ทำนายฝัน 'ดวงตรา'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงตรา ฝันเห็นดวงตราที่ประทับอยู่บนจดหมาย ทำนายว่าเป็นเรื่องดี จะมีชื่อเสียงโด่งดัง มีบุญวาสนาสูง ได้เลื่อนยศตำแหน่งหน้าที่การงาน และการค้าเจริญรุ่งเรืองดี หากเป็นดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทำนาย ว่าจะได้บุตรที่มีบุญวาสนาสูง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงตรา'

ฝันเห็นดวงตราที่ประทับอยู่บนจดหมาย ทำนายว่าเป็นเรื่องดี จะมีชื่อเสียงโด่งดัง มีบุญวาสนาสูง ได้เลื่อนยศตำแหน่งหน้าที่การงาน และการค้าเจริญรุ่งเรืองดี หากเป็นดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทำนาย ว่าจะได้บุตรที่มีบุญวาสนาสูง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เมายา จันทร์ทรงกลด คนเมา เขียด นั่งรถไฟ มุ้งขาด ทอง งา ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ไล่จับผีเสื้อ ฝาหม้อตกลงพื้น ตอไม้ ซื้อปลาทอง ตกเลือด ถ่อเรือ แหวน เก็บเงินได้ เปลหามคนเจ็บ ตู้เซฟ ประหารคนรัก ธำมรงค์ ปฏิเสธการดื่มเหล้า กลืนดวงอาทิตย์ ไก่ฟ้า เท้าด้วน พนัน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ผิงไฟ กินเต้าหู้ ทูต พูดคุยกับคนต่างชาติ จาน หญิงชู้ จรเข้กัด งาช้าง แสงบนท้องฟ้า ป่าเขา แม่ชี ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กงสุล พระบรมรูป การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น อีเมล ( Email ) เป่าขลุ่ย พังประตู คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กล่าวคำอำลากับใครบางคน แหวนหาย กุญแจ การตายของเพื่อน เป่าลูกโป่ง เกา ต่างหู ถูกฟันคอขาด พลอยหลากสีสัน ภูเขาไฟ จำปีหรือจำปา ลูกประคำ จับกัง ขี้เถ้าในเตาไฟ ญาติทำความผิด ถูก แตน-ต่อ ต่อย เจ้า กล้วยแฝด งูเหลือม กุมารเทพ กระดาษทิชชู หอก เพชรนิลจินดา เล่นไพ่ ขาด้วน เดินอยู่ในสุสาน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เดินไปบนเนินเขา รถเข็นศพ หิมพานต์ (ป่า) ได้สวมแว่นตาดำ เบ็ดตกปลา แสดงละคร ห่าน ทิวเขา ช่างเหล็ก กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ จับสายสิญจน์ ไฟฟ้า จับเงิน กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ปล่อยสัตว์ แลบลิ้น อทิตยาทรกิติคุณ ฟ้ายามเมฆครึ้ม ขวานหัก เครื่องแบบตำรวจ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เดินไปตามท้องถนน วอ ตู้หนังสือ ป่วย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ฆ่าศัตรู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM