ทำนายฝัน 'ดาวตกจากท้องฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ดาวตกจากท้องฟ้า หากคุณกำลังโสดอยู่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรู้ใจ ซึ่งเป็นคนที่น่าพึงพอใจ แต่หากมีครอบครัวอยู่แล้ว คุณจะได้ลูก และ ยังได้โชคลาภจากการเสี่ยงอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดาวตกจากท้องฟ้า'

หากคุณกำลังโสดอยู่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรู้ใจ ซึ่งเป็นคนที่น่าพึงพอใจ แต่หากมีครอบครัวอยู่แล้ว คุณจะได้ลูก และ ยังได้โชคลาภจากการเสี่ยงอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เงิน ลมพายุ นก โครงกระดูก เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เต่า แขนหัก กระโดดลงจากต้นไม้ ช้าง บ้านคนอื่น ควันไฟ ได้พูดคุยกับเพื่อน เรือแล่น ป่วยลงท้อง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ปีนรั้ว แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร บริโภค เพลิง แว่นตาเลนส์ใส แมลงปีกแข็ง คลอดลูก ถวายพระด้วยดอกบัว เสาตกน้ำมันในบ้าน พรวนดิน ถือดอกบัวในมือ ถูกต่อต่อย หญ้า ล้มเหลว กระต่ายขูดมะพร้าว ฟาง ถ้วยรางวัล ชามแตก นอนบนพื้นน้ำ ผ้าไตรจีวร หิมพานต์ (ป่า) ถอดรองเท้า เดินหลงไปในป่าละเมาะ หน่อไม้ กินเนื้อไก่ ถูกกักตัว ล็อกประตู ไม้กางเขน ชะลอม ขนมอร่อย ตัวเองเป็นกรรมกร ร่ม ปฏิเสธการดื่มเหล้า ตักน้ำ หญิงแต่งชุดสีฟ้า กระดาษสี อุ้มลูกหมา ทำโรตี ไหล่ สาหร่าย ฮา เจ้านาย นั่งเล่น เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ตัดเล็บ นุ่งชุดขาว ภรรยามีครรภ์ บริโภคเนื่อสุกร ห่านฟ้า พริก เด็กเกิดใหม่ กุ้งทะเล ธนบัตร เงาะ เดินทางไปมหาสมุทร จับปลา แสงบนท้องฟ้า ฤดูหนาว กินถั่วต้ม เหยียบขี้ พลอยหลากสีสัน ขนมปังกรอบ อรุณ โกหก ฝาแฝด เห็นประตูปิด ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เล่าเรื่องตลก กำไลข้อเท้า ทุ่งโล่ง สร้อยข้อมีชำรุด เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ อ้อย ดวงอาทิตย์มืดมัว กินสายบัว สถานี นุ่งโจงกระเบน ลากฉุด เมฆสีแดง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ปีนป่ายภูเขา ข้อเท้าเจ็บ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ งูเลื้อย ธนูหัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM