ทำนายฝัน 'ดับเทียน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดับเทียน ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดับเทียน'

ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถือไต้ หรือ คบไฟ เรือน เห็นกระดุม บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง โขลงช้าง ทวด เครื่องแต่งกาย มีคนสวมแหวนให้ นองเลือด พร้า หลงรักสามีคนอื่น สู้กับเสือ แล้วชนะ การทำผิดพลาด เกาหัว ยืนบนลังไม้ นอนกับสาวสวย เดินอยู่กลางทุ่งนา พระนาคปรก ดม กระดูกแตก เหาะดั้นเมฆ พรม ย่างเนื้อ คัมภีร์ ภรรยาสวมเสื้อแพร ตู้เหล็กใส่เอกสาร ตกหลังม้า ไวโอลิน เพื่อน พานเงิน โต๊ะรับประทานอาหาร บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ลุยไฟ ทอดแห ถูกคู่รักกักตัว มหาสมุทรมีพายุ ขี่ช้าง ขอทาน กบ แมลงภู่ ถูกสัตว์กัด กระต่ายหลายตัววิ่ง สีแดงชาด เพื่อนตาย ต้นกัลปพฤกษ์ เช็ค ( Cheque ) เห็นถนนที่ขรุขระ ขนมชั้น ธุลี คนกำลังเปลื้องผ้า ญาติ ดวงตรา ใช้ยาเสพติด ที่ฝังศพ นํ้าพุที่พุ่งสูง ถางหญ้า ม้าเตะ นอนกลางวัน จับกระต่าย ชายชู้ ญาติทำความผิด ถูกโยนลงทะเล บาทหลวง สัปเหร่อ ถวายพระด้วยดอกบัว มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ แคร่หาม ฌาน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก นักประพันธ์ ถ่อเรือ เต้นรำ ลับ มุดรั้วลวดหนาม สัตว์เลี้ยง บัวหลวง ลูกๆ ทำความผิด ไว้ทุกข์ งูเผือก นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เศร้าโศก ม่านกั้นกำบังสายตา หญิงโสเภณี กระดาษเช็ดมือ บริโภคเนื่อสุกร ถูกกักตัว กินสายบัว กล้วยเน่า กินผลมะม่วงเปรี้ยว ศาลพระภูมิ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ถุงมือ จูบสัตว์เลี้ยง ขวาน คนรักหรือคู่รัก เข็มแทง โกรธ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน แข่งวิ่ง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM