ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์มืดมัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์มืดมัว คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์มืดมัว'

คุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จาระบี ขอนไม้ กรวยจราจร จรวดไฟ ตาหลายคู่ เดินทางไปวัด หมากัด ถูกตบ แขนถูกตัด อยู่ในกระท่อม ไข่ไก่ ไม้เท้า รับประทานอาหาร มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ขี่หมู พานเงิน ยอดตึกสูงทรงกลม หนีจากถ้ำ ขื่อคา หวีเสนียด ตาลปัตร เปลี่ยนมุ้งใหม่ ได้เป็นเจ้าสาว แหวนแต่งงาน ทะเลทราย ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ปากเหม็น ศิลา ขี่ช้าง ได้รับของมีค่า ระเบิด ก้น หญิงชรา สร้อย โบสีดำ ปัสสาวะ กินก้อนดิน มวย ผ้าแพร ท่าเทียบเรือ นกกางเขน คนมีเขา พูดคุยกับคนต่างชาติ ฤดูหนาว จักรยาน หัตถกรรม ทำนาได้ผลผลิตดี หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เสื้อใหม่ ทาส นำเที่ยว ลอยกระทง กระบือ ปีนป่ายภูเขา โกนหนวด กรงนก เซิ้งบั้งไฟ พระจันทร์เดือนหงาย ขวด นอนบนกองฟาง เหยียบอุจจาระ ตุ๊กตา มีปากเสียงภายในครอบครัว ตะกร้าพลาสติก สร้อยทองคำ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ตกจากดาดฟ้า บุญ ไถนา ธง ดื่ม ทิชชู ได้ฟังเรื่องตลก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ยืนบนลังไม้ หมา เล่าเรื่องตลก บ้า ที่พึ่ง กบฎ ผลักของหนัก กระรอก เถียงกับคน ลิ้นแข็ง กล้วยแฝด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ครก มีคนนำเงินมาให้ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย กำนัน ปรบมือ ฝักดาบ แกะเปลือกหอยรับประทาน ตกบ่อมีหนอน เอสเอ็มเอส ( SMS ) ตัวเองมีชื่อเสียง ตู้หนังสือ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เกาทัณฑ์ กุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM