ทำนายฝัน 'ดับเทียน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดับเทียน ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดับเทียน'

ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถือไต้ หรือ คบไฟ เลิกกับแฟน ปฏิทิน ฟ้าร้อง ถูกตะปูตำเท้า นั่งบนเตียง นั่งรถหรู อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ขี่สุกร โทรศัพท์มือถือหาย รากไม้ มงคล ฉลองพระบาท น้ำตก สายสะพาย ห้อง มัคคุเทศก์ เฆี่ยน บันไดสูง ตกเหว ตอไม้ ฟักแฟง ปัสสาวะรดกำาแพง ตัวเองตายไปแล้ว เก้าอี้ บูชา กรงนก นกแสก เล่นการพนัน รัฐประหาร สุนัข เพื่อนที่ตายไปแล้ว ซื้อกระดุม สละราชสมบัติ นุ่งผ้าสีแดง โคลน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ชลธาร เท้าด้วน คนมีเขา กินผลมะม่วงเปรี้ยว นำพัดมาโบกตามร่างกาย จุดไฟ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ยุ้งข้าว ไล่จับผีเสื้อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พิมเสน หญิง ไฟไหม้ กางร่ม งวง นาข้าวรกร้าง เมา ช้อนทอง ปล่องเมรุ ลูกเห็บตก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ใช้ยาเสพติด แผนผัง จูบ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ยารักษาโรค สูบบุหรี่ หมากัด กาบินเข้ามาในบ้าน ลำธาร คนเกี่ยวข้าว กระดาษข่อย เจ็บปวด เชิงตะกอน ดับไฟ ดำน้ำ คนตกน้ำกำลังจะจม ขนนกสีขาว ถูก แตน-ต่อ ต่อย ของลับ จีวร ถูกสุนัขเห่า ชักลาก สาหร่าย ประดิษฐ์ ใบลาน ร้องไห้ จราจรที่สับสนวุ่นวาย นกยูง ทะเบียนบ้าน โครงกระดูกสัตว์ แบกหีบ ขโมยทรัพย์สมบัติ ตั้งครรภ์ ล้างหวี สีแดงชาด ขึ้นบันได ขึ้นเขา คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก หว่านข้าวในนา โฆษณา ได้กลิ่นธูป เต่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM