ทำนายฝัน 'ดราฟต์'

ฝันเห็น ฝันว่า ดราฟต์ ฝันเห็น หรือได้รับดราฟต์ (ตราสารสั่งจ่ายเงินซึ่งธนาคารเป็นผู้ออก บนตราสารจะระบุชื่อของผู้รับเงินเอาไว้) ให้ระวังเรื่องความเครียด จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ระวังจะเจ็บป่วย หรือตกใจจากอุบัติเหตุ หากฝันว่าตัวเองกำลังเขียนดราฟต์ เรื่องที่กำลังจะทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจากธนาคารนั้น ควรระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาเงินกู้ อาจเสียของรักภายในบ้าน หรือเกิดการร้าวฉานในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดราฟต์'

ฝันเห็น หรือได้รับดราฟต์ (ตราสารสั่งจ่ายเงินซึ่งธนาคารเป็นผู้ออก บนตราสารจะระบุชื่อของผู้รับเงินเอาไว้) ให้ระวังเรื่องความเครียด จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ระวังจะเจ็บป่วย หรือตกใจจากอุบัติเหตุ หากฝันว่าตัวเองกำลังเขียนดราฟต์ เรื่องที่กำลังจะทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจากธนาคารนั้น ควรระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาเงินกู้ อาจเสียของรักภายในบ้าน หรือเกิดการร้าวฉานในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดีใจ หวีไม้ ลากรถบรรทุก เปิดเผยความลับกับเพื่อน เด็กทารก เว็จ ไฟไหม้ผม การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ พระธาตุ ดมกลิ่นดอกไม้ ช่างแกะสลัก แพทย์ มุ้งขาด แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป แขกขายโรตี ต่อสู้กับปีศาจ ประกายไฟ ดาวตกจากท้องฟ้า ซื้อขาย ยันต์ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เท้าด้วน หวีเสนียด งวงช้างรัดตัว นอนบนฟูก ปราสาทเก่าแก่ ฮองเฮา (ราชินี) เดินลุยกองไฟ ปีนป่ายภูเขา คนป่วยอยู่บนรถ หนอน ฌาน ตะไบเหล็ก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ความรังเกียจ ผนัง ตู้นิรภัย สุนัขคาบหม้อ ทำขวดแตก เกาะ ภรรยาทิ้ง กินอุจจาระ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ แจวเรือ ค้นหา หนาม ฉัน ( กิน ) เงิน พลักก้อนหิน กินลิ้น แมว ฮอกกี้ ยางรถ สมอเรือ กินเต้าหู้ ข่าวลือ งูใหญ่ น้ำค้าง ภาพยนตร์ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ครอบครัว ไพ่ ตะเกียงที่จุดแล้ว แม่มด ถูกตำหนิ ขนทรายเข้าวัด พระปรางค์ ฮา อ่างน้ำ ขี่โคเข้าเมือง ชายชรา ถอนผมหงอก สถานี แก้ม ถูกโจรชิงทรัพย์ คนตกนรก ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เมา ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เปลี่ยนเสื้อผ้า ตุ้มหู กรรมกร คิ้วตัวเองดกดำ ฝ้าย เสื้อเปื้อนเลือด กุ้งมังกร ขนมปัง ทาขมิ้น แตร ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ของเน่าเสีย ความผิด ภรรยาเอาน้ำมาให้ บ้านร้าง เชือดคอสุกร ขี่ราชสีห์ ทวด สารภี กระดิ่ง หน้าต่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM