ทำนายฝัน 'ดับไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดับไฟ ฝันว่าดับไฟที่กำลังไหม้หรือดับตะเกียง ดับเทียนที่กำลังลุก ทำนายว่ามีเคราะห์อยู่เล็กน้อยและจะมีโชคตามมา เป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดับไฟ'

ฝันว่าดับไฟที่กำลังไหม้หรือดับตะเกียง ดับเทียนที่กำลังลุก ทำนายว่ามีเคราะห์อยู่เล็กน้อยและจะมีโชคตามมา เป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ต้นไม้ยืนต้นตาย ตะกวด นกเค้าแมวหรือนกฮูก จูบเด็กเล็ก คนแคระ พายเรือตามลำพัง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย แร้ง หัวล้าน ภาวนา บดเมล็ดกาแฟ นอนโรงพยาบาล ผ้าใบ ภรรยาเอาน้ำมาให้ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ไม้ขีดไฟ ฝังศพ ดิน กินเนื้อเป็ด ทหารเข้าบ้าน วัวควาย เทียนชัย ทำขวดแตก กุญแจ มือตัวเอง เห็นคนอื่นถูกประณาม โพธิ์ รุ้งกินน้ำ ตัวเองแก่ ครัว ฆ้อง พริก หน้าอก บัวสีขาว ครีบปลา ไฟไหม้ต้นไม้ ประกาศข่าวการเกิด เครื่องร่อน ไฟไหม้ผม ลากรถบรรทุก ซ่อมแซมรั้วบ้าน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ขี่สัตว์ โอลิมปิก งานมงคล ถูกกรรโชกทรัพย์ ชุดว่ายน้ำ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ยุง อาเจียน ถูกจี้ นกกำลังจิกกัน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ป้อมปราการ ความร่าเริง มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ดวงดาว นอนกลับหัว เสี่ยงเซียมซี โลกแตก ย้ายบ้าน หญิงแปลกหน้า ม้าสีดำ เทศน์ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ งูเขียว กระต๊อบ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ กิ๊บติดผม ราชา ซองจดหมายสีฟ้า ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เจดีย์ทรุดโทรม คนกำลังจะตาย ถูกตัดขา ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ รางรถไฟ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ รักกับนักบินหญิง คลอดลูก ช้อนเปื้อน เซิ้งบั้งไฟ สวมชุดเจ้าสาว เด็กผู้ชาย ฟ้อนรำ แก่นจันทร์ ฤดูร้อน ขโมยทรัพย์สมบัติ งานบวชเณร คนแฝดตัวติดกัน แมงป่อง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ตบมือ หายใจอึดอัด โบว์ดำผูกคอ ทดน้ำ พายเรือกับคนอื่น ขมิ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM