ทำนายฝัน 'ดักนก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดักนก ของที่หายไปจะได้กลับคืน หรือคนรักที่จากไปจะกลับมาคืนดี แต่ถ้าของหายได้คืนมามักจะประสบเคราะห์ตามหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดักนก'

ของที่หายไปจะได้กลับคืน หรือคนรักที่จากไปจะกลับมาคืนดี แต่ถ้าของหายได้คืนมามักจะประสบเคราะห์ตามหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระรอก ออร์แกน นม ผมร่วง ปล่อยสัตว์ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เลือกตั้ง ขา ถลกหนังสัตว์ ถูกทำโทษ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เก็บเงินได้ มีดบาด กินเนื้อคนอื่น ได้รับรางวัล พังประตู หอยที่มีเนื้อเต็ม ฝาด กินปลาหมึก สูบ ตัวเองเป็นชู้ จับกระต่าย ดูซีรี่ย์ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย โฆษก จรวด กุมารทอง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว เปลี่ยนเสื้อผ้า ทอง ปากเปื่อย ชนะ ขวดแก้ว พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ทะเลที่เงียบสงบ หมา ต่อสู้กับสัตว์ร้าย อยู่ในอาการเร่งรีบ หญิงแปลกหน้า กังหัน ฉาบ โล่ พนัน สวมเสื้อสีขาว กินเฉาก๊วย หมาคาบหม้อ พระโพธิสัตว์ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กรวยกรอกน้ำมัน นอนเล่นกลางดิน แมงมุม ซุง โอ่ง ซื้อเต่า เล่นการพนัน นอน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กระซิบ ขี่ควาย สายสนตะพาย สายรุ้ง ลูกกระพรวน รดน้ำต้นไม้ ถูกฆ่า ครัว เดินเร็วๆ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ แก้ว ตนเองทำความผิด มีปากเสียงภายในครอบครัว ปลิงหลายตัว ตัวเงินตัวทอง ถูกคนเตะ ทรัพย์สมบัติ ถูกตัดศีรษะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ็บฝ่าเท้า ประตูกำลังถูกไฟไหม โรคเรื้อน ตกงาน ตัดนิ้วมือตัวเอง ประโคม ลมหายใจมีกลิ่นหอม พระนาคปรก กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ปู กระปุก ผ้าแพร อีกา กระสือ กงสุล ถูกฉุด กินเต้าหู้ นํ้าพุที่พุ่งสูง ป่าไผ่ มงกุฎ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ชายชรา ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM