ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ตก ฝันเห็นดวงอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดหม่น ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี จะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้องจากไป หรือมีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ตก'

ฝันเห็นดวงอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดหม่น ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี จะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้องจากไป หรือมีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ชุดว่ายน้ำ เด็กกำลังดูดนม ตาลปัตร ได้รับของที่ระลึกจากญาติ โครงกระดูก สระผม เงาะป่า กริช ปม ไหว้เจ้า เขียนหนังสือ คุก ตะราง ตับไต ขนสัตว์ ขี่กระบือ มองนํ้าตกตามลำพัง งานฉลอง นุ่งผ้าขาด ได้เสื่อใหม่ ฮิปโปโปเตมัส สวดมนต์ แดด ตะไคร้ เวทีมวย น้ำมันก๊าด บวงสรวง ธงชัย หัวล้าน ถนน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ อยู่ในถ้ำ ผีตายโหง ตะขาบกัด ให้ความกรุณา เดินอยู่ในสุสาน เครื่องปั้นดินเผา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา สิริภาจุกาภรณ์ รักภรรยาตัวเอง ต่อสู้ พวงกุญแจ เพื่อนอยู่ห่างไกล ฏีกา พระสถูป ผ้าสีดำ ฟันบนหัก ปู กุ้งทะเล ม้านั่ง ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เปรต อาบน้ำในทะเล ตะกวด ถุงใส่เงิน ถูกน้ำร้อนลวก จิ้งหรีด พระพุทธบาท ขนกา บูชา ดื่มน้ำชา ตกจากดาดฟ้า นกแร้ง โอ่ง กวาด วงกบ พานเงิน เพชรนิลจินดา ด่า เหรียญ งูใหญ่ ตรอกซอกซอย กินเนื้อคนอื่น กระสือ แล่นเรือผ่านเกาะ สามีตาย ถือกรรไกร ติดคุก กางเขน ตาบอด ปฏิเสธการดื่มเหล้า ยารักษาโรค พระปรางค์ ซื้อไม้กระดาน ประหารคนรัก ต้นโพธิ์ ถูกมัดมือมัดเท้า งานมงคล กระโปรง ย่างเนื้อ จับปิ้ง ดื่มน้ำมะพร้าว นั่งจับเจ่า ปีนป่ายภูเขา ต่างหู ฝนตั้งเค้า ยกของหนัก นุ่งชุดขาว ค่ำมืด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น