ทำนายฝัน 'ดวงแก้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงแก้ว จะได้โชคลาภจากสิ่งมีชีวิต คน ช้าง ม้า วัว ควาย หมู นก เป็ด ไก่ เป็นต้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงแก้ว'

จะได้โชคลาภจากสิ่งมีชีวิต คน ช้าง ม้า วัว ควาย หมู นก เป็ด ไก่ เป็นต้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลูกกล้วย ถูกตี ทั่ง ประดาน้ำ ตกปลากับคนรัก น้ำหอม มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา กล้วยไม้ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด โบว์ดำผูกคอ ติดคุก ตกกองไฟ ฆ่าผีเสื้อ พญานาค ถูกหวายรัด งาช้างวางคู่กัน ถูกสัตว์กัด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ตัวเองกลายเป็นนก คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนรับใช้ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง โกนหนวด คูคลอง ธงชัย บัวหลวง แช่ง เครื่องจักรไม่ทำงาน น้ำตก เข้ารับการผ่าตัด ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ หุงข้าว จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด บวม เมฆสีดำ ผู้คุมนักโทษ เดินกะโผลกกะเผลก กระบอกไม้ไผ่ คำนับ มดกัด ถูกกักตัว ฟองน้ำ หน้าอก หอยที่มีเนื้อเต็ม กล้องถ่ายรูป ไฟไหม้บ้าน ปาก ไม้ขีดไฟ ประหาร ถนน หิ่งห้อย ผิงไฟ ฆ้อง นักบิน นอนกลางวัน นม ขบวนแห่ศพ เก็บองุ่นรับประทาน คบไฟ กลืนดวงอาทิตย์ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ปลาหลีฮื้อ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี เถาวัลย์ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ถูกฉุด เปิดร้านค้าขายสินค้า หมู น้ำผึ้ง กล้องยาสูบ แร้ง ตื่นขึ้นมาเอง นกแก้ว ราวตากผ้า ฟาง ข่าวดีจากลูก ผู้ชายผมยาว ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เห็นตัวเองในกระจก โอลิมปิก ชกต่อย ทารกดูดนมคุณ ตาข่าย จิ้งหรีด กระทะ จับสายสิญจน์ ปัสสาวะ อรุณ ขับรถ เจ้าสาว ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว เดินอยู่กลางทุ่งนา เป็นคนผอมบาง สาก กินโรตี ดอกไม้ มวยผม พระสถูป ถาด ตกกระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM