ทำนายฝัน 'ฏีกา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฏีกา ฝันว่าได้ยื่นฎีกา หรือ ถวายฎีกา ให้ระวังมิตรใหม่ ที่เข้ามาสนิทสนมจะหลอกลวง จะมีคนนำพาโชคลาภมาให้ ถ้ากำลังขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร ให้ระมัดระวังเอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฏีกา'

ฝันว่าได้ยื่นฎีกา หรือ ถวายฎีกา ให้ระวังมิตรใหม่ ที่เข้ามาสนิทสนมจะหลอกลวง จะมีคนนำพาโชคลาภมาให้ ถ้ากำลังขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร ให้ระมัดระวังเอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใต้ถุน เรือโยง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เครื่องดักนก สังกะสี ฟ้อนรำ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ พระสังฆราช ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ดอกไม้ มารดา น้ำค้าง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป บัตรเครดิต ตัวเองร่ำรวย กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี จิ้งจก งานฉลอง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง พระนาคปรก ถูกวิ่งราวทรัพย์ สารภาพต่อหน้าเพื่อน บัญชี พระอาทิตย์ อดตาย สามเณร ผลักประตู ถูกตัดมือ ศพ เถียงกับคน รีดนมโค จระเข้ ฝน กระป๋องนม สายนาฬิกาข้อมือขาด แดดเผาผิวหนังจนเกรียม กองทัพ น้ำเหลือง บุคคล เดินบริเวณวัด ตีแมลงวันตาย สุกรกลายเป็นคน กงจักร ถูกเฉือนเนื้อ ฆ่านกกระจิบ ล็อกประตู สีฟ้า ใช้กระเทียมทำอาหาร นั่งอยู่ในกองอุจจาระ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา กล่องดนตรี ถูกโกง ฮาเร็ม ท้องฟ้าสีแดง นักเรียน ฝี คนกำลังจะตาย ไมโครโฟน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เถาวัลย์ ถวายข้าวพระ ถอนฟัน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด งูเขียว ขับรถ สู้กับเสือ แล้วชนะ วันเกิด โทรศัพท์มือถือหาย ยื้อแย่ง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ขวด กล้วยไม้ ช่วย นาเกลือ มังกร แปรงฟัน ตัวเงินตัวทอง ปลูกพริก ซีเมนต์ คดข้าวเย็นกิน หีบปิดอยู่ คนรักนอกใจ กกไข่ เป็นใบ้ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ชลธาร สวน ตู้หนังสือ รักเพื่อน เดินทางในป่ารก คันศรหรือคันธนู จูบเด็กเล็ก หลงรักสามีคนอื่น กินผัก โทษ เหงื่อ ของขวัญ ตัดเล็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น