ทำนายฝัน 'ดับตะเกียง'

ฝันเห็น ฝันว่า ดับตะเกียง คุณจะได้รับเคราะห์ จะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ การงานมีปัญหา แต่แก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ช่วงนี้ไม่น่าลงทุน และไม่น่าจะเสี่ยงโชค เพราะยังมีข้อขัดข้องในโชคลากอยู่ ควรใส่บาตร ทำบุญ วายสังฆทาน หรือสร้ง หนังสือสวดมนต์แจกจ่ายเพื่อเป็นแก้ไขปัญหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดับตะเกียง'

คุณจะได้รับเคราะห์ จะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ การงานมีปัญหา แต่แก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ช่วงนี้ไม่น่าลงทุน และไม่น่าจะเสี่ยงโชค เพราะยังมีข้อขัดข้องในโชคลากอยู่ ควรใส่บาตร ทำบุญ วายสังฆทาน หรือสร้ง หนังสือสวดมนต์แจกจ่ายเพื่อเป็นแก้ไขปัญหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลาะกับภรรยา ได้เสื่อใหม่ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ศัสตราวุธ ฆ่างู ถากไม้ พิมพ์ อดทน นกยูง ถวายพระด้วยดอกบัว ลา ( สัตว์ ) ซองจดหมายสีฟ้า เดินทางกลางทะเลทราย นั่งเรือ รอยเท้าของตัวเอง สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เห็นคนเปิดประตู ดวงจันทร์ บรรจุของลงหีบ ตีคนอื่นด้วยเชือก แตกร้าว แมลงปีกแข็ง งูใหญ่ จูบคนรัก พระพรหม เปรต ไม้พลอง คนเกี่ยวข้าว ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว หมีกัด เพื่อนที่ตายไปแล้ว นกเกาะหลังงู คนแคระ โคเข้าบ้าน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง นุ่งโจงกระเบน ม้านั่ง เจ็บปวด คนตายในบ้าน งมหาของ ยิ้ม หีบสมบัติ ตักทรายเข้าบ้าน แข่งวิ่ง กระติกน้ำร้อน ล้างภาชนะเครื่องใช้ มีด กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ภรรยาเสียชีวิต โฆษก มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ตะเกียงที่จุดแล้ว เลือดออกทางทวาร ดอกราตรี ตัวเองมีปีก ซี่โครงหัก ถุงเท้า สายนาฬิกาข้อมือขาด เด็กผู้ชายสู้กัน ค้าขายต่างเมือง หมา เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง กระดาษเปื้อนหมึก เฆี่ยนตีผู้อื่น ข้าวในนา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น กระดานดำมีข้อความ ให้รางวัล กล้วย เที่ยวบ่อนการพนัน ฆาตกรรม ปากเน่า นกนางนวลโผบิน ไข่เป็ด เลิกกับแฟน แทง กองดิน ยกทรง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น เงินโบราณ งมหอย เพื่อนที่จากไปไกล เมฆบังแสงอาทิตย์ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ธนูหัก ตะโพน นกกระเรียน ขนมชั้นหลากสี ทำแท้ง ถูกโกง อ่างล้างหน้า พ่อตาย หมูกลายเป็นคน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เครื่องบูชา เต้าหู้ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM