ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระต่าย ก้ามกุ้ง ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หมาเลียขา ร้องไห้ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ จุดไฟแล้วดับ กินองุ่น นม ซองจดหมาย ก้างปลา รอยเท้าของตัวเอง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ตกหน้าผา ถูกลูกปลุกให้ตื่น ครอบครัว ได้กลิ่นธูป น้ำฝน ลูกแก้ว เด็กนอนบนเตียง โค่นต้นไม้แก่ น้ำพุขนาดใหญ่ ไพ่ เครื่องดักนก ภรรยาเอาน้ำมาให้ คบไฟ วิทยุ ฟันบนหัก หุ่นยนต์ ขึ้นศาล เฉาก๊วย ข่าวดี อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เที่ยวซ่อง ยืนบนลังไม้ หีบปิดอยู่ กระเป๋าเดินทาง ทอดทิ้งคนรัก ท้องฟ้าสดใส กางร่ม ถวายกุฏิ เต่า กิ้งกือ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ถุงน้ำร้อน หมี กระโดดจากที่สูง ทะเลาะ หน่อไม้ ถูกหวายรัด ชฎา ต่อสู้กับสัตว์ร้าย น้ำท่วม ปลวกขึ้นบ้าน ตู้นิรภัย กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ กินอุจจาระ มะนาว ปลาทอง ปลิงหลายตัว ศพ จันทร์ทรงกลด ปลิง ฉิ่ง ทีปังกรรัศมีโชติ เช็ค ( Cheque ) ภาชนะแตกร้าว พระเจ้า ช่างเหล็ก ภูเขาไปกำลังระเบิด ทำนาเกี่ยวข้าว ซองจดหมายสีขาว ตราสัง ทอดทิ้งลูกๆ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ควันไฟ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เกาหัว หินก้อนใหญ่ สถานี ครีบปลา ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ดื่มน้ำจากแก้ว บัตรเชิญ หน้าต่างพัง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เจ็บปวด หญิงชรา เห็นบ่อร้าง อ่าง ลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกของหนัก เข็มเย็บผ้า ฆ่าตัวตาย กองไฟ เซิ้ง เด็กทารก พรวนดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM