ทำนายฝัน 'ดวงดาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงดาว ฝันเห็นดวงดาว จะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงดาว'

ฝันเห็นดวงดาว จะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝูงกบ จำนวนมาก กังวล บ่อน้ำใหญ่ ตกใจจนสะดุ้ง หนาม สร้าง ทำกับข้าว เล่นฟุตบอล แช่ง ยันต์ หัตถกรรม จอมปลวก ผ้าแพร กล้วยแขก น้ำเหลือง กุ้งทะเล แก้บน ลากสัตว์ มัคคุเทศก์ พระสถูป นกยูง กระป๋องนม เถ้าแก่ ขบวนแห่ศพ ตกกล้า ได้เป็นเจ้าบ่าว เครื่องแบบทหาร ปากกา แม่นํ้า ล้มเหลว หมากฝรั่ง มังกร หนู นั่งบนอาสนะสงฆ์ นองเลือด กอด ตามทวงหนี้ ปล่องไฟ ค่ำมืด ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เชือกรัดคอ ร้องไห้ นก สายสะพาย ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ถูกตัดศีรษะ บ้านคนอื่น ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ดวงอาทิตย์ตก ลูกข่าง ร้านค้า ระย้า เรือกำลังจม สายสร้อย ขนมชั้นหลากสี ไม้ขีดไฟ ซองจดหมายสีแดง ฤกษ์ดี เดินอยู่ในป่าช้า กินปลาหมึก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง หญิงชรา คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตำรา ตัดผมใหม่ เจ็บปวดตามร่างกาย เดินลุยกองไฟ รบชนะ ได้ยินเสียงปืน กินน้ำผึ้ง แล่นเรือผ่านเกาะ ม้านั่ง ให้รางวัล ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ร่องน้ำ ผ้าสีขาว มือตัวเอง สงคราม ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง แก้ผ้า กินลิ้น ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ปีนป่ายภูเขา สกปรก ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ตาข่าย ฟักแฟง ซ่อน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว กินเนื้อหมู แมลง ฝุ่นฟุ้งกระจาย ฤดูฝน คนตกนรก ซื้อกระดุม งูรัด กระเทย ผ้าฝ้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM