ทำนายฝัน 'ดอกไม้ไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดอกไม้ไฟ ฝันเห็นดอกไม้ไฟ คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศด้านหน้าที่การงาน การทำงานไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ จะได้รับโชคจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดอกไม้ไฟ'

ฝันเห็นดอกไม้ไฟ คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศด้านหน้าที่การงาน การทำงานไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ จะได้รับโชคจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน สินบน โทรศัพท์ ปอกเปลือกไข่ บั้งไฟ ผลจันทร์ ( พืช ) จุดเทียนชัย ถูกไล่ออกจากงาน บุคคลที่เป็นคนร้าย นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ตู้ นอนบนเตียง นอน ถลกหนังสัตว์ น้ำมันก๊าด ทับทิม เดือน น้ำพริก จับปลาช่อน รุ้งกินน้ำ ฉางข้าว โครงกระดูกสัตว์ อากาศทึบมืดมัว งาช้างวางคู่กัน เนื้อหนัง ผู้หญิงพายเรือ มีความปรารถนา ยอดโดม เที่ยวชมงานรื่นเริง แก้ม ขโมยอาหาร มีหลายหู เฉาก๊วย ชะลอม แทงตัวเอง ฌาปนกิจ วันเกิด แขนถูกตัด กุ้งแห้ง มะนาว ประโคม พระพรหม คราด กระบี่ ซักผ้าขี้ริ้ว เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หิมะตกในฤดูร้อน ไพ่ ช่อดอกไม้ โลงศพ เครื่องเรือน น้ำล้นเขื่อน โถแป้ง ถือลูกแก้ว ปะชุน ไม้ขีดไฟ มีดตกน้ำ ใยแมงมุม เด็กนอนบนเตียง ซ้อมรบ ฐานทัพทหาร ผิวหนัง คนอื่นทำพลาด คนตกน้ำกำลังจะจม หาบขี้กลับบ้าน ฮัจญ์ คางคก สะอึก ขัน ดวงอาทิตย์ทรงกลด พิมพ์ หูแหว่ง เด็กผู้ชายสู้กัน กะปิ ได้รับเงินบริจาค พริก เครื่องแบบทหาร ขึ้นต้นไม้ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น เดินลุยกองไฟ เศษอาหาร ค้างคาว มหรสพ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ทารกดูดนมคุณ อุปกรณ์ทำครัว ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง จับลูกเสือ ท่อนซุง เฆี่ยนตีผู้อื่น โคกินหญ้า กระต๊อบ ทอดสมอ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ถอยหลัง ทอดแห ตัวเองตายไปแล้ว ทาสี นักร้อง ความดีความชอบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM