิชา จับก้อนหิน มะนาว ทำให้คนอื่นตื่น กล้วยแฝด ได้ยินเสียงกลอง เลือดออกทางทวาร โต๊ะหมู่บูชา ฉ้อโกง สวมเสื้อสีเขียว เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว เดินเร็วๆ ทอดสมอ ประหาร ถุงน้ำร้อน นอนเล่นกลางหาดทราย ฝันว่าส่งพัสดุ วิมาน ถูกจี้ ขี่ราชสีห์ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง อยู่ในอาการเร่งรีบ ไฮโล คงกระพันชาตรี ส้วม มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ประกายไฟ หมีทำร้าย อมตะ หัตถกรรม สุรา ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ได้เข้าร่วมในสงคราม ลาวาภูเขาไฟ ปลอกหมอน จูบคนที่อายุมากกว่า ตกน้ำร้อน รักกับนักบินหญิง กงเกวียน ญาติ ธนาคาร เคารพ คำนับ รถศพ โอ่ง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เครื่องลายคราม แฉลบ คบคนพาล กรรมกร วิ่งจนเหนื่อยหอบ จับปิ้ง ภาวนา รักใครบางคนมากๆ ภรรยาเอาน้ำมาให้ ทับทิม ล่าสัตว์ จับสายสิญจน์ ขิม ขึ้นต้นไม้ หุ่นยนต์ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี คนมีดวงตาสีดำ หิมะตกถูกตัว กลืนเมฆ กระต่ายขูดมะพร้าว ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน คนแต่งชุดสีดำล้วน เสื้อผ้า เพื่อน คนรับใช้ จุดเทียน หญิงแต่งชุดสีเขียว ภรรยาเสียชีวิต แข่งม้า เต้านม ทำนาได้ผลผลิตดี ที่พึ่ง อนุสาวรีย์ ลิฟต์ จับลูกเสือ ถวายของแด่พระสงฆ์ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM