ทำนายฝัน 'ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ฝันเห็นญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด โอกาสดีกำลังจะมาถึงตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด'

ฝันเห็นญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด โอกาสดีกำลังจะมาถึงตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กองดิน นางเงือก คลื่นน้ำ ทะเลทราย กงล้อ บวชภิกสุนี เก็บองุ่นรับประทาน เนื้อหนัง ปอด สวรรค์ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า กัลปพฤกษ์ ขี้เถ้า คบบัณฑิต กินผัก กล่องดนตรี หิ้วกระเป๋า ล้างบ้าน การทำผิดพลาด เครื่องพิมพ์ดีด นกแก้ว คลอดลูก เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว เข่า เอสเอ็มเอส ( SMS ) อู่เรือ ประตูบ้าน บุตร ตลับแป้งทาหน้า ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ศีล เผาไม้กระดาน กินเป็ด หักธนู นอนบนที่นอน กำลังขับรถ ญาติตาย เสาเรือน กินยา ฟองสบู่ ปล่อยนกกระเรียน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น นกพิราบ ศิลปิน เข้าเฟสบุคไม่ได้ ต้นไม้ยืนต้นตาย ยิงนก ยุ้งข้าว เรือล่ม เซรุ่ม ซุบซิบนินทา ศาลเจ้า ตัวเองถูกประหาร สุสาน ขาด้วน ช่างเหล็ก ถัง เตียง ประตู นักบิน สุกร กินเต้าหู้ จับ ป้อมปราการ ก้างปลาติดคอ ค้างคาว เฒ่าหัวงู มดเต็มบ้านเมือง ไซเรน งาช้าง ศัตรู หิ่งห้อย เป่าแตร งูใหญ่ ภาพวาด ท่อนซุง มีผู้นำม้ามาให้ กินองุ่น ผู้หญิงถือมีด ปล่อยเต่า ฤกษ์ไม่ดี กล้วย ยกโทษให้ใครบางคน ดวงแก้ว คงกระพันชาตรี ได้ยินเสียงดนตรีไทย รักเพื่อน กระติกน้ำร้อน ทอดผ้าป่า ทำให้คนอื่นตกใจ ญาติ เข็มเย็บผ้า อยากมีเงิน ขวด พาน มรกต สวะ ยื้อแย่ง ผู้ชายผมยาว ถูกประณาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM