ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน จะมีผู้ป่วยหนักถึงแก่กรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน'

จะมีผู้ป่วยหนักถึงแก่กรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถอด เต่าทอง หลุม ปลาหลีฮื้อ ดอกกุหลาบ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ นกยูงรำแพน ฝาหม้อตกลงพื้น ถวายข้าวพระ นุ่งผ้าสีม่วง จับปิ้ง เจ็บปวด ขี่เสือ ถุงใส่เงิน บุพการี พระวิหาร ไผ่ ลำน้ำ ใบลาน ผู้ชายตบผู้หญิง ขโมย จอมปลวกกลางถนน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เจว็ด รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ญาณ ฆ่าใครบางคน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ พวงมาลา กระดาษเปื้อนหมึก กาน้ำร้อน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง โฉนดที่ดิน กล้องยาสูบ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ไก่ชน กระรอก เสื้อขนสัตว์ เดินลุยกองไฟ แตงโม กังหัน ทั่ง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น หิ้วกระเป๋า คลอดลูกก่อนกำหนด นางพยาบาล เดินเรือ ดอกซ่อนกลิ่น ญาติกำลังจะตาย กางร่ม กกกอด ชกมวย คนตกน้ำกำลังจะจม เชือดคอสุกร เงี่ยง สังข์ ตกจากที่สูง ถาดดอกไม้ เดินอยู่ในป่า ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว พระอรหันต์ ซองจดหมาย บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ปราสาท เสวียน เก็บดอกบัว กินเต้าหู้ ตื่นขึ้นมาเอง กลางคืน ผิวพรรณ ปลอกหมอน งอบ ตกน้ำ ทำให้คนอื่นตกใจ เดินทางก่อนกำหนด ทหารยิงปืนใหญ่ นั่งบนแคร่หาม ได้เป็นเจ้าสาว เฮลิคอปเตอร์ เมฆกลางแดด เหยียบขี้ จรเข้ ตัวเองเป็นกรรมกร กระแต ขี่สัตว์ นาฬิกาข้อมือ ถอนฟัน คบไฟ เครื่องบินตก ค้นหา เกลียดคนอื่น ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ยกยอ บุคคลที่เป็นคนร้าย งูจงอางไล่ ถูกด่าทอ เดินบนฟ้า พูดคุยกับคนต่างชาติ ช้างไล่กวด ของที่ระลึก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM