ทำนายฝัน 'ดอกซ่อนกลิ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ดอกซ่อนกลิ่น ฝันเห็นดอกซ่อนกลิ่น คุณจะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือ คนในบ้านจะรับเคราะห์แทน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดอกซ่อนกลิ่น'

ฝันเห็นดอกซ่อนกลิ่น คุณจะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือ คนในบ้านจะรับเคราะห์แทน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กงเกวียน กระท่อมในป่า ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง มีดหาย รางรถไฟ สัปทน เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ผ้าขาว สวมรองเท้าใหม่ หยก กระสือ เป็นคนผอมบาง ราหู เจ้าสาว หนังสือ ไฟไหม้ปราสาท เชือกรัดคอ ดื่มกาแฟ ตลาด ตุ๊กตา อยู่ห่างไกลจากครอบครัว สังกะสี คนแต่งชุดสีดำล้วน ผลไม้ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ของเน่าเสีย ปากเจ็บ ทำลายโซ่ตรวน รถบรรทุกศพ ช้องผม แล่นเรือผ่านเกาะ หัวไก่ เด็กเกิดใหม่ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เหาะ กินไก่ บวชภิกสุนี บัตรเชิญ ฝั่ง กินคอลลาเจน ซื้อปลาทอง นกขมิ้น หญิงโสเภณี ทาส เทวดา ตะกวด หมากัด งาช้าง สารภาพต่อหน้าเพื่อน ฆ่าเสือ ซอ เซิ้ง หุ่นยนต์ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง งวงช้างรัดตัว นั่งบนอาสนะสงฆ์ เป่าขลุ่ย นาฬิกา ปล้น แมลงภู่ นอนบนเสื่อ หินก้อนใหญ่ เท้าขาด ผ้าห่มหนาๆ พวงมาลัย ถูกเสือกัด ฮิปโปโปเตมัส เล่นน้ำฝน เที่ยวบ่อนการพนัน ตะไกร ขบวนแห่ศพ กรงสัตว์ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ขวดเหล้า แร้ง ภูเขาไปกำลังระเบิด เพศสัมพันธ์ ฮาเร็ม เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เครื่องดักนก ตัดเล็บ ถูกตัดมือ ข้อเท้าเจ็บ เต้าฮวย สายสร้อย กินเนื้อหมู แบกหีบ เข้าประตูไม่ได้ ที่นอน ถาดดอกไม้ กีฬา ช่างแกะสลัก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ฆ่าศัตรู กุ้งทะเล หมาก ทอดผ้าป่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM