ทำนายฝัน 'ญาติตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาติตาย ฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำนายว่าจะมีโชคลาภทางด้าน การงานและการเงิน ซึ่งเป็นลาภที่มาจากญาติพี่น้อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ญาติตาย'

ฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำนายว่าจะมีโชคลาภทางด้าน การงานและการเงิน ซึ่งเป็นลาภที่มาจากญาติพี่น้อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นํ้าวน ท่าเทียบเรือ ฝันว่าส่งพัสดุ โดนดึงผม ปั่นด้าย ไม้เท้า ธารน้ำตก ลูกเห็บ นักประพันธ์ กินเนื้อคนอื่น กิ้งกือ ลอย กินผลไม้แฝด ธุรกิจ ล่าสัตว์ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ จับสุกร เศษอาหาร ราวตากผ้า แฟนนอกใจ แจกัน ยานพาหนะ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง มดรุมเป็นกลุ่มๆ ดิน ดู pornhub กรวยจราจร เสี้ยนตำเท้า ตะกร้าไม้ ยารักษาโรค พรวนดิน ตกต้นไม้ มะนาว ซองจดหมายสีแดง สถานีขนส่ง ขนมเข่ง สุรา ตำหนัก เดินอยู่ในความมืด นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ รังผึ้ง คลอดลูกก่อนกำหนด จอมปลวกกลางถนน อุปกรณ์ทำครัว ดาวอับแสง หีบเปิดอยู่ แมวดำ ถลกหนัง แขก ดวงอาทิตย์ขึ้น ถุงใส่เงิน อินสตาแกรม ( instargram ) ได้พูดคุยกับเพื่อน หมาคาบหม้อ อสนีบาต คนรับใช้ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ดนตรี มะพร้าว ปากเจ็บ ถูกตะปูตำเท้า ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) กางเกง ช่างไม้ ตกกล้า สมอเรือ รบกวน ถุงเงิน ถุงทอง ไว้ทุกข์ เสือ กาบินเข้ามาในบ้าน งูรัด ต้นกก มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ฆ่าเต่า เก็บเงินได้ ปลาทองที่ตายแล้ว กระดาษสีขาว ถูกตบ ภรรยาเสียชีวิต ถูกหนูกัด พระสังฆราช กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กะโหลก ได้ยินเสียงปืน ทุ่งโล่ง ฉางข้าว กินโดนัท ประโคม ถวายข้าวพระ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ผลักประตู ถ่ายรูป เห็นไม้กระดาน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา คนมีดวงตาสีดำ วงเวียน เป็ด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM