ทำนายฝัน 'ดอกไม้ไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดอกไม้ไฟ ฝันเห็นดอกไม้ไฟ คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศด้านหน้าที่การงาน การทำงานไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ จะได้รับโชคจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดอกไม้ไฟ'

ฝันเห็นดอกไม้ไฟ คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศด้านหน้าที่การงาน การทำงานไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ จะได้รับโชคจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซ่อนหา กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ฝังทั้งเป็น กงจักร ตกใจเพราะเห็นผี ของที่ระลึก โครงกระดูกมนุษย์ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว วิ่งจนเหนื่อยหอบ รักตัวเอง ความผิด ตาข่าย โกหก ขวดน้ำ ซื้อกระดุม ทอดทิ้งลูกๆ ภรรยา ร่วมงานทอดกฐิน ลุยไฟ อยู่ในอาการเร่งรีบ แก้ผ้า พระราชินี เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เดินรอดราวผ้า ตะกร้าไม้ ไม้เท้า อดอยาก ล้างหวี เจว็ด ค่ำคืน ดิน ทดน้ำ โบดำผูกคอตนเอง คนมีดวงตาสีดำ โครงกระดูกสัตว์ ได้รับเงินบริจาค หนามตำ ศาลา ตะกวดขึ้นบ้าน สูบ ฟันล่างหัก เสื้อใหม่ เปลี่ยนเสื้อผ้า ปล่อยนก ไถ่ถอน ปลูกบ้านต้นไม้ กำลังเล่นเฟสบุค กุ้งมังกร อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พนมมือ เตาไฟ รดน้ำต้นไม้ ลำธาร นั่งรถ งานสังสรรค์ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ยา ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เกลียดคนอื่น ต่างหู ทาส ลายมือ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ถอด คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ขอโทษผู้อื่น ภรรยาเปลือยกาย ญาติตาย ถูกปล้น งูเผือก ปากกา ฉี่รดกำแพง สินบน เมฆกลางแดด ตุ้มหูหาย ค้อน เดินละเมอ คนแคระ ซื้อเต่า ชนะ ฝุ่นเข้าตา กระต๊อบ ลูกกระพรวน ไก่แจ้ ตกทุกข์ได้ยาก เดินตากแดด เครื่องร่อน ตัวเองถูกประหาร พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ตักบาตร มีคนนำเงินมาให้ เหาะดั้นเมฆ บ้านตัวเองสวยงาม เมฆลอยนิ่ง ดอกกุหลาบ คลื่นน้ำ โต๊ะรับประทานอาหาร กางเขน (นก) จลาจล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM