ทำนายฝัน 'ดอกไม้ไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดอกไม้ไฟ ฝันเห็นดอกไม้ไฟ คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศด้านหน้าที่การงาน การทำงานไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ จะได้รับโชคจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดอกไม้ไฟ'

ฝันเห็นดอกไม้ไฟ คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศด้านหน้าที่การงาน การทำงานไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ จะได้รับโชคจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับปลาช่อน ลิฟต์ ทำลายโซ่ตรวน ลิง ถูกวิ่งราวทรัพย์ เข้ารับการผ่าตัด กินหัวสุกร ลากเกวียน ขุดถ่านหิน เดินขึ้นภูเขา กินเลี้ยง ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กินเกินขนาด ชักว่าว ได้ยินสุนัขเห่า อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ลูบท้องหญิงตังครรภ์ สิริภาจุกาภรณ์ แสดงละคร ปล่อยเต่า ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ กระโปรงใหม่ ฟันบนตนเองหัก นาข้าวรกร้าง สามเณร หงอนไก่ มะลิ บั้งไฟ จับกระต่าย ถูกฆ่า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เรียก เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ดอกไม้ เดินกะโผลกกะเผลก นอนบนฟูก เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ นกกำลังจิกกัน กงล้อ พระจันทร์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) กินกล้วย ผู้ชายผมยาว ต่อสู้กับสัตว์ร้าย นกพิราบ เห็นที่นารกร้าง ฉากกั้น พระพรหม ถูกสุนัขเห่า ถลกหนังสัตว์ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ลา ( สัตว์ ) ตกใจ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ มนต์ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ทะเล ไพ่ เที่ยวชมงานรื่นเริง จูบคนที่อายุมากกว่า ทำนบ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ดัดผม ถูกเฉือนเนื้อ น้ำท่วม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รีดนมโค ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ขัดแย้ง ถูกต่อต่อย หน้าอก มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ตารอบตัว เต้นรำ ร่มกางอยู่ แทะกระดูก เดินหลงไปในป่าละเมาะ กล่าวคำอำลาญาติ ผู้คุมนักโทษ คนรับใช้ มองนํ้าตกตามลำพัง นาฬิกาข้อมือ เลือกตั้ง กกไข่ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า น้ำมัน ลายนิ้วมือ นิล น้ำผึ้ง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ แหวน กระจาด ยากจน กินผลไม้ ตลับแป้งทาหน้า ซุกซ่อนของมีค่า แบกหีบ ดอกซ่อนกลิ่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM