ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก'

คุณจะโชคดีมากในกิจการทุกอย่าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปลือย ผู้หญิงหัวล้าน งวงช้างรัดตัว อ่างล้างหน้า กระสือ บวชพระ หญิงชู้ ฆ่าใครบางคน สังกะสี อทิตยาทรกิติคุณ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า มีผู้นำม้ามาให้ เปิดเผยความลับกับเพื่อน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ รังนก ธงชัย เซียมซี กำแพงโบราณ วัด ผู้ชายมีผมน้อย รัศมี จอมปลวก ไฟฟ้า ภรรยาหนี หยก ยกทรง บิน (สูงขึ้น) ไก่ชน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เป็นไข้ เดินอยู่กลางทุ่งนา เรือแล่น ราชา วัวควาย เครื่องชั่ง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง หมอก ตะเกียงที่จุดแล้ว ทุ่งโล่ง ไฮโล ตู้ไปรษณีย์ เบี้ย นุ่งชุดแดง กอดอก ทอง ถ้ำ ตัวเองเป็นกรรมกร แสตมป์ ปลิงหลายตัว เส้นด้าย ถ่ายอุจจาระ เซิ้งบั้งไฟ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เสี้ยนหนาม กระบี่ ลอย ประตูบ้าน ผ้าห่มหนาๆ กระแสน้ำ ขวาน ล้มเหลว กุญแจ บ่อน้ำ เจดีย์ทรุดโทรม ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เมือง กังวล เลี้ยง เดินทางก่อนกำหนด หน้าต่างพัง ถาดดอกไม้ เหงื่อ เพื่อน พระปรางค์ กระเป๋า ไทร ได้เสื่อใหม่ มีหางงอก ได้พูดคุยกับเพื่อน พลักก้อนหิน มดหรือแมลง จอมปลวกกลางถนน หัวล้าน ศีล มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ตกบ่อมีหนอน ม้าสีขาว ญาติทำความผิด รถไฟฟ้า ทวด ทำแท้ง งมปู ขนสัตว์ คัมภีร์ แขกขายโรตี ฉากกั้น ธนูหัก ประดิษฐ์ ของขวัญ มัคคุเทศก์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM