ทำนายฝัน 'ดวงแก้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงแก้ว จะได้โชคลาภจากสิ่งมีชีวิต คน ช้าง ม้า วัว ควาย หมู นก เป็ด ไก่ เป็นต้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงแก้ว'

จะได้โชคลาภจากสิ่งมีชีวิต คน ช้าง ม้า วัว ควาย หมู นก เป็ด ไก่ เป็นต้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกสัตว์กัด ให้มีดแก่คนอื่น ม้านั่ง ทะเลาะ มือ เม่น เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ทางรถไฟ ภรรยา โถส้วม ถูกกลั่นแกล้ง ถูกสวมกุญแจมือ กระโดด ม่าน นุ่งโจงกระเบน ภูเขาไฟ จดหมาย สุกรตายเอง ตกบ่ออุจจาระ ทวิตเตอร์ ช่อดอกไม้ อรุณ ช้อนปลา สวะ ประกาศนียบัตร เดินเล่นบนหาดทราย ตกเขา ฝาด เจอเงิน บ่อน้ำใหญ่ ตั้งท้อง ปู ธารน้ำตก เฆี่ยนตีผู้อื่น เห็นประตูบ้านตัวเอง ถูกผีหลอก โฉนดที่ดิน กวนอิม ก้างปลาติดคอ ตรอมใจ งมหอย หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ลายนิ้วมือ ฉี่ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ตัวเองเป็นกรรมกร นม ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง บัวสีขาว เท้าเจ็บ เปรต ดักนก ก้ามกุ้ง อทิตยาทรกิติคุณ ป่าเขา เสี้ยนหนาม ป่าช้า ปากเน่า ถูกข่มขืน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เสี้ยนตำเท้า เสียจริต ไม้พลอง อู่เรือ ขับรถ ฉากกั้น ฝาหม้อ นักบวช ปอด มโหรี คนกำลังเปลื้องผ้า โน๊ตบุ๊ก จับปลาช่อน ถลกหนัง ตกงาน ไม้กวาด เสวียน ตัวเองบ้า พร้า นกยูง แมวตาย ท่องเที่ยวในสวน มีโชคลาภ ตุ้มหูหาย เนื้อหนัง เทวดา ภรรยาทิ้ง มีคนสวมแหวนให้ ฝังทั้งเป็น พระวรราชาทินัดดามาตุ หน้าอก ท้องเดิน โครงกระดูก กะโหลก ถูกจับ ศพถูกมัดตราสัง ขัดแย้ง ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ดวงอาทิตย์มืดมัว ภรรยามีครรภ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM