ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน จะมีผู้ป่วยหนักถึงแก่กรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน'

จะมีผู้ป่วยหนักถึงแก่กรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสงบนท้องฟ้า เฮลิคอปเตอร์ สงฆ์ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น แหวน ได้ยินเสียงกระซิบ เก็บเกี่ยวข้าวในนา กำแพง เชือดคอสุกร ว่าว ได้เป็นเจ้าบ่าว เจ้าที่ ชี ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ต้นไม้ยืนต้นตาย ฝันว่าส่งพัสดุ มโหรี ดื่มน้ำมะพร้าว กำไลข้อเท้า หม้อข้าว ตัวเองมีผมหงอก กินกล้วย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เขื่อนแตก ถ่ายขี้ ขนมชั้น สายสะพาย ถางหญ้า จักรยาน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ดึงเชือก ร่วมงานทอดกฐิน ไก่แจ้ คอบิด ดื่มน้ำชา ซื้อผ้าขาว มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ขี้ บัตรเชิญ ฟันล่างหัก เด็กนอนบนเตียง ตัวเองเจ็บป่วย เดินละเมอ ฝุ่นเข้าตา ภรรยาหนี ซ่อมแซมรั้วบ้าน กุ้งทะเล ผ้าสีดำ เงินปากผี คนร้องไห้ นั่งรถไฟ ฆ่าผีเสื้อ ญาณ ขอโทษ ศพถูกมัดตราสัง ฟูก ห้อง ลมหายใจมีกลิ่นหอม นก หัตถกรรม ปั่นด้าย ฝนตั้งเค้า เบาะ ตะเกียงที่จุดแล้ว ดอกราตรี งา ถูกขัง จับเงิน เชิงตะกอน พลับพลา ยมทูต หวีไม้ ดวงจันทร์ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ส่งจดหมายพร้อมเช็ค แร้ง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก นาข้าวรกร้าง ได้เป็นเจ้าสาว ขี่กระบือ นกเค้าแมวหรือนกฮูก เณรหน้าไฟ ห่วงเหล็ก เจ็บปวด แว่นตาเลนส์ใส ตลาด ถุงเงิน ถุงทอง แก้ผ้า ปลูกพริก เขียนหนังสือ ไผ่ ใยแมงมุม อยู่ในถ้ำกับคนอื่น โฆษก ฝน คลอดลูก ควันไฟ กา หวีงา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM