ทำนายฝัน 'ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน จะมีผู้ป่วยหนักถึงแก่กรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน'

จะมีผู้ป่วยหนักถึงแก่กรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นฟองสบู่ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ไม้ไผ่ กระดาษเปื้อนหมึก แกะ กินนก ขาขาด ฟูก เนื้อหนัง เครื่องลายคราม ช่วยคน อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เท้าขาด เพื่อนตาย ช้างเหยียบ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ได้รับรางวัล กวาด ทาส ประทัด ฝนตั้งเค้า กล้องถ่ายรูป มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน นั่งบนลังไม้ ตั๊กแตน เชิงตะกอน รักคนต่างชาติ รังนก งวงช้างรัดตัว ทอดผ้าป่า ปริญญาบัตร แม่มด ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เห็นผี กระโดด คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฆ่าผึ้ง ธนบัตร น้ำพุ อากาศบริสุทธิ์ พายุ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด พ่อตาย โกนหนวด หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ดวงอาทิตย์ดับ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ แบกหาม ตามทวงหนี้ เลิกมุ้งขึ้น ทารกดูดนมคุณ ราวตากผ้า ภูเขาไปกำลังระเบิด ถือกรรไกร แทะกระดูก แตกร้าว ทะเลาะกับแม่ยาย มีดเหน็บที่เอว หิมะตกในฤดูร้อน ขนมปัง ถูกเสือกัด นาฬิกาข้อมือเสีย ดับกองไฟ คนแฝดตัวติดกัน ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ฟันปลอม พืชผัก กระทง สีดำ กล้วยแขก เลือกตั้ง ถอนผมหงอก ชนะ สติ ศิลา พญานาค ตั้งท้อง จันทรคราส ปั่นด้าย ทำลายโซ่ตรวน เดินขึ้นที่สูง หญิงแต่งชุดสีฟ้า ประดาน้ำ รักชาติ วัง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด นกกางเขน ตำรวจตั้งด่าน โซ่ตรวน จับหนอน ร่างกายตัวเอง ปลูกต้นไม้ เล่นน้ำสงกรานต์ หลุมอสรพิษ เดินอยู่กลางทุ่งนา เจ้าสาว ถูกโยนลงทะเล ประดิษฐ์ คนเกี่ยวข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM