ทำนายฝัน 'ดวงแก้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงแก้ว จะได้โชคลาภจากสิ่งมีชีวิต คน ช้าง ม้า วัว ควาย หมู นก เป็ด ไก่ เป็นต้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงแก้ว'

จะได้โชคลาภจากสิ่งมีชีวิต คน ช้าง ม้า วัว ควาย หมู นก เป็ด ไก่ เป็นต้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตับไต ล้างบ้าน ปฏิเสธการดื่มเหล้า กระถางหลุดมือแตก บวช ช้อนปลา ขนมปัง เท้าด้วน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง วงเวียน ประกายไฟ จรวด สู้กับเหยี่ยว ป่วยลงท้อง เงินกู้ ปลา วอ ได้ยินเสียงกระซิบ จุดไฟแล้วดับ กัดคน วิ่งหนีผู้ร้าย ฤาษี จุดไฟ บนบาน อทิตยาทรกิติคุณ ฆ่าหมัด พวงมาลัย คบคนพาล คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เปิดผนึกซองจดหมาย ผ้าม่าน ทะเลาะกับแม่ยาย งูกินสัตว์ ดวงอาทิตย์ทรงกลด แม่ ป่าเขา ตบมือ เงาตัวเองในกระจก มัคคุเทศก์ ขวานหัก ขนสัตว์ กินผลไม้ คนเมา เณรหน้าไฟ ตัดเล็บ กระสือ แมวสีสวาท ผิวหนัง เครือญาติ เด็กผู้ชายสู้กัน ตัวเลข สังกะสี กบฎ นางกวัก ฝุ่นฟุ้งกระจาย นอนในเรือ นักบุญ วิชา จอก หาบอุจจาระกลับบ้าน ฝนตกระหว่างเดินทาง กินเนื้อมนุษย์ ฮอกกี้ ภูเขา ถางหญ้า กำไลข้อมือ นาเกลือ ติดเกาะ ฝังศพคนที่รู้จัก นอนกลับหัว ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง หมอก ตกปลากับญาติ จมูก ประตูบ้าน กีตาร์ ถูกสุนัขเห่า ปัดกวาดฝุ่น ลูกๆ ทำความผิด พาน จับปลาช่อน ถังขยะ ซี่โครงหัก ราชา เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง กระทง คนตกน้ำกำลังจะจม บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ศรีนครินทราบรมราชชนนี โซ่ตรวน ดีใจ เพชรรัตนราชสุดา ถูกตี กางมุ้ง ขนกา แปรงฟัน จมูกของตัวเองยาวใหญ่ กุหลาบ ปล่อยปลาดุก ตัดต้นไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM