ทำนายฝัน 'ดับไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดับไฟ ฝันว่าดับไฟที่กำลังไหม้หรือดับตะเกียง ดับเทียนที่กำลังลุก ทำนายว่ามีเคราะห์อยู่เล็กน้อยและจะมีโชคตามมา เป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดับไฟ'

ฝันว่าดับไฟที่กำลังไหม้หรือดับตะเกียง ดับเทียนที่กำลังลุก ทำนายว่ามีเคราะห์อยู่เล็กน้อยและจะมีโชคตามมา เป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โถส้วม แลบลิ้น ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน พริกไทย ช้อนทอง ขี่วัว รักภรรยาตัวเอง หิมะตกในฤดูร้อน บุคคลที่เป็นคนร้าย โลกแตก มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี สร้อยข้อมือ ดื่มน้ำมะพร้าว ม้าสีดำ กำแพงโบราณ แมลงปีกแข็ง คบไฟ แกะ ถูกกักตัว เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ สบู่ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ จาน ฝาเรือน จอมปลวก ต่อสู้กับปีศาจ ผู้หญิงตั้งครรภ์ วิชา พระจันทร์ ใช้กระเทียมทำอาหาร กระดานดำว่างเปล่า ศีรษะล้าน ปัสสาวะ ศพ ต้นไม้ ขวดน้ำ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ เศร้าโศก หญิงแต่งชุดสีเขียว มีหลายหู ดอกบานไม่รู้โรย ตาย คบคนพาล ใบไม้ กล้วยแฝด ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กระต่ายน้อย ฉุด เดินทางไปทิศตะวันออก แก้บน กอไผ่ แว่นตาเลนส์สีดำ เดินบริเวณวัด รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย แผ่นดินไหว เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ตับไต พูดโทรศัพท์มือถือ ปราสาทเล็กๆ ทอดทิ้งครอบครัว ปากกา กิ้งกือ จุดเทียน ฝ่าเท้า สายสะพาย ล้างภาชนะเครื่องใช้ ยกโทษให้ใครบางคน สังกะสี เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ แมลงภู่ ถูกตัดใบหู ยานพาหนะ นกอินทรี ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เฟซบุ๊ก ( Facebook ) บ้านตัวเอง นั่งรถหรู คอกหมู ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ถวายกุฏิ เศรษฐี ลำคลอง ซื้อไม้กระดาน ปฏิทิน งูเผือก หมาคาบหม้อ วิทยา เมฆหมอก นักประพันธ์ สมโภช เชื้อเชิญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ภรรยามีครรภ์ ตู้นิรภัย ดื่มกาแฟ สวะ เป็นคนผอมบาง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เดินทาง ปลาหลีฮื้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM