ทำนายฝัน 'ดวงแก้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ดวงแก้ว จะได้โชคลาภจากสิ่งมีชีวิต คน ช้าง ม้า วัว ควาย หมู นก เป็ด ไก่ เป็นต้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดวงแก้ว'

จะได้โชคลาภจากสิ่งมีชีวิต คน ช้าง ม้า วัว ควาย หมู นก เป็ด ไก่ เป็นต้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสตมป์ เดินอยู่กลางทุ่งนา กกไข่ แฟนนอกใจ เท้าเจ็บ โคเข้าบ้าน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ติดคุก เน็ตไอดอล หมัดกัด กษัตริย์เสด็จมาหา ซอ ผิวพรรณ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน กบ จับเงิน เหยี่ยว ขนนกสีขาว ได้ฟังเรื่องตลก ทันตแพทย์ กระโดดลงจากต้นไม้ กำไลข้อมือ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ก้น ตกกองไฟ ถัง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ขี่ราชสีห์ ถูกด่าทอ ทวด ดอกบานไม่รู้โรย เครื่องดนตรี ปาก กลืนดวงอาทิตย์ จับปลาช่อน ปอกเปลือกไข่ กระสือ เขี้ยวสัตว์ ตกทุกข์ได้ยาก พลอยหลากสีสัน มีความปรารถนา ช้าง คลอดบุตร เม่น อีเมล ( Email ) หลงรักสามีคนอื่น ขวานหัก เทียนไข พระสถูป นกอินทรี รถเมล์ คนกำลังจะตาย จับก้อนกรวด ก้อนทราย อาเจียน แล่นเรือผ่านเกาะ ภาชนะแตกร้าว มดกัด นั่งรถ ตัวเองถูกธรณีสูบ พูดคุยกับคนต่างชาติ กินปลาหมึก เมา ปีนข้ามกำแพง ถีบจักรยาน ผ้าฝ้าย หนาม ดาวอับแสง เหาะดั้นเมฆ การทำผิดพลาด เห็นตัวเองในกระจก ฉาบ ล้มละลาย ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กินโดนัท ซุง สระผม คนมุงซื้อขาย ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ฉีกกระดาษ ปลวกขึ้นบ้าน จระเข้ กินเนื้อเป็ด หมอดูดูลายมือ ศิลปิน ถูกตัดแขน เชื้อเชิญ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ธงบนเรือ เพื่อนที่ตายไปแล้ว ค้นหา กษัตริย์ หน้าไม้ ขัดแย้ง เครื่องครัว ดาวตกจากท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ดับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM