ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มองนํ้าตกกับคนรัก จมน้ำ แมวสีขาว เพื่อนที่จากไปไกล ฆ่างู ปู ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ขี่ม้า ขวดน้ำ โทรศัพท์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประตู ม่านกั้นกำบังสายตา ถูกฉ้อโกง ของเน่าเสีย ข้อเท้าเจ็บ ไฟฟ้า ตีฆ้อง บิลเลียด ครุฑ โกศ หมูกลายเป็นคน ฆ่าตัวตาย ยกโทษ ฝูงกบ จำนวนมาก เป็นประจำเดือน กีตาร์ แต่งงาน ดวงตรา พระเจ้า ขนนกสีขาว ขนลุก ถูกโจรชิงทรัพย์ เพศสัมพันธ์ ฟัก ทะเลทราย ซีเมนต์ ถลกหนังสัตว์ นอนเล่นกลางดิน หวีหัก ถูกตัดแขน รถศพ รักใครบางคนมากๆ ฮาเร็ม รีดนมโค สมโภช คลื่นน้ำ ซื้อขาย อาเจียนเป็นหนอง พระจันทร์เดือนหงาย นอนกับนางงาม ใช้ยาเสพติด ฆ่าหมี ยารักษาโรค ช่วย กินเนื้อหมู เทวาลัย ไหว้เจ้า บอลลูน หีบเปิดอยู่ บุคคลที่เป็นคนร้าย ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เด็กกำลังดูดนม ถูกตัดขา พลักก้อนหิน กินองุ่น ถวายข้าวพระ สตรี หัวไก่ กระดาษสีขาว แม่มด โกนหนวด ถูกเรียกตัวมาประชุม ดื่มน้ำหวาน มาลัยดอกไม้ ถูกสัตว์กัด คิ้วตัวเองดกดำ อากาศทึบมืดมัว อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฝังศพ หม้อข้าว ติดเกาะ ว่ายน้ำในมหาสมุทร นกแสก ส้วม พูดคุยกับเจ้านาย วิ่งจนเหนื่อยหอบ ขโมยเงิน เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ไถนา โฆษณา ตราสัง ยิงปืน เณรหน้าไฟ นำฟองน้ำมาล้างจาน เครื่องปั้นดินเผา เก็บเงินได้ กระดิ่ง ต้นไม้แห้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM