ทำนายฝัน 'ฏีกา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฏีกา ฝันว่าได้ยื่นฎีกา หรือ ถวายฎีกา ให้ระวังมิตรใหม่ ที่เข้ามาสนิทสนมจะหลอกลวง จะมีคนนำพาโชคลาภมาให้ ถ้ากำลังขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร ให้ระมัดระวังเอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฏีกา'

ฝันว่าได้ยื่นฎีกา หรือ ถวายฎีกา ให้ระวังมิตรใหม่ ที่เข้ามาสนิทสนมจะหลอกลวง จะมีคนนำพาโชคลาภมาให้ ถ้ากำลังขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร ให้ระมัดระวังเอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยุ้งข้าว เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ซ้อมรบ ทอดทิ้งคนรัก เชือกรัดคอ เมฆลอยนิ่ง ขายไม้กระดาน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ฤกษ์ไม่ดี พิมเสน ปลาหมึกหลายตัว ดวงดาว ภรรยาตาย ดวงแก้ว ผัก ดวงตรา ขวดเหล้า ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ซอ สายสนตะพาย กระป๋องนม ฉาบแตก บินขึ้นไปบนท้องฟ้า บอลลูน ทองคำก้อน สมุด ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เด็กอุ้มปลา เปลี่ยนมุ้งใหม่ ชนะ แทะกระดูก จมูกแหว่ง กินกระต่าย ทางม้าลาย พัด ลายมือ ได้กลิ่นเครื่องเทศ น้ำเหลือง ตะขาบกัด โบว์ดำผูกเสาบ้าน อินทรี สาดน้ำ สีแดงชาด เถียงกับคน หงอนไก่ อาเจียน เทวาลัย ฟังเทศน์ฟังธรรม ท่าเรือ แมว เจ้าที่ งูขดเป็นวงกลม ฌาน ท้องเสีย ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน จุดเทียน ถูกต่อต่อย ทำบุญ แขน อาจารย์ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ม่านกั้นกำบังสายตา หมากัด ชฎา ไต่ลวด ภรรยาสวมเสื้อแพร อุ้มเด็กทารก ถูกปีศาจไล่ คราด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กำแพงเมือง แคร่หาม เพื่อน ร้องเพลง อู่เรือ รถศพ งานแต่งงาน หยก ก้างปลา ตั้งครรภ์ กินโรตี กินสายบัว รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ตัดหนวดตัวเอง กุ้งยักษ์ ต้องโทษ ตัวเองมีปีก ซื้อไม้กระดาน โคเข้าบ้าน แคร่ ยิงปืน ท้องเดิน นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ตกกองไฟ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ พาน ภาพวาด เสี่ยงเซียมซี นักบุญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM