ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บ้านตัวเองสวยงาม เส้นด้าย ถูกโยนลงทะเล ธารน้ำตก รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก กิ่งก่าวิ่งไปมา กุ้งยักษ์ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กระจาด ภิกษุณี ถ่อเรือ น้ำตก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ กินเลือด แท่น นอนในเรือ ยกโทษให้ใครบางคน ครก จับเงิน เจ้าสาว คอกหมู ดราฟต์ ทำขวัญ โกนขนหน้าแข้ง ใช้ยาเสพติด พาน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย กำลังขับรถ ตาลปัตร ทุ่งนา สวมเสื้อสีเหลือง ฆ่าเสือ อาจารย์ เมา ปีศาจที่มีเขาและหาง ต้นไม้แห้ง พูดคุยกับโจร เปรต เวทีมวย เบ็ดตกปลา เหยียบขี้ กล้วยแขก โบดำผูกเสาบ้าน เหาะดั้นเมฆ เดินทางไกล มีผู้นำม้ามาให้ ชกต่อย พระจันทร์เดือนหงาย ระบำ ตะกวดขึ้นบ้าน ช่างแกะสลัก กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ตัดผม ได้รับรางวัล ข่มขืนคนอื่น ขี้เถ้าในเตาไฟ กางเขน (นก) เขียด มหาสมุทร สตรี งูจงอางไล่ ฝั่ง เดือน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน พูดคุยกับเจ้านาย ขี่คอคน นักบวช วิดน้ำ ลูกประคำ นายกรัฐมนตรี นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด บินขึ้นไปบนท้องฟ้า งาช้าง ไฮไฟว์ ( hi5 ) ทำแท้ง เมฆหมอก เสื้อครุย อุปกรณ์ทำครัว การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ได้เข้าร่วมในสงคราม มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน พรม ยารักษาโรค รักใครบางคนมากๆ โรงพยาบาล ปลาทองที่ตายแล้ว พระแก้วมรกต เอามือตบต้นขาตัวเอง โกนผม ถูกทำโทษ เห็นผี วาฬ ดื่มน้ำจากแก้ว เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ งู ข้อมือหัก เถาวัลย์ ฝังศพคนที่รู้จัก นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM