ทำนายฝัน 'ญาติมิตร'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาติมิตร หากฝันเห็นญาติมิตรอยู่รวมกันมากมายพร้อมหน้า ทำนายว่า จะมีเรื่องต้องเดือดร้อน จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ช่วงนี้มีเคราะห์และไม่มี โชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ญาติมิตร'

หากฝันเห็นญาติมิตรอยู่รวมกันมากมายพร้อมหน้า ทำนายว่า จะมีเรื่องต้องเดือดร้อน จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ช่วงนี้มีเคราะห์และไม่มี โชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กระจกแตก ถวายของแด่พระสงฆ์ น้ำเต้า กองดิน ดอกบานไม่รู้โรย ม้าสีดำ ชาวประมง ขวด กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ กิ๊บติดผม กางเขน กระต่ายหลายตัววิ่ง เป็นใบ้ ของที่ระลึก รถไฟ วิวาท เห็นตากระจกสีขาว แกงการู ยุง เปิดร้านค้าขายสินค้า ฟันงอกขึ้นมาใหม่ งมของในแม่น้ำ ตู้รับจดหมาย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ได้เข้าร่วมในสงคราม ฟันดาบ จุดดอกไม้ไฟ โอลิมปิก เรือน กระป๋องนม ตั๊กแตน กงจักร ดอกไม้ ฝ้าย นั่งบนเตียง กรรไกร ภิกษุณี ต้นกัลปพฤกษ์ เสาตกน้ำมันในบ้าน ติดเกาะ น้ำพุขนาดใหญ่ เดินทางไปมหาสมุทร ปลูกบ้าน ของขวัญ ค่ำคืน ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เจ็บปวด พระบรมรูป ทำขวัญ สัมผัสกรวดทราย ขนมอร่อย ขี่ควาย กระทะ หัวไก่ จับกุ้ง ปลาหมึก ใบไม้ กลางคืน ตั้งท้อง กระโปรง ประตูบ้านคนอื่น กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ฝาด มะพร้าว กินเนื้อเป็ด ศีล แสดงละคร ธงบนเรือ พัชรกิติยาภา เต่าทอง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ สวมเสื้อสีเขียว หวีผม ตะกร้าหวาย หน้าอก กุ้งมังกร ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เก็บดอกบัว ดารา แม่หม้าย ดวงอาทิตย์ทรงกลด มดหรือแมลง อีกา ภรรยามีลูก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตะกวดขึ้นบ้าน ตกงาน ถอด นอนเล่นกลางหาดทราย เกาหัว ดับกองไฟ แต่งงาน การทำผิดพลาด เสี้ยนหนาม ขนมจีน เชือดคอสุกร ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ทารก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM