ทำนายฝัน 'ดมกลิ่นดอกไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ดมกลิ่นดอกไม้ ฝันว่าได้ดมกลิ่นหอมจากดอกไม้ จะมีอันตลายมาสู่ท่านในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดมกลิ่นดอกไม้'

ฝันว่าได้ดมกลิ่นหอมจากดอกไม้ จะมีอันตลายมาสู่ท่านในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินไก่ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ แฝด เต่าทอง นักบวช ก้ามกุ้ง สุกรตายเอง ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เดินอยู่ในป่าช้า งานแต่งงาน กกกอด ลูกเต๋า ถือไต้ หรือ คบไฟ กินก้างปลา จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ดีใจ ถุงเงิน-ถุงทอง มีโชคลาภ มังกร บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง สวมมงกุฎ พระนาคปรก เส้นด้าย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ นั่งราชรถ สถานี ทอดสมอ นํ้าพุที่พุ่งสูง ขโมยทรัพย์สมบัติ กำไล ไผ่ นั่งจับเจ่า ถูกน้ำร้อนลวก ตัวเองเป็นกรรมกร ตักน้ำ ของเล่น นํ้าพุขนาดใหญ่ ดื่มยาพิษ หมากัด ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ วงล้อกำลังหมุน เด็กเกิดใหม่ บัตรเครดิต ก้างปลา ทำนาเกี่ยวข้าว ออร์แกน จันทรคราส ช้อนเงิน หุ่น ค้นหา กรวดทราย หุ่นยนต์ ป้อมปราการ ปีนข้ามกำแพง สนามกีฬา นกแขกเต้า นายกรัฐมนตรี เบ็ดตกปลา เชื้อเชิญ พระจันทร์เดือนหงาย ฝาหม้อ แมงป่อง ให้หวีคนอื่น แพทย์ ที่พึ่ง แสตมป์ ห่มผ้า ประทัด ไมโครโฟน หน้าต่างพัง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ฟ้าผ่า ขวาน หลงทาง กระเทย ป่าช้า ว่ายน้ำ คนรักได้รับบาดเจ็บ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ปืน ตักทรายเข้าบ้าน นกนางแอ่น เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น คนแคระ จิ้งจก เงาตัวเองในกระจก ตะขาบ รดน้ำต้นไม้ ถุงมือ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ รดน้ำ นางพยาบาล ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฝันเห็นนํ้าวน ถูกฆ่า ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ดอกราตรี การรับรางวัล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น