ทำนายฝัน 'ฐานพระพุทธรูป'

ฝันเห็น ฝันว่า ฐานพระพุทธรูป คุณจะได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่ มีเกียรติยศชื่อเสียง ทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณ หากฝันว่าได้จับฐานพระพุทธรูปจะได้โชคลาภจากการค้าหรือการลงทุน มีข่าวดีหรืออาจเจอเนื้อคู่ แต่ต้องพึ่งพาเพื่อนฝูง หรือ คนใกล้ตัวเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ จึงจะสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฐานพระพุทธรูป'

คุณจะได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่ มีเกียรติยศชื่อเสียง ทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณ หากฝันว่าได้จับฐานพระพุทธรูปจะได้โชคลาภจากการค้าหรือการลงทุน มีข่าวดีหรืออาจเจอเนื้อคู่ แต่ต้องพึ่งพาเพื่อนฝูง หรือ คนใกล้ตัวเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ จึงจะสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฮ่องเต้หรือฮองเฮา งานโกนจุก น้ำตก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เข็มแทง กินยา ริมฝีปาก ไลน์ ( LINE ) แกงการู เมาเหล้า มโหรี ประกาศนียบัตร ห้อง ขลุ่ย บุคคลที่เป็นคนร้าย ข่วน น้ำหอม ธงสามเหลี่ยม อยากมีเงิน ญาตินํ้าตาตก นกกระจอก ก้น ต้นไม้เขียวชอุ่ม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตู้เหล็กใส่เอกสาร ลูกแก้ว หญิงชู้ เหาะเหิน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด สู้กับเสือ แล้วชนะ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ฟันบนตนเองหัก ดวงดาว ปีศาจ ถูกหนูกัด คนรักนอกใจ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เว็จ เมา ได้ยินเสียงปืน ทัพพี ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กินหมูกะทะ นอนบนที่นอน กริช กินเนื้อมนุษย์ เครื่องบินบังคับ ยืนบนลังไม้ กุฏิพระ หัวหมู ตกหน้าผา ม้าสีดำ บั้งไฟ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ แจวเรือ สาหร่าย ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ปัสสาวะรดที่นอน ของโบราณ ตัดหัว พระโพธิสัตว์ ตำรวจ ล้างหวี ซอ แมวตาย อินทรี เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ พระเจ้าแผ่นดิน แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กิ้งก่า สตางค์ คนมุงซื้อขาย เข้าไปในโรงพยาบาล หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เดินสะดุดหกล้ม นุ่งโจงกระเบน ศาลเจ้า โอเอซิส ตารอบตัว พัด ขา ฆ่าศัตรู มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน หูขาด กินเนื้อคนอื่น ความมั่งคั่ง ถูกพายุพัดพาไปไกล ผ่าท้อง ตกเหว บ้า กินผลไม้แฝด สนามหญ้า ดวงอาทิตย์ตก จับขโมย ถูกเปลื้องผ้า อาหารบูดเน่า หีบสมบัติ หัวเราะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM