ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ขึ้น'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ขึ้น ฝันเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่กำลังขึ้น ฟ้าสว่างไม่มีเมฆ หมอกมาบัง ทำนายว่าจะมีโชคดี เจริญรุ่งเรืองในเรื่องการงาน และธุรกิจ การค้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ขึ้น'

ฝันเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่กำลังขึ้น ฟ้าสว่างไม่มีเมฆ หมอกมาบัง ทำนายว่าจะมีโชคดี เจริญรุ่งเรืองในเรื่องการงาน และธุรกิจ การค้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฟไหม้ปราสาท เก็บมุ้ง ปลาหมึกหลายตัว ระบำ กอดผู้ชาย ฆ่าสุนัขบ้า วัวควาย เดินทางไปทิศตะวันออก ม้าสีขาว ทำให้คนอื่นตกใจ ทำแว่นตาแตก ฉมวก ทางรถไฟ ปากเจ็บ ฟองน้ำ เลือดออกทางช่องคลอด สุนัขเข้ามาเลีย โรงพยาบาล ปิดผนึกซองจดหมาย ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง โอเอซิส ฉ้อโกง เขียด ภิกษุ ฟ้อนรำ เด็ก นาก นำอุจจาระกลับบ้าน บัว เห็นกระดุม ม้านั่ง เจ็บปวด ปลวกขึ้นบ้าน หิมพานต์ (ป่า) สู้กับเหยี่ยว กำแพงโบราณ เกณฑ์ทหาร หลุม หมอดูดูลายมือ มีดบาด กินดิน เผาไม้กระดาน ฝ้าย ปืนใหญ่ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เครือญาติ เถาวัลย์ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ รักภรรยาตัวเอง แม่หม้าย งูรัด เพชรรัตนราชสุดา ขโมยอาหาร ยิงกา เขี้ยวสัตว์ ปอกเปลือกไข่ มองนํ้าตกตามลำพัง โครงกระดูกมนุษย์ เสียสติ ตักบาตร ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เณรหางนาค พระธาตุ มือ บดเมล็ดกาแฟ เก็บเงินได้ จักรยาน หน้าอก กระเป๋าเดินทาง ไม้กวาด แว่นตาเลนส์ใส ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ผีตายโหง สายรุ้ง นกนางนวลโผบิน จับลูกเสือ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ดับเทียนชัย กินรีหรือกินนร รบกวน เดินลุยกองไฟ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ม้า โคมไฟหรือโคมตะเกียง ล้มลงไปในหลุมลึก เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ตู้ อยากมีเงิน บูชา จับปลา มีคนเกลียด ถูกลูกปลุกให้ตื่น คนบ้า ตีเหล็ก หญิงโสเภณี ฆ่านกกระจิบ ลากรถบรรทุก ความรักระหว่างคน 3 คน จับสุกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น