ทำนายฝัน 'ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า หากคุณกำลังโสดอยู่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรู้ใจ ซึ่งเป็นคนที่น่าพึงพอใจ แต่หากมีครอบครัวอยู่แล้ว คุณจะได้ลูก และ ยังได้โชคลาภจากการเสี่ยงอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า'

หากคุณกำลังโสดอยู่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรู้ใจ ซึ่งเป็นคนที่น่าพึงพอใจ แต่หากมีครอบครัวอยู่แล้ว คุณจะได้ลูก และ ยังได้โชคลาภจากการเสี่ยงอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน นั่งบนเตียง ซื้อเต่า โซ่ ดับเทียนชัย ไฟไหม้ป่า ร่างกายตัวเอง กระต๊อบ กระท่อมในป่า หนู ถ่านไฟ เคี้ยวดิน ผ้าแพร ใช้กระเทียมทำอาหาร ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน น้ำฝน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ทำลายโซ่ตรวน บุตร ปลูก กบ อยากตาย ถูกคนเตะ เต้าฮวย แก่นจันทร์ ขนมชั้น เป็นโจทก์ในศาล ไข่มุก รุ้งกินน้ำ ฟักทอง พังประตู สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลา ( สัตว์ ) จักจั่น สินบน กีฬา เมายา อดอยาก อยู่ในถ้ำ เต้านม รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย กินเต้าหู้ แมลงปีกแข็ง แฮนด์บอล กลืนดวงอาทิตย์ ฟันโยก ถุงเงิน-ถุงทอง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ผม กุฏิพระ ไส้ไหลจากท้อง ทรัพย์สมบัติ พืชผัก ถูกเฉือนเนื้อ เครื่องชั่ง น้ำเหลือง สิริภาจุกาภรณ์ ฆ่าตัวตาย พริก แดด ถวายของแด่พระสงฆ์ บิน (สูงขึ้น) ศพ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ถูกตี คดข้าวเย็นกิน ญาติ โรคเรื้อน ชายหนุ่ม ชนกระบือ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ภาษา เมือง ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว กุ้งแห้ง มีดเหน็บที่เอว ใส่ต่างหู ดื่มกาแฟ งานบวชเณร ตัวเองถูกประหาร ถูกวิ่งราวทรัพย์ ปอกเปลือกไข่ พระอาทิตย์ ม้าสีขาว ประเจียด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ สีฟ้า ล้างเท้าตัวเอง เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด มะนาว คำนับ จีวร ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน งูเหลือม ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ศีรษะมีเหา หม้อข้าว ป่าเขา ไกด์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM