ทำนายฝัน 'ดับเทียน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดับเทียน ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดับเทียน'

ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้อยหน่า นกกำลังจิกกัน ต่อสู้ ซาบซึ้งใจ ภูเขาไฟ กระสือ ทำนาย อากาศทึบมืดมัว คลอดลูกก่อนกำหนด เดินอยู่ในสุสาน โค่นต้นไม้แก่ ฟาง ปิดผนึกซองจดหมาย ฉลองพระบาท โกหก สารภี เก็บเกี่ยวข้าวในนา นั่งบนลังไม้ สวมชุดเจ้าสาว งูใหญ่ ผ้าไตรจีวร นั่งนับลูกประคำ ถ้ำ ตำรวจ คนขาพิการ ไฟ แพทย์ ช่อดอกไม้ นาฬิกา น้ำมันก๊าด หินก้อนใหญ่ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง นกเค้าแมวหรือนกฮูก ตกบ่อมีหนอน ฟูก ดอกซ่อนกลิ่น แบกหาม ปีก ความรัก ตกทะเล ซักผ้า โดด เรือน กุมารทอง ปั่นด้าย ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ก้น ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ขวดแก้ว ฉี่รดที่นอน ปาก นักบิน บรรจุของลงหีบ เพลิง เปิดผนึกซองจดหมาย ปู แมลง ขาด้วน คอกหมู ถุงใส่เงิน จดหมาย ลูกประคำ ตาชั่ง หน้าต่าง ลายนิ้วมือ เป็นแผลที่คอ หลงทาง ทอดแห ก่อสร้าง ศีรษะล้าน หาบอุจจาระกลับบ้าน โฆษณา เครื่องบิน งานโกนจุก กินก้อนดิน งมหาของ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม โบสีดำ โบสถ์ จับนก ของหวาน ตั๊กแตน กินองุ่น ขี่ม้า เที่ยวชมงานรื่นเริง แท่น ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด คนกำลังถ่ายรูป ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ฟันบนตนเองหัก พนัน รับประทานอาหาร ทำแว่นตาแตก ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว กา กระบอกสูบลม ปราศจากอํานาจ ประเจียด ไม้กวาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM