ทำนายฝัน 'ดอกซ่อนกลิ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ดอกซ่อนกลิ่น ฝันเห็นดอกซ่อนกลิ่น คุณจะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือ คนในบ้านจะรับเคราะห์แทน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดอกซ่อนกลิ่น'

ฝันเห็นดอกซ่อนกลิ่น คุณจะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือ คนในบ้านจะรับเคราะห์แทน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประเจียด สายรุ้ง พระจันทร์เดือนหงาย ถูกกลั่นแกล้ง เจว็ด ของโบราณ หูขาด ข้อมือหัก ไส้เดือน จูบเด็กเล็ก นั่งรถไฟ รถจักรยาน ไส้ไหลจากท้อง มาลัยดอกไม้ เตาไฟ ฝนตกปอยๆ สวมเสื้อสีเขียว พระสถูป ภาพ ไปยังเมืองนรก กินขนม คนเกี่ยวข้าว เลือกตั้ง ลอย ทูตชาวต่างชาติ เงิน หนู กระดาษเช็ดมือ งูรัด นกยูงรำแพน ถูกฟันคอขาด ประทัด ฝาหม้อตกลงพื้น มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ผึ้ง ประหารคนรัก ท่าเรือ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ถูกตะปูตำเท้า ไฝ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ แม่ สายสร้อย เงื่อน งูจงอาง ตำรวจ สงคราม ปลาฉลาม บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เตียง ภาพวาด ตะกร้าไม้ ทอผ้า มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ผ้าขี้ริ้ว เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน แข่งวิ่ง เดินรอดราวผ้า ฐานพระพุทธรูป เลี้ยง สาวไส้ เผาขยะ ป่วยลงท้อง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา โน๊ตบุ๊ก หาบอุจจาระกลับบ้าน สุรา ต่อสู้กับปีศาจ เวที ศาล บ้านพัง นํ้าพุขนาดใหญ่ ผมร่วง แบกหีบ อ่างน้ำ ทะเลาะกับภรรยา ทาก คลอดลูก กุฏิพระ หัวไก่ มะลิ ลูกประคำ เปลื้องผ้าตัวเอง กินข้าวบนใบบัว ดราฟต์ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง งูกินสัตว์ ปอด ปลิง งมของในแม่น้ำ โคลน ปราสาท สามีนํ้าตาตก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ตะเพียน ปืน ฉากกั้น ผ้าใบ รังนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM