ทำนายฝัน 'ดอกบานไม่รู้โรย'

ฝันเห็น ฝันว่า ดอกบานไม่รู้โรย ฝันเห็นดอกบานไม่รู้โรย หรือ ได้เด็ดดอกบานไม่รู้โรยมาไว้ในมือ หรือ ฝันว่ามีผู้นำดอกไม้นี้มายื่นให้ ญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยไข้อยู่นั้นจะหายเป็นปกติ และ ตัวคุณเองก็มีสุขภาพที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดอกบานไม่รู้โรย'

ฝันเห็นดอกบานไม่รู้โรย หรือ ได้เด็ดดอกบานไม่รู้โรยมาไว้ในมือ หรือ ฝันว่ามีผู้นำดอกไม้นี้มายื่นให้ ญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยไข้อยู่นั้นจะหายเป็นปกติ และ ตัวคุณเองก็มีสุขภาพที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสื้อใหม่ มรดก เมายา ผดผื่นคันขึ้นตามตัว รถพยาบาล ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก หอก อินสตาแกรม ( instargram ) มีโชคลาภ แก้วแตก รัฐประหาร กินเกินขนาด แตร ความผิด ลาวาภูเขาไฟ กกไข่ มีดเหน็บที่เอว พี่น้องทุบตีกัน ดาวตกที่หลังคาบ้าน ของขวัญ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ตะปู ทำนบ โกหก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ขี้เถ้า ทำให้คนอื่นตื่น บัวหลวง ถุงมือ แข่งม้า ตัวเองเป็นกรรมกร ขอโทษ ไฟฟ้า ทะเลทราย กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เผาขยะ ตะขาบกัด เป็นบ้า บ้านคนอื่น มาเฟีย หัวล้าน ขัง ได้ยินสุนัขเห่า น้ำตก เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย คนมีเขา จุดดอกไม้ไฟ ไม้กวาด พูดคุยกับคนต่างชาติ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด กินเนื้อมะพร้าว ถูกทรมาน หญิง เคารพ คำนับ รักเพื่อน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ทอง คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง สวมเสื้อสีเหลือง ขี่นางโค เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ฝ้าย อาเจียนเป็นหนอง ธารน้ำตก หมีกัด ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น คนร้องไห้ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ฝูงกบ จำนวนมาก ช้อนเปื้อน ป้อมปราการ ทำแว่นตาแตก ดื่มสุรา ชฎา ตลาด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ส่งจดหมายพร้อมเช็ค หญิงแต่งชุดสีดำ ฆ่ากระต่าย เชิงเทียน ลูกเห็บตก วัง พระโพธิสัตว์ คนแฝดตัวติดกัน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ท่อนซุง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เส้นด้าย ถูกตัดมือ ทาเล็บ จำปีหรือจำปา บอลลูน ขโมยเงิน เวียนเทียน ดวงอาทิตย์ขึ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM