ทำนายฝัน 'ฐานทัพทหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ฐานทัพทหาร ให้ระมัดวังคำพูด อาจจะทะเลาะกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องได้ จะมีลาภมียศศักดิ์ในตำแหน่งที่สูงขึ้น จะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีศัตรู ไร้โรคภัยต่าง ๆ และมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงดวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฐานทัพทหาร'

ให้ระมัดวังคำพูด อาจจะทะเลาะกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องได้ จะมีลาภมียศศักดิ์ในตำแหน่งที่สูงขึ้น จะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีศัตรู ไร้โรคภัยต่าง ๆ และมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงดวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจดีย์ เกิดสงคราม เก็บดอกบัว เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ เท้าขาด โครงกระดูกมนุษย์ รดน้ำ ยิงปืน นรก ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า สวมเสื้อสีดำ นกนางนวลโผบิน นกอินทรี ได้ยินเสียงกลอง เมฆหมอก ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น งูเขียว ย้ายบ้าน ปลอบโยน ท่าเรือ ไลน์ ( LINE ) กินพระจันทร์ หุงข้าว นํ้าพุศักดิ์สิทธิ กังวล กินผลมะม่วงเปรี้ยว เก็บเกี่ยวข้าวในนา โล่รางวัล ทำนาไม่ได้ผลดี นางพยาบาล ภรรยา นาก เป็นคนปรุงอาหาร พระพุทธรูป ใบไม้ ลำคลอง แผนผัง ประตูบ้าน เถียงกับคน ต่อสู้ เลิกมุ้งขึ้น แขนหัก โง่ ขนทรายเข้าวัด ปม งานมงคล กษัตริย์เสด็จมาหา น้ำท่วม เมฆบังแสงอาทิตย์ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ่อน้ำ จุดไฟแล้วดับ เงาะป่า โต๊ะเขียนหนังสือ ทำตัวเองบาดเจ็บ อีเมล ( Email ) อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา นอนกับนางงาม ตลับแป้งทาหน้า ถาด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กินก้อนดิน ผึ้งต่อย พระวิหาร กินลูกอม จิ้งเหลน บดเมล็ดกาแฟ ก้ามปู ปล่อยนก ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ขวดแก้ว แขนถูกตัด กระต่ายวิ่ง คนอื่นทำพลาด หญิง ดาวตกที่หลังคาบ้าน แหวนหาย หวีผม เปื้อน ฟัน พวงมาลัยดอกไม้สด ถูกตบ เชือดคอสุกร โพธิ์ ลูกปัด หมา ฝนตั้งเค้า สร้อยทองคำ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง การตายของเพื่อน เสื้อขนสัตว์ นอนบนเสื่อ เดินอยู่ในความมืด มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ทางรถไฟ เหยี่ยว บิดามารดา เจดีย์ทรุดโทรม ตีผึ้ง ดับเทียนชัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM