ทำนายฝัน 'ฏีกา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฏีกา ฝันว่าได้ยื่นฎีกา หรือ ถวายฎีกา ให้ระวังมิตรใหม่ ที่เข้ามาสนิทสนมจะหลอกลวง จะมีคนนำพาโชคลาภมาให้ ถ้ากำลังขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร ให้ระมัดระวังเอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฏีกา'

ฝันว่าได้ยื่นฎีกา หรือ ถวายฎีกา ให้ระวังมิตรใหม่ ที่เข้ามาสนิทสนมจะหลอกลวง จะมีคนนำพาโชคลาภมาให้ ถ้ากำลังขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร ให้ระมัดระวังเอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผนัง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ทอผ้า ประเจียด ใส่ต่างหู ฝูงคนจำนวนมาก ลุยไฟ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม กฐิน มัจฉา ผึ้งต่อย ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ได้ยินเสียงกบ ตกบ่ออุจจาระ มุดรั้วลวดหนาม ฤดูฝน เด็กทารก ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ทวด นำตาข่ายไปดักสัตว์ ข้าวเปลือก เครื่องจักรทำงานได้ดี เดินบริเวณวัด เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ธนูหัก ช่างเหล็ก ข่าวลือ ตะขาบกัด งูเขียว โทรศัพท์มือถือหาย จุดดอกไม้ไฟ กระโดด บรรพบุรุษ ไฟไหม้ผม ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด เมฆบังแสงอาทิตย์ หมีกัด เดินทางไกล ศาลา แหวน คนรับใช้ ปอกเปลือกไข่ นอนกลางวัน ช่างไม้ ถีบจักรเย็บผ้า งม รบชนะ เรือนแพ ขัง พระพิฆเณศ มีคนเกลียด ซุกซ่อนของมีค่า ม้า ผ้าขี้ริ้ว ลากฉุด ต่อสู้ เสื้อขนสัตว์ ท่าเทียบเรือ คนอื่นทำพลาด ย่าง ทาเล็บ ประกาศข่าวการเกิด ไข่เป็ด แส้ ยุง ประกาศการแต่งงานของตนเอง โบสีดำ เอามือตบต้นขาตัวเอง เลือดไหล ครู จับนก โคเข้าบ้าน ได้ยินเสียงกระซิบ ก้น ถังขยะ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ช่างเงินทอง กระหายน้ำ ไวโอลิน ซ่อน กอดภรรยา ถูกตบ โบสถ์ อ่าง แบกเสา ถากไม้ กล้องยาสูบ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ตัวเองร่ำรวย อีเมล ( Email ) ถลกหนัง สลัก ผัก เครื่องจักรไม่ทำงาน ยื้อแย่ง จุฬามณี ดักนก เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ จอกใส่เหล้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM