ทำนายฝัน 'ดาวตกจากท้องฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ดาวตกจากท้องฟ้า หากคุณกำลังโสดอยู่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรู้ใจ ซึ่งเป็นคนที่น่าพึงพอใจ แต่หากมีครอบครัวอยู่แล้ว คุณจะได้ลูก และ ยังได้โชคลาภจากการเสี่ยงอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดาวตกจากท้องฟ้า'

หากคุณกำลังโสดอยู่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรู้ใจ ซึ่งเป็นคนที่น่าพึงพอใจ แต่หากมีครอบครัวอยู่แล้ว คุณจะได้ลูก และ ยังได้โชคลาภจากการเสี่ยงอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไก่กกไข่ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ฟักแฟง ฆาตกร บ่อน้ำพุแห้งขอด จลาจล เป่าลูกโป่ง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ทัพพี ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ภรรยาออกจากบ้าน มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า โทรศัพท์มือถือหาย ยิงปืน เจว็ด ขี่ควาย ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง สวมมงกุฎ ตัวเองมีผมหงอก กระดาษเปื้อนหมึก โยงเรือ เสื้อกันฝน พานเงิน ฉางข้าว มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา สตรี ฟันหลุด เงาะ เปลหามคนเจ็บ ขึ้นบันได ขึ้นเขา เก็บกวาดบ้าน กองกระดูก กะเหรี่ยงคอยาว ทอดทิ้งครอบครัว โอ่ง ผ้าไตรจีวร เกาะ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ถัง ใบไม้ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน นํ้าพุขนาดใหญ่ เงินโบราณ องค์พระ กินก้อนดิน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กล้วยเน่า มีคนเกลียด แจกัน อินสตาแกรม ( instargram ) ทาเล็บ วิ่งหนีผู้ร้าย มาลัย พระพุทธบาท กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ถูกคนเตะ ตั้งท้อง กระดาษสี นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย หมัดกัด รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เห็นผี ปลาหลีฮื้อ งา หมีกัด ล้างภาชนะเครื่องใช้ ผ้าใบ คลื่นน้ำ อยู่ในอาการผิดหวัง ถ่ายอุจจาระ เป็นไข้ กิ้งก่า เกิดสงคราม จูบ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง อาคันตุกะ ปม ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ครุฑ อสนีบาต หลงป่า ประตูบ้านคนอื่น กระต่ายวิ่ง อุ้มเด็กทารก เมาสุรา ขลุ่ย ถล่ม แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป จันทร์เพ็ญ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ธารน้ำตก ปฏิกูล ญาติ เถาวัลย์ ร้องเพลง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค สงคราม จำปีหรือจำปา ขวาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM