ทำนายฝัน 'ดัดผม'

ฝันเห็น ฝันว่า ดัดผม ฝันว่าได้ดัดผม ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากเคราะห์ หาย ป่วย และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดัดผม'

ฝันว่าได้ดัดผม ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากเคราะห์ หาย ป่วย และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อักษรย่อ งานบวช ไฟไหม้ในท้องฟ้า ภรรยาเสียชีวิต ทำแท้ง ซ่อนหา หีบเปิดอยู่ ศพ ปลวก คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ นอนบนที่นอน เรือกำลังจม หอยที่มีเนื้อเต็ม ไม้เท้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปืนใหญ่ งา กรวยกรอกน้ำ บอลลูน เมฆสีเลือด กินพระจันทร์ ขาขาด กรรไกร ฆ่าเป็ด สมอเรือ ทอดทิ้งครอบครัว เครื่องบินตก ไฮโล เห็นรองเท้าเก่า ยิงกา เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด หุ่นโชว์เสื้อ มุดรั้วลวดหนาม ถอดเครื่องประดับ เผาขยะ ถูกฉ้อโกง ตัวเงินตัวทอง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เดินช้าๆ ไฟ ประกาศข่าวการเกิด อาเจียนเป็นหนอง ผักที่ยังคงปลูกในดิน ดาวตกจากท้องฟ้า เจ้าบ่าว ทูตชาวต่างชาติ ดอกไม้ คนบ้า ปลูกต้นไม้ แมวดำ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ระฆัง อาคันตุกะ เกิดสงคราม เดินร่วมทางกับโจร ทาขมิ้น กระต่ายขูดมะพร้าว ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย พายเรือกับคนอื่น ทวด ภรรยามีลูก ผลจันทร์ ( พืช ) ทารกดูดนมคุณ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ดวงอาทิตย์ขึ้น ถูกฟันคอขาด ได้ยินเสียงปืน แก้บน ทอผ้า เลือดออกเต็มตัว ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ที่พึ่ง ปลาเงินปลาทอง ถ่ายขี้ นาค คลอดลูกก่อนกำหนด กระโดดจากที่สูง รักกับนักบินหญิง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด แตงโม ถูกตัดใบหู เลี่ยมฟันทอง หักธนู โถแป้ง ร่ม กินเต้าหู้ ได้ยินเสียงกระดิ่ง งอบ สังข์ ทะเลที่เงียบสงบ มรดก ซาวข้าว มีขาเดียว ผึ้งต่อย ทำแว่นตาแตก โฆษก ถือกรรไกร รดน้ำ หนี้สิน แมลงสาบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM