ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์มืดมัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์มืดมัว คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์มืดมัว'

คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด หลงป่า แข็งแรง ภรรยาเอาน้ำมาให้ ฟ้าร้อง อาบน้ำในมหาสมุทร นุ่งผ้าขาว โลงศพ ปลวกขึ้นบ้าน ถือกรรไกร สร้อย ฮ่อยจ๊อ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า นาข้าวรกร้าง หนาม เพชรนิลจินดา เอสเอ็มเอส ( SMS ) ส้วม เผาขยะ ฆ่าโค คอกหมู ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า หิมะตกถูกตัว เช็คเด้ง นำพัดมาโบกตามร่างกาย ปากเปื่อย งานบวชเณร หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ทำนาย การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ช่วยคน กินเป็ด โบดำผูกเสาบ้าน ขนนกสีดำ กระโดดจากที่สูง บาทหลวง ขิม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ยางรถ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง น้ำค้าง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลุมอสรพิษ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง น้ำผึ้ง งมปู เศรษฐี เห็นกระดุม อุปกรณ์ทำครัว ภาษา พรวน นกกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผจญภัย ตัวเองเป็นนักโทษ เล่นตะกร้อ ปวดท้อง ได้รับรางวัล จานแตก คนแปลกหน้า เงาะ สินบน ตักบาตร เก้าอี้ โขลงช้าง เจ้า กรวยกรอกน้ำ ฝักดาบ เมาเหล้า รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ห่าน ถูกฉ้อโกง จิ้งเหลน ไต่เขา สวรรค์ วิ่งออกกำลังกาย ธงบนเรือ รูปภาพของเครือญาติ สีฟ้า กินลิ้น ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น จับนก กรรมกร ห่มผ้า ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด กลืนดวงอาทิตย์ ใบไม้ ท้องฟ้าสีแดง จับกระต่าย มุ้งขาด งาช้างวางคู่กัน ดาวอับแสง ถอดเสื้อ ดื่มน้ำชา กระป๋องนม หมอก สวมเสื้อสีเหลือง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM