ทำนายฝัน 'ดับกองไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดับกองไฟ ผู้ฝันฝันว่าได้ดับกองไฟ คุณจะได้รับเคราะห์ จะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ การงานมีปัญหา แต่แก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ช่วงนี้ไม่น่าลงทุน และไม่น่าจะเสี่ยงโชค เพราะยังมีข้อขัดข้องในโชคลากอยู่ ควรใส่บาตร ทำบุญ วายสังฆทาน หรือสร้ง หนังสือสวดมนต์แจกจ่ายเพื่อเป็นแก้ไขปัญหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดับกองไฟ'

ผู้ฝันฝันว่าได้ดับกองไฟ คุณจะได้รับเคราะห์ จะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ การงานมีปัญหา แต่แก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ช่วงนี้ไม่น่าลงทุน และไม่น่าจะเสี่ยงโชค เพราะยังมีข้อขัดข้องในโชคลากอยู่ ควรใส่บาตร ทำบุญ วายสังฆทาน หรือสร้ง หนังสือสวดมนต์แจกจ่ายเพื่อเป็นแก้ไขปัญหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พูดโทรศัพท์มือถือ สุกร องคมนตรี ส่องกระจก ฆ่าเป็ด เณรหน้าไฟ เป็นโจทก์ในศาล ตกปลากับญาติ เขื่อน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ภรรยามีครรภ์ แชมพู กินโรตี อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เป่าแตร แผ่นดินไหว ฤดูหนาว เซิ้ง ของเน่าเสีย ตั้งท้อง คนร้องไห้ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ม้าสีขาว กะโหลก ไม้กางเขน ไส้เดือน สายสนตะพาย ซี่โครงหัก ตกใจจนสะดุ้ง ตู้กับข้าว กระโปรงเก่า ขิม ครีบปลา รองเท้า ยอดตึกสูงทรงกลม ลูกปัด หญิงแปลกหน้า ศีรษะมีเหา เครื่องชั่ง จุดเทียนชัย ขวานหัก ผ้าพันคอ เบี้ย นาก ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน เดินอยู่ในป่า มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ฝ้าย ทอดทิ้งภริยา นอนบนพื้นน้ำ กระโดดลงจากต้นไม้ งูเผือก รอยเท้าของตัวเอง บวม เป็นใบ้ ธนบัตร ทอดสมอ ดวงอาทิตย์มืดมัว ตาบอด ซื้อปลาหมึก ภรรยาสวมเสื้อแพร พริก เจ็บปวด กระเป๋าเงิน ดอกไม้ นกกระจิบ กระจาบ ขนนกสีดำ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เล่นฟองสบู่ ห้อง สตรี นกเค้าแมวหรือนกฮูก จับขโมย มีปากเสียงภายในครอบครัว คนตาย กินผัก ตกหน้าผา ทอง กีฬา มีดบาด ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น งวง ปล่องไฟ ป่วยลงท้อง สร้อย เทียนไข ได้ยินเสียงกระซิบ ถาดอาหาร ไถ่ถอน กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี สกปรก ดาว ได้ยินเสียงปืน ชงชาถวายเจ้าที่ มวย จับเงิน งูจงอาง สาดน้ำ ดื่มน้ำ กะเหรี่ยงคอยาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM