ทำนายฝัน 'ดับเทียน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดับเทียน ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดับเทียน'

ฝันว่าดับเทียน คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมวดำ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ของลับ พัชรกิติยาภา ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ม้าเตะ นองเลือด ถลกหนังสัตว์ ขลุ่ย ลากรถบรรทุก พลอยหลากสีสัน เท้าขาด ฆ่าผีเสื้อ คนมีดวงตาสีดำ ตัวเองถูกธรณีสูบ งมหาของ กังวล สวมเสื้อสีเหลือง ธงบนเรือ ถล่ม บัตรเครดิต อุ้มเด็กทารก โต๊ะหมู่บูชา เจ้าเมือง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว กล้วย นกยูงรำแพน จำนอง ฝังศพ รดน้ำต้นไม้ เข้ารับการผ่าตัด เกลียดคนต่างชาติ เพื่อนตาย ประดาน้ำ จรเข้กัด ตะเพียน หมอดูดูลายมือ นอนกับสาวสวย ทอดทิ้งครอบครัว แผ่นดิน เถียงกับคน เกือก เมฆสีขาว มงกุฎ เทียนชัย หนาม ไถนา นกอยู่ในรัง ดับกองไฟ อุจจาระ ฉิ่ง ขนลุก จับปลาช่อน ทราย ทุ่งนา นกกาเหว่า กินไก่ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กุ้งแห้ง จับผีเสื้อ มงคล เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ จักรพรรดิ ไถ่ถอน ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ลูกเต๋า กำลังขับรถ ต่างหู ทะเลาะกับเพื่อน ภาชนะแตกร้าว ผ้าแพร เกิดสงคราม เปลี่ยนเสื้อผ้า เฆี่ยน คนบ้า เพชรนิลจินดา ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน เมฆกลางแดด นอนบนกองฟาง แผ่นดินไหว เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย กล่าวหา โกหก ปัสสาวะรดที่นอน ฉีกจดหมายรัก งมหอย นํ้าพุขนาดใหญ่ ฝาหม้อตกลงพื้น เปลี่ยนมุ้งใหม่ ยิงปืน ปากเจ็บ ได้กลิ่นของบูดเน่า พาน เครื่องบูชา ห่มผ้า เดินทางไกล ตกบ่ออุจจาระ เป็นใบ้ ข่วน ทำแท้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM