ทำนายฝัน 'ดอกบานไม่รู้โรย'

ฝันเห็น ฝันว่า ดอกบานไม่รู้โรย ฝันเห็นดอกบานไม่รู้โรย หรือ ได้เด็ดดอกบานไม่รู้โรยมาไว้ในมือ หรือ ฝันว่ามีผู้นำดอกไม้นี้มายื่นให้ ญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยไข้อยู่นั้นจะหายเป็นปกติ และ ตัวคุณเองก็มีสุขภาพที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดอกบานไม่รู้โรย'

ฝันเห็นดอกบานไม่รู้โรย หรือ ได้เด็ดดอกบานไม่รู้โรยมาไว้ในมือ หรือ ฝันว่ามีผู้นำดอกไม้นี้มายื่นให้ ญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยไข้อยู่นั้นจะหายเป็นปกติ และ ตัวคุณเองก็มีสุขภาพที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีดหาย ถูกจับ โบว์ดำผูกคอ หน่อไม้ ตีเหล็ก กรอด้าย ค้างคาว กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ขโมยทรัพย์สมบัติ สามง่ามสำหรับแทงปลา ที่ฝังศพ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ชามแตก พูดกับกลุ่มชน ประกันตัว ทูตชาวต่างชาติ ตกเลือด นกกางเขน ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ไถ่ถอน ชลธาร เก้าอี้ พระแก้วมรกต เดินสะดุดหกล้ม รถเมล์ แบกหาม ได้ฟังเรื่องตลก ต้นไม้เหี่ยวเฉา รักเพื่อน นั่งเล่น ลิ้นแข็ง แม่นํ้า ซุง ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เดินหลงไปในป่าละเมาะ ประเจียด หนังสือ ฝุ่นฟุ้งกระจาย เดินลุยกองไฟ คนฆ่าสัตว์ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ร่างกายตัวเอง กุมารเทพ คลอดลูกก่อนกำหนด กระจาด ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ มีคนสวมแหวนให้ เก็บกวาดบ้าน ข่าวดี แจวเรือ นั่งบนลังไม้ ฝักดาบ ตะกวดขึ้นบ้าน ถูกผีหลอก จำปีหรือจำปา ไม้ไผ่ ฟาง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา จานชาม หม้อ เครื่องบินบังคับ เขื่อน พระสถูป รัฐประหาร ฉีกกระดาษ อาวุธ ค่ำคืน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เสื่อขาด วิ่งหนีผู้ร้าย กกกอด ถอดเครื่องประดับ ม่านกั้นกำบังสายตา เดินไปตามท้องถนน ริมฝีปาก ล้างบ้าน ถอด ฟ้าผ่า ฮอกกี้ เลื่อย ฝาหม้อ ตักน้ำราดตนเอง คนตายมาหา ไผ่ จรวดไฟ เจ็บปวดตามร่างกาย ฆ่านกกระจิบ บันไดเลื่อน จีวร รอยเท้าของตัวเอง กระท่อมริมทะเล ฝันว่าส่งพัสดุ เข็มแทง กล่าวหา เป็นคนปรุงอาหาร พระราชวัง กุหลาบ ช้างตกมัน กระท่อมในป่า เด็กนอนบนเตียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM