ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์มืดมัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์มืดมัว คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์มืดมัว'

คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกทำโทษ เลี้ยงกระต่าย ซุบซิบนินทา นักแสดง ดารา มดกัด กุ้งยักษ์ อสนีบาต ฟุตบอล ตกกล้า กินเนื้อวัว สวมเสื้อสีดำ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เสียเงิน โบว์ดำผูกเสาบ้าน ผ้าพันคอ คำนับ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว คนในบ้านทุบตีกัน เท้าขาด โดนดึงผม ไฟฟ้า คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ จับนก บ้า ยักษ์ การรับรางวัล ฝีขึ้นตามร่างกาย แหวนหาย กินพริก ทวิตเตอร์ หูแหว่ง ฝันว่าส่งพัสดุ ถูกแทง ปลาทองที่ตายแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กล้วยแขก เข้ารับการผ่าตัด หุ่น ครก ตกกระ แก้ว ใต้ถุน ประตูที่ปิดตาย โทรศัพท์มือถือหาย ขี่วัว แล้ว ตกวัว เที่ยวบ่อนการพนัน ล้างหน้าตัวเอง นั่งรถไฟ ล่องแพ ญาณ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น คนแก่ กรง สาก เรือกำลังจม โบว์ดำผูกคอ กัดคน หลงรักสามีคนอื่น แท่น กองทัพ เถาวัลย์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ช้าง เรือจอด ผนัง ทำขวัญ ชลธาร พระเจ้า กินก้างปลา ขี่หมู นอนกลางวัน อิฐ พระจันทร์ ภรรยาสวมเสื้อแพร ถูกมัดมือมัดเท้า กระเป๋า เต่า กาน้ำร้อน เงินโบราณ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ จักจั่น ผลไม้ เข่า งวงช้างรัดตัว กินขนม แร้ง ดู pornhub ไก่ชน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ความมั่งคั่ง ถวายข้าวพระ ไอ กำลังขับรถ เก็บกวาดบ้าน ช่วยคน ให้มีดแก่คนอื่น นั่งนับลูกประคำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM