ทำนายฝัน 'ดอกไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ดอกไม้ ฝันถึงดอกไม้เป็นเครื่องหมายของความรักและ เพื่อนต่างเพศ หมายถึงความหวังที่จะพบรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดอกไม้'

ฝันถึงดอกไม้เป็นเครื่องหมายของความรักและ เพื่อนต่างเพศ หมายถึงความหวังที่จะพบรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หุงข้าว กรอบรูป กระโดดจากที่สูง ตะกร้าไม้ นอนบนพื้นน้ำ จรเข้กัด ตะปู ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ถูกตัดแขน ยิ้ม งูเหลือม คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ถีบจักรเย็บผ้า ปลวก ฮองเฮา (ราชินี) คางคก หมูกลายเป็นคน เป็นไข้ หีบสมบัติ อาหารบูดเน่า ผักที่ยังคงปลูกในดิน นกแขกเต้า นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เจดีย์ทรุดโทรม นั่งบนเสื่อ ดอกบานไม่รู้โรย ตักน้ำ กลอง จักจั่น คันศรหรือคันธนู มวยผม นักสืบ กระเป๋าเดินทาง ปลูกพริก เดือน ตกบ่ออุจจาระ อักษรย่อ สู้กับเสือ แล้วชนะ ขี่สุกร มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ บันไดกว้างๆ ฝนตกระหว่างเดินทาง กก เครือญาติ ถูกตำหนิ โอลิมปิก เสือ กินเป็ด จราจรที่สับสนวุ่นวาย อทิตยาทรกิติคุณ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ซ้อมรบ กังวล ประกันตัว ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ดับเทียนชัย เพชรนิลจินดา สัปเหร่อ กระจอก ร่วมงานทอดกฐิน ตักทรายเข้าบ้าน การทำผิดพลาด วงกต ถวายข้าวพระ ออร์แกน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ร่างกายตัวเอง ขนมปัง จูบสัตว์เลี้ยง ถูกเรียกตัวมาประชุม ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ผ้าขาว ป่าไผ่ ตกเขา คนหามวอผ่านหน้า ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ตาชั่ง เหงื่อ ขโมยอาหาร เวียนเทียน ทำโรตี ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ฟองน้ำ ต่อสู้กับปีศาจ ตักน้ำราดตนเอง ตำรา ตกปลา ปิดผนึกซองจดหมาย ตะกร้าพลาสติก เจว็ด มุ้งหมอน งูกัด โล่รางวัล เล่าเรื่องตลก คบไฟ เครื่องบินบังคับ ขันตักน้ำ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เศษอาหาร ธรรมจักร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM