ทำนายฝัน 'ดวงจันทร์'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงจันทร์ ฝันว่าได้จับดวงจันทร์ ความฝันนี้จะได้พบแต่ความสุขสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และถ้าฝันเห็นพระจันทร์ขึ้นเต็มดวง คุณจะจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดไว้ทุกประการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงจันทร์'

ฝันว่าได้จับดวงจันทร์ ความฝันนี้จะได้พบแต่ความสุขสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และถ้าฝันเห็นพระจันทร์ขึ้นเต็มดวง คุณจะจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดไว้ทุกประการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนรักนอกใจ ปลาทอง มองนํ้าตกกับคนรัก ตัวเงินตัวทอง มีดเหน็บที่เอว จานชาม ธารน้ำตก กุ้งมังกร เดินสะดุดหกล้ม แร้ง จับเงิน จูบคนรัก ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน คนตกนรก ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เห็นตากระจกสีขาว กุลี ป่าช้า ฮิปโปโปเตมัส รุ้งกินน้ำ กระดาษทิชชู บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น สัปเหร่อ ไม้เท้า ซื้อเต่า พระบรมรูป ล้มเหลว เครา หญิงแต่งชุดสีขาว ได้ยินเสียงปืนใหญ่ โดนดึงผม ทำน้ำหก เป็ด เคารพ คำนับ เมือง หญ้า หน่อไม้ แมลงวัน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว รถบรรทุกศพ คราด งานวัด นกคุ่ม ได้ยินสุนัขเห่า เห็นเหรียญสตางค์ เงี่ยง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ขนตา ทวิตเตอร์ ถูกทรมาน ฝาหม้อ กัลปพฤกษ์ ชายหนุ่ม แม่มด ที่นอน ขวดแก้ว คนแฝดตัวติดกัน เลี้ยงกุมารทอง สุกรกลายเป็นคน โขลงช้าง พูดสนทนา ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ฝันว่าส่งพัสดุ ปลูกบ้าน เปลวไฟ กินไก่ ธงสามเหลี่ยม ดื่มน้ำฝน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น บอลลูนตก มีคนเกลียด ลายมือ ทูต เต่า น้ำแข็ง ต้องโทษ กล่าวหา ปลาหลีฮื้อ เข้ารับการผ่าตัด หงส์ เชือกรัดคอ กางเขน (นก) กระดานดำมีข้อความ นาก ได้รับต่างหู ฤดูร้อน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ร่ม ตู้เหล็กใส่เอกสาร ตัดหัว ขาขาด กินลิ้น โคเข้าบ้าน เข้าเฟสบุคไม่ได้ หิ้วกระเป๋า ทำอะไรแปลกๆ เศรษฐี ตู้หนังสือ หญิงแต่งชุดสีฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM