ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ดับ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ดับ คุณจะเสียของรัก หรือ ญาติผู้เยาว์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ดับ'

คุณจะเสียของรัก หรือ ญาติผู้เยาว์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธูปเทียน หูแหว่ง ทอดทิ้งลูกๆ เงิน เดินรอดราวผ้า เลิกมุ้งขึ้น เขี้ยวสัตว์ ห่วงเหล็ก ไข่ไก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มัจฉา ขอบคุณ ศิลปิน ทำนาเกี่ยวข้าว ที่นอน ขนมเข่ง เลือดออกเต็มตัว สุนัขคาบหม้อ ปล้น ส้วม ปากกา ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เงินกู้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตะกร้าหวาย น้ำแข็ง มุดใต้ถุน เสวียน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง กระบือ ปลาหลีฮื้อ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เจ้า จลาจล กระสือ กินอาหาร นั่งบนลังไม้ ทำขวดแตก ขวดเหล้า ค่ำมืด โจร เครา ตะกร้อ นุ่น กางมุ้ง กำแพง กล่องดนตรี บริโภค กินเนื้อย่าง ทำให้คนอื่นตื่น เห็นประตูเมือง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สุกรกลายเป็นคน ถูกฟันคอขาด ไม้ไผ่ มหาสมุทรมีพายุ ข่าวดี สุรา ใช้ยาเสพติด พวงมาลา ฟัน ตัวเองถูกธรณีสูบ ร่มกางอยู่ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ร่ม รถบรรทุกศพ เจ็บฝ่าเท้า จับกุ้ง โรงแรม หอก ดูละคร ปฏิเสธการดื่มเหล้า ฟันหลุด ช่างแกะสลัก ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เฒ่าหัวงู น้ำล้นเขื่อน จำนอง ทอง ตัวเองกลายเป็นนก ลูกเห็บ เจ็บป่วย ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กินอุจจาระ แขนถูกตัด ต้นกัลปพฤกษ์ เสี้ยนหนาม เห็นไม้กระดาน ถ่านไฟ ภาษา ตั้งท้อง ดอกซ่อนกลิ่น ตัวเงินตัวทอง เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ถูกมัดมือมัดเท้า กินหอยนางรม เขียนหนังสือ ขี่ม้า ไฝ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM