ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ตก ฝันเห็นดวงอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดหม่น ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี จะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้องจากไป หรือมีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ตก'

ฝันเห็นดวงอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดหม่น ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี จะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้องจากไป หรือมีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สัตว์เลี้ยง กินคอลลาเจน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า หุ่นโชว์เสื้อ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ นอนในเรือ ตกใจจนสะดุ้ง เห็นประตูเมือง ตัวเองมีปีก สละราชสมบัติ โล่ อรุณ ขโมยขึ้นบ้าน ถูกตี ประกาศข่าวการตาย สายสร้อย ตกจากดาดฟ้า ถ่ายขี้ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า พวงมาลัย ชายชู้ บ้านคนอื่น ทอดทิ้งคนรัก ยกของหนัก ฝุ่นเข้าตา เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ตุ๊กแก สัตว์เลี้ยงตาย เห็นประตูบ้านตัวเอง กัดคน ประตูบ้าน ดวงจันทร์ กรอบรูป ได้กลิ่นของบูดเน่า เจ้านาย ล้างหน้าตัวเอง ยักษ์ พูดโทรศัพท์มือถือ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ทางรถไฟ ตกปลากับคนรัก ได้ยินสุนัขเห่า กล้วย ย้อมผม ชะนี ฝูงคนจำนวนมาก เก็บมุ้ง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กินสายบัว บัตรเครดิต นั่งจับเจ่า ขี้ ถูกลูกปลุกให้ตื่น เฮลิคอปเตอร์ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เมฆบังแสงอาทิตย์ แจกันคู่ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กระดาษเช็ดมือ แสตมป์ ทหาร ดึงเชือก จันทร์ทรงกลด ถูกวิ่งราวทรัพย์ ประหารคนรัก ได้เงิน ต่อสู้กับเด็ก คนแต่งชุดสีดำล้วน ดม ขี่เสือ เลี้ยง ปล้น ก้ามปู จีวร หีบสมบัติ พริก สงฆ์ ลม ดวงอาทิตย์ทรงกลด ภาพวาด จรวด งานวัด มีความปรารถนา ตัวเองถูกประหาร กุฏิพระ ผู้ชายมีผมน้อย ประตู เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ภาษา สวมเสื้อสีเหลือง รบกวน กินขนม รับประทานอาหาร ถูกปล้น เคารพ คำนับ ที่พึ่ง ทำแท้ง ผลักประตู เอสเอ็มเอส ( SMS )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM