ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์มืดมัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์มืดมัว คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์มืดมัว'

คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทาก อ้อย ปีศาจที่มีเขาและหาง ถอดเครื่องประดับ ซุกซ่อนตัว จมูกหาย ถวาย สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โง่ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก จมูก ขนมจีน ได้เป็นเจ้าสาว ปีก ฝา เห็นถนนที่ขรุขระ ประดิษฐ์ ปราศจากอํานาจ หงส์ จุดไฟ นกยูง นั่งบนเสื่อ ไหว้เจ้า ฝนตั้งเค้า อิฐ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา นกยูงรำแพน ธรณีสูบ คนอื่นทำพลาด กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เครา ภูเขาไฟ ปอกเปลือกผลไม้ มวยผม รดน้ำต้นไม้ บวม ข่าวดีจากลูก ย่าง นกคุ่ม เดินเรือ น้ำตา มาลัย เครื่องบิน ปฏิมา เดินทาง เห็นผี ชนะ นุ่งผ้าขาด ของเน่าเสีย ดื่มน้ำฝน ลอย พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร คงกระพันชาตรี แทง เชือดคอสุกร กระจกแตก ธนูหลายดอก ท่าเทียบเรือ ลอยคอ ฝังศพ ขุดดิน ฟองน้ำ กระติกน้ำร้อน ได้ยินเสียงดนตรีไทย ภรรยาสวมเสื้อแพร ดอกไม้ไฟ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ที่ฝังศพ กระท่อมริมทะเล เป็นแม่ยาย ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ขึ้นบันได ขึ้นเขา มหาสมุทรมีพายุ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กา กินถั่วต้ม กำไลข้อมือ นั่งบนหลังนกกระเรียน บุคคล รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก งูเหลือม วิ่งจนเหนื่อยหอบ ถุงมือ ขิม ถล่ม ปอก บัว ไอศกรีม โจรสลัด บ้านพัง วิชา เลือกตั้ง ระบำ ปราสาท ปล้นสะดม ขนสัตว์ จานแตก มงกุฎ รักกับนักบินหญิง ผ้าม่าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM