ทำนายฝัน 'ดอกซ่อนกลิ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ดอกซ่อนกลิ่น ฝันเห็นดอกซ่อนกลิ่น คุณจะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือ คนในบ้านจะรับเคราะห์แทน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดอกซ่อนกลิ่น'

ฝันเห็นดอกซ่อนกลิ่น คุณจะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือ คนในบ้านจะรับเคราะห์แทน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เข่า ช่วย ปลอกหมอน ลังไม้ พัชรกิติยาภา ผัก ยากจน นกบิน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง น้ำเต้า เดินไปบนเนินเขา อากาศบริสุทธิ์ ตลาด แว่นตาเลนส์ใส ขนมเข่ง ศัสตราวุธ งูเลื้อย แขก ประเทียบ ไอศกรีม ถูกปีศาจไล่ ฮูก (นกฮูก) ล้างภาชนะเครื่องใช้ ทำอะไรแปลกๆ ขี่หมู นกกระจิบ กระจาบ รองเท้า มู่ลี่ ญาตินํ้าตาตก มหาสมุทรมีพายุ เก็บผลมะม่วง เสื้อกันฝน เสื่อไม้ไผ่ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กรอด้าย เห็นถนนที่ขรุขระ ศีรษะ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ฟองน้ำ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ทูตชาวต่างชาติ รถไฟ นอนบนพื้นน้ำ ผ้าสีขาว เรือน มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ตีผึ้ง โขลงช้าง ผ้าขาว ครีบปลา ขี้ มองนํ้าตกกับคนรัก สามีนํ้าตาตก หน้าต่างพัง งานแต่งงาน เดินทางกลางทะเลทราย ประกันตัว สะพายย่าม คนแต่งชุดสีดำล้วน แม่มด สลัก บุคคลที่มีชื่อเสียง ฉาบแตก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) กงล้อ ค่ำมืด เชือกรัดคอ ตะปู กล้องถ่ายรูป หมอดูดูลายมือ รอยเท้าของตัวเอง นั่งนับลูกประคำ ยืนบนลังไม้ น้ำฝน ธุลี ต่อสู้กับเด็ก ดัดผม กระโปรงเก่า อยากมีเงิน แสง ทางรถไฟ ถีบจักรเย็บผ้า อยู่ในกระท่อม เคี้ยวดิน ไม้ขีดไฟ ผลักประตู เห็นตากระจกสีขาว ซุง กองดิน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ร่างกายตัวเอง แผ่นดินแยกออกจากกัน บวงสรวง ยุง ซ่อง นุ่งผ้าใหม่ งานโกนจุก เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ งาช้าง ขนมชั้นหลากสี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM