ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ดับ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ดับ คุณจะเสียของรัก หรือ ญาติผู้เยาว์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ดับ'

คุณจะเสียของรัก หรือ ญาติผู้เยาว์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ล่าสัตว์ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด เป็นไข้ ตะขาบ ดวงดาว สลัก ฝนหยุดตก อีเมล ( Email ) ตัวเองเป็นโจร กำไลข้อเท้า เดินเป็นวงกลม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กังหัน จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เด็กทารก สีบรอนซ์ องค์พระ โบดำผูกคอตนเอง อิฐ ถูกไล่ออกจากงาน ไผ่ เป็นประจำเดือน ปล่องไฟ ภรรยา บอลลูนตก ปี่ วิทยุ นอนกับนางงาม พระสงฆ์ ประกาศการแต่งงานของตนเอง เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ถ้วยรางวัล ประกันตัว งมของในแม่น้ำ ถูกตัดแขน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร คนรักได้รับบาดเจ็บ ยิงธนู นางฟ้า กัดลิ้นตัวเองขาด ฟ้ายามเมฆครึ้ม เดินกะโผลกกะเผลก กลด เดินอยู่กลางทุ่งนา ครุฑ ได้กลิ่นของบูดเน่า กรอบรูป ปลาหมึกหลายตัว ดื่มยาพิษ หนังสือ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า รอยเท้าของตัวเอง ภรรยาทิ้ง ลากรถบรรทุก โต๊ะเขียนหนังสือ ทำนาเกี่ยวข้าว ถูกมัดด้วยเชือก ดอกซ่อนกลิ่น สินบน ตะเกียง ยา ยันต์ ฉลองพระบาท ป่าไผ่ หมาหอน กล่องดนตรี กระดาษทิชชู นาก ขัน เรือน แห่กฐิน เนื้อหนัง ลับมีด ถุงเงิน ถุงทอง แม่ชี นกกา เหาะเหิน ผึ้งต่อย มหาสมุทรมีพายุ เทวดา กระท่อมริมทะเล กฐิน โฉนดที่ดิน ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ตบแต่ง ศิลา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เปลือก เจ้าบ่าว ป่วยลงท้อง เครื่องดักนก ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด งอบ พระจันทร์ ได้รับต่างหู เถียงกับคน สีแดงชาด ความรักระหว่างคน 3 คน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM