ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน จะมีผู้ป่วยหนักถึงแก่กรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน'

จะมีผู้ป่วยหนักถึงแก่กรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยารักษาโรค สาดน้ำ ไม้กวาด ฤดูฝน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ค้างคาว มือตัวเอง เฆี่ยน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ จุฬามณี เครา ชัยชนะ บุญ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ฝนตกหนัก ตู้อาหาร ปลวก ฐานพระพุทธรูป ลา ( สัตว์ ) ต่อสู้กับปีศาจ นกกาเหว่า ญาติ แคร่ กินพระจันทร์ รัศมี เสวียน ไผ่ ฝั่ง ต้นไม้เขียวชอุ่ม ถ้วยชาม เดินบนฟ้า อุ้มลูกสุนัข ฉัตรเงิน ฉัตรทอง บัวหลวง นุ่งผ้าขาด ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เด็กผู้ชายสู้กัน มหาสมุทร มีด กรงนก กินเนื้อมะพร้าว เทวาลัย กระต่าย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย พวงมาลา เรือ ลายนิ้วมือ ขี่ราชสีห์ บัว ผลักของหนัก ขาด้วน ถ้ำมืด ดักนก ไฟไหม้ต้นไม้ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า กระจกหลากสี สตรี คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ร่มหัก ทอดทิ้งลูกๆ แมวสีสวาท แต่งงานก่อนกำหนด มรกต ถังขยะ ตู้กับข้าว กองไฟ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก บ่อน้ำพุแห้งขอด ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า นกพิราบ อาเจียน พลอยหลากสีสัน จาระบี คนร้องไห้ ลิง เครื่องบินบังคับ ตกเขา ข่าวร้าย มรดก ปล่อยเต่า ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ห่มผ้า ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว นาฬิกาข้อมือ โกหก บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ดาดฟ้า เณรหางนาค ผู้หญิงตบผู้ชาย อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) นุ่งโจงกระเบน เดินช้าๆ บันไดกว้างๆ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน แจวเรือ เป็นไข้ กำแพงเมืองจีน ระฆัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM