ทำนายฝัน 'ญาติมิตร'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาติมิตร หากฝันเห็นญาติมิตรอยู่รวมกันมากมายพร้อมหน้า ทำนายว่า จะมีเรื่องต้องเดือดร้อน จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ช่วงนี้มีเคราะห์และไม่มี โชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ญาติมิตร'

หากฝันเห็นญาติมิตรอยู่รวมกันมากมายพร้อมหน้า ทำนายว่า จะมีเรื่องต้องเดือดร้อน จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ช่วงนี้มีเคราะห์และไม่มี โชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศัตรู เบี้ย อาบน้ำในมหาสมุทร วัวควาย ถวายของแด่พระสงฆ์ ปฏิมา อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บัตรเชิญ ฆาตกรรม เถียงกับคน เรือกำลังจม ผู้ชายผมยาว ปล้น ฮวงซุ้ย ชายชู้ ตัดหัว คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กาบินเข้ามาในบ้าน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด หางไก่ ทุ่งนา เครื่องศาสตราวุธ นาก ดีใจ ใส่บาตร ตาหลายคู่ ฆ่านกกระจิบ ขี่ราชสีห์ ราชสีห์ ปอกเปลือกผลไม้ จลาจล โครงกระดูก ผ้าเช็ดตัว เที่ยวซ่อง สุนัข เพศสัมพันธ์ คนหามวอผ่านหน้า ดาดฟ้า ตะไกร ชนไก่ ตราสัง ถูกพายุพัดพาไปไกล นก คูคลอง จีวร หลงรักสามีคนอื่น นอนอยู่บนแผ่นดิน ลอย เดินเร็วๆ หมากฝรั่ง แมวสีสวาท สตรี กินลูกอม งูรัด หน้าต่าง กระจกแตก ไว้ทุกข์ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เหยียบอุจจาระ เงินกู้ พระอรหันต์ ทิชชู ครก บ่อน้ำใหญ่ ละลาย ฆ่าไก่ กระจอก กลางคืน ตัวเองมีปีก สัตว์เลี้ยง ตาข่าย แต่งงาน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น กรง แม่หม้าย กะละมัง ซองจดหมายสีแดง ตัวเลข ธารน้ำตก ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เลือดออกทางช่องคลอด ส้วม ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ต้นไม้เขียวชอุ่ม ผ่าท้อง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ คนกำลังจะตาย เลี่ยมฟันทอง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว สวรรค์ ได้ยินเสียงดนตรีไทย จันทร์เพ็ญ รบกวน ขี่ควาย เจอเงิน มีคนขอโทษ ปฏิทิน เห็นรองเท้าเก่า ประกายไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM