ทำนายฝัน 'ญาติมิตร'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาติมิตร หากฝันเห็นญาติมิตรอยู่รวมกันมากมายพร้อมหน้า ทำนายว่า จะมีเรื่องต้องเดือดร้อน จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ช่วงนี้มีเคราะห์และไม่มี โชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ญาติมิตร'

หากฝันเห็นญาติมิตรอยู่รวมกันมากมายพร้อมหน้า ทำนายว่า จะมีเรื่องต้องเดือดร้อน จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ช่วงนี้มีเคราะห์และไม่มี โชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลี้ยงกระต่าย ซองจดหมาย เข้าเฟสบุคไม่ได้ แข่งม้า การตายของเพื่อน ไปยังเมืองนรก นก บวม แลบลิ้น เครา กกลูก แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ดาวตกจากท้องฟ้า นาฬิกาข้อมือเสีย ย้อมผม กระสือ ฝนตั้งเค้า ต้นไม้ พัชรกิติยาภา การทำผิดพลาด ข้าวติดคอ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เก็บผลมะม่วง ฉลาม ความรักระหว่างคน 3 คน อิฐ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ตกน้ำ งมของในลำคลอง แต่งงาน ฝันเห็นนํ้าวน คลอดลูก ฌาปนกิจ หยก เป็ดไก่ ไข่เป็ด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ บุพการี แส้ ค่ำมืด ดูละคร กินเนื้อย่าง ช้างไล่กวด งานสังสรรค์ ดวงตรา มดกัด ทำนาย แสตมป์ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก กษัตริย์เสด็จมาหา นั่งราชรถ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน วอ ถังน้ำ ตื่นขึ้นมาเอง คอบิด ตกปลากับคนรัก ดับเทียนชัย เมฆลอยนิ่ง ตัวเองเป็นนักโทษ งูขดเป็นวงกลม เวียนเทียน ตีงู สุรา คนแต่งชุดสีดำล้วน คู คลอง ราหู งวง ท้องฟ้าสดใส ขา กรวดทราย รีดนมโค เครื่องครัว ฤดูร้อน ดับไฟ งานบวชเณร กลืนเมฆ เมาสุรา คนรับใช้ หญิงทุบตีกัน เที่ยวซ่อง ธนาคาร แกงการู เงินหาย ตราสัง ตะไกร ออกจากบ้าน โน๊ตบุ๊ก ดาวอับแสง กา นิล เปลี่ยนมุ้งใหม่ ท่องเที่ยวต่างประเทศ พระ กระดาษเปื้อนหมึก คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ร้านค้า กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ยารักษาโรค

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM