ทำนายฝัน 'ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ฝันเห็นญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด โอกาสดีกำลังจะมาถึงตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด'

ฝันเห็นญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด โอกาสดีกำลังจะมาถึงตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งู จับกุ้ง นกต่อสู้กัน เดินอยู่กลางทุ่งนา มงคล ทำผ้าเช็ดหน้าหาย สวมเสื้อขาด คนที่มีท่าทางเร่งรีบ แสงสว่าง ตกจากที่สูง ฉิ่งฉาบ หมาหอน สะอึก กระสือ ลำคานเสียงฉาบ กินหัวสุกร หญิงทุบตีกัน ปอกเปลือกผลไม้ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง จักรพรรดิ กำนัน งง บัวสีขาว นกพิราบ เงื่อน ตีแมลงวันตาย ตัดเล็บ ตกหน้าผา ผึ้งมากมาย ขิม ผ้าเช็ดตัว เห็นไม้กระดาน กวาด ดื่มยาพิษ กินองุ่น ครู นั่งอยู่ในกองขี้ ถุงน้ำร้อน พานทอง จอมปลวก สวมรองเท้าใหม่ เดินเป็นวงกลม เปิดผนึกซองจดหมาย ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน กัลยาณิวัฒนา บ้านตัวเองสวยงาม ตรอกซอกซอย เก้าอี้ ลำคลอง ปลูกบ้าน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร โบดำผูกคอตนเอง เกวียน นั่งบนอาสนะสงฆ์ ความมั่งคั่ง ปลูก ได้รับของมีค่า ลอยกระทง นำเที่ยว มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ถีบจักรยาน ตู้รับจดหมาย รถเข็นศพ โต๊ะเขียนหนังสือ ไฟ หมี ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด กระติกน้ำร้อน นุ่งผ้าสีม่วง ไพ่ ดับกองไฟ ได้รับรางวัล เป็นโจทก์ในศาล ลากรถบรรทุก ธรรมจักร ทาส จมูกขาด กระโดด มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เสี้ยนตำเท้า ทอดสมอ เป็นใบ้ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า แมลงภู่ โจรสลัด ทาเล็บ งมของ ทหารยิงปืนใหญ่ พริกไทย เต้นรำ เมือง หูเจ็บ ภรรยาทิ้ง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ท่องเที่ยวในสวน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ถูกฉุด ต้นกัลปพฤกษ์ ดอกไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น