ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ทรงกลด'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ทรงกลด คุณจะได้โชคลาภและแก้วแหวนเงินทองมากมาย แต่ถ้าทุจริต ความผิดจะปรากฎให้เห็น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ทรงกลด'

คุณจะได้โชคลาภและแก้วแหวนเงินทองมากมาย แต่ถ้าทุจริต ความผิดจะปรากฎให้เห็น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่วัว แล้ว ตกวัว ตาย พริกไทย ฆาตกรรม แพรพรรณ พืชผัก หนังสือ ตักทรายเข้าบ้าน บันไดกว้างๆ ถุงน้ำร้อน ช้างไล่กวด พังพอน นกกางเขน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กินรีหรือกินนร นกกระเรียน ขี่วัว กินข้าวบนใบบัว ถือกรรไกร กรงนก กระทำรุนแรงต่อตัวเอง วิมาน คนในบ้านทุบตีกัน ช้อน ขนนกสีขาว นกกำลังจิกกัน ตีเหล็ก เมา จมูกหาย ดอกซ่อนกลิ่น แก้ผ้า ตัวเองถูกประหาร ตกทะเล ถ่ายรูป ได้ตีกลอง ประเทียบ นุ่งผ้าใหม่ หัวหมู ถูกเรียกตัวมาประชุม โครงกระดูกมนุษย์ ขโมยอาหาร บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ปิดผนึกซองจดหมาย ฤกษ์ไม่ดี สามเณร เข้าไปในโรงพยาบาล เครื่องร่อน แมลงปอ ครก กระสือ ถูกสุนัขเห่า ธุลี เขียนหนังสือ นกกระจิบ กระจาบ กระเป๋าเดินทาง ดื่มนม เข็มแทง ซองจดหมายสีขาว เลือกผัก เห็นผี เพชรรัตนราชสุดา จุดไฟแล้วดับ งูเขียว หูแหว่ง ฆ่าผีเสื้อ นักเรียน ต้นไม้ยืนต้นตาย ขับรถยนต์ เสวียน หมัดกัด สวะ ขี้เถ้าในเตาไฟ สุรา กัลยาณิวัฒนา ตุ้มหูหาย ฝันเห็นนํ้าวน อุ้มเด็กทารก กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ หมอดูดูลายมือ ถ้ำ ดื่มสุรา แทงตัวเอง นักบิน ดาว สุริยคราส ทะเลาะกับเพื่อน ขายของ ฌาน ลมหายใจมีกลิ่นหอม ดอกราตรี เดินตากแดด ฟ้าที่สดใส โง่ ยิงธนู เก็บกวาดบ้าน ขี่กระบือ ไม้ไผ่ ดื่มน้ำจากแก้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น