ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟ้าร้อง งานมงคล ไม้ไผ่ เคี้ยวดิน ออร์แกน สุกร โบสถ์ เห็นถนนที่ขรุขระ กิ้งกือ หญิงเปลือยกาย คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ งวงช้างรัดตัว โขลงช้าง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ปลูกต้นไม้ ห่าน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ รถจักรยาน ถูกแทง เห็นกองไม้กระดาน เงาะ กะละมัง เณรหน้าไฟ ห่านฟ้า แม่หม้าย ตาบอด ซ่อนหา เดินทางไปทิศตะวันออก เลิกกับแฟน เคารพ คำนับ ผ้าสีดำ เหงื่อ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ถูกตัดแขน กระแสน้ำ เกณฑ์ทหาร กระดาษสีขาว ชายหนุ่ม กินผัก ถีบจักรเย็บผ้า แทง ขนมชั้น ขโมย ลากรถบรรทุก เหยียบขี้ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ได้เงิน ฝนหยุดตก ถูกโจรชิงทรัพย์ ราวตากผ้า พูดกับกลุ่มชน เครื่องแบบทหาร จับปลาตะเพียน กอดอก ปากเหม็น โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง งาช้าง นั่งราชรถ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ส้มตำ ทะเลที่เงียบสงบ แชมพู จานชาม ฆ่าเป็ด เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ตีเหล็ก กรรไกร ได้ยินสุนัขเห่า กระถางหลุดมือแตก ปลาทองที่ตายแล้ว จูบคนรัก เชื้อเชิญ กวางดำ ตัดผมตัวเอง เชือดคอสุกร ขี่ช้าง อาบน้ำในทะเล โต๊ะทำงาน ตำรวจ แมวตาย ถูกตัดขา จับกัง ตุ้มหู ตกบ่ออุจจาระ ไว้หนวดยาว ถวายกุฏิ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ตลับแป้งทาหน้า กระโดด สบู่ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เด็กพิการ เลื่อย รองเท้า กอดผู้ชาย นั่งอยู่ในกองขี้ โครงกระดูก นกยูง ขับรถ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM