ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ตก ฝันเห็นดวงอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดหม่น ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี จะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้องจากไป หรือมีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ตก'

ฝันเห็นดวงอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดหม่น ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี จะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้องจากไป หรือมีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ธารน้ำ หลงป่า รถไฟ ถูกตัดศีรษะ ขา สูบบุหรี่ หนามตำ ผู้คุมนักโทษ ขี่สุกร ฝน ฉิ่งฉาบ ขื่อคา ข้าวสาร มีด กางเขน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กะปิ สุกร มีขาเดียว น้ำพริก เก็บดอกบัว คนมีดวงตาสีดำ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เรือจอด เสาตกน้ำมันในบ้าน มหาสมุทรมีพายุ เปลือย กระต่ายวิ่ง ดึงเชือก ฆ่าศัตรู ก้น เอามือตบต้นขาตัวเอง ดับไฟ โจร กินเนื้อหมู หวีงา ประทัด ฆ่าผึ้ง ตอไม้ ภิกษุ ไฟไหม้ผม กระติกน้ำร้อน เทียนไข เจ้าที่ ป่าเขา วิดน้ำ วาฬ ได้ตีกลอง พูดสนทนา ได้พูดคุยกับเพื่อน จูบ หอก ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ทำอะไรแปลกๆ พืชผัก ถูกกรรโชกทรัพย์ เฒ่าแก่ ร่องน้ำ นั่งบนเสื่อ คนถูกฉีดยา ตัวเองแก่ วัด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง บันได ถังขยะ ไว้ทุกข์ หนี้สิน ความผิด จานแตก แล่นเรือผ่านเกาะ ข้าวในนา ตัดเล็บ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กินลิ้น หน้าไม้ ช่วย เลี้ยงกระต่าย ผ้าไตรจีวร ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ฟ้าที่สดใส ผม กุญแจหาย เขื่อนแตก ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กุ้งยักษ์ มโหรี ตะขาบ เศษอาหาร นุ่งชุดหลากหลายสีสัน กฐิน ตัวเองเป็นโจร จับก้อนกรวด ก้อนทราย หิมะเกาะบนกิ่งไม้ นอนเล่นกลางดิน เรือกำลังจม ดอกไม้ หาบอุจจาระกลับบ้าน ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ฐานพระพุทธรูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM