ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ตก ฝันเห็นดวงอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดหม่น ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี จะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้องจากไป หรือมีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ตก'

ฝันเห็นดวงอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดหม่น ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี จะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้องจากไป หรือมีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้เป็นเจ้าบ่าว ตั๊กแตน บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เมฆลอยนิ่ง ความผิด ภิกษุ ทาแป้ง กอไผ่ สิริภาจุกาภรณ์ ลูกไก่ พูดกับกลุ่มชน ทอดทิ้งภริยา พิมเสน กษัตริย์เสด็จมาหา ดับไฟ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กีตาร์ หางไก่ เหาะดั้นเมฆ รางรถไฟ ปีศาจ หักธนู ดื่มนม เดินไปตามท้องถนน ลักขโมย ไมโครโฟน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ต่อสู้กับเด็ก นั่งใต้ต้นไทร เดินทางไกล หาบขี้กลับบ้าน อยู่ในถ้ำ ขัดแย้ง ขโมยเงิน ตัวเองถูกประหาร บนบาน ขนมปัง อยู่ในอาการผิดหวัง ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ มีหางงอก มหาสมุทร ซีเมนต์ ถ่านไฟ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก แมวออกลูก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ตักน้ำ รับประทานอาหาร กระโดด ฌาปนกิจ มือ จมูกขาด เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ถูกเรียกตัวมาประชุม มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก จมูก เปิดเผยความลับกับเพื่อน มาเฟีย บิน (สูงขึ้น) ของที่ระลึก ปัดกวาดฝุ่น บ้องไฟ โกรธ ฉาบ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น แจกันคู่ ภรรยาสวมเสื้อแพร มีเขาบนหัว กะโหลก สัมผัสกรวดทราย เดินละเมอ จูบคนรัก เกิดความรู้สึกผิด ถอนฟัน เตาไฟ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เดือน ได้เข้าร่วมในสงคราม ล้มละลาย อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ดับเทียน หัวเราะ ผลักประตู สวมใส่ชุดว่ายน้ำ สวมมงกุฎ เดินขึ้นภูเขา คนแก่ ปล่องเมรุ ทะเลาะกับคนรัก ชักลาก เกลียดคนต่างชาติ ครุฑ ระย้า ลาภ ว่าว เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรือกำลังจม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM