ทำนายฝัน 'ดับเทียน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดับเทียน ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดับเทียน'

ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

องค์กฐิน ผัก ความรักระหว่างคน 3 คน ตัดนิ้วมือตัวเอง เด็ก ซื้อกระดุม ต่อสู้กับสัตว์ร้าย สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ไก่ฟ้า ตบแต่ง เห็นถนนที่ขรุขระ จอกใส่เหล้า ฤกษ์ไม่ดี แร้ง ช่วยคน ใต้ถุน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ลิง ได้ยินสุนัขเห่า สละราชสมบัติ การผ่าตัด ซุบซิบนินทา ขโมยขึ้นบ้าน นํ้าวน ปล่อยนก พิมเสน ผ่าท้อง ดราฟต์ ขนสัตว์ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง นกแขกเต้า ดับเทียนชัย ถูกฆ่า ฌาน ธุรกิจ ภูเขาไปกำลังระเบิด ได้ยินเสียงปี่พาทย์ แข่งม้า ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ศาล เหงื่อ เดินทาง สระผม ตามทวงหนี้ ฆ่าไก่ ตัวเองเป็นโจร ลุยไฟ สุนัขหอน ตู้เย็น ลูบท้องหญิงตังครรภ์ กังวล ลากสัตว์ ซ่อนหา พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ช้อนปลา กล่าวหา โยงเรือ จันทร์ทรงกลด บ้านใหม่ ฐานทัพทหาร หญิงแปลกหน้า คำสัญญา เฒ่าหัวงู กระต่าย ผ้าพันแผล ประหารคนรัก เณรหน้าไฟ ฆ่ากระต่าย พระแก้วมรกต หอก ฝนครึ้ม ดม ซักผ้าขี้ริ้ว ไฟนรก ขายของ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ของที่ระลึก ลายมือ กำลังจะไปตาย กินกล้วย ทำนาไม่ได้ผลดี ปริญญาบัตร ทะเลาะกับแม่ยาย บัตรเชิญ พรวนดิน ประกาศข่าวดี ศัตรู ถ่ายอุจจาระ ส่องกระจก กระแต นอนบนเตียง จมูกหาย คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง แขนขาด ตัวเองร่ำรวย ปืน กัดลิ้นตัวเองขาด คนบ้า หมาหอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM