ทำนายฝัน 'ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า หากคุณกำลังโสดอยู่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรู้ใจ ซึ่งเป็นคนที่น่าพึงพอใจ แต่หากมีครอบครัวอยู่แล้ว คุณจะได้ลูก และ ยังได้โชคลาภจากการเสี่ยงอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า'

หากคุณกำลังโสดอยู่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรู้ใจ ซึ่งเป็นคนที่น่าพึงพอใจ แต่หากมีครอบครัวอยู่แล้ว คุณจะได้ลูก และ ยังได้โชคลาภจากการเสี่ยงอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลอยคอ กินผัก ฝีขึ้นตามร่างกาย ทะเลาะกับภรรยา ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ธนบัตร พระนาคปรก อรุณ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ทาเล็บ วงกต คนแก่ ถ้วยชาม ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เอามีดฟันเท้าตัวเอง ไฟไหม้บ้าน งานวัด ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ได้ยินเสียงกระดิ่ง ฉากกั้น ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ความรัก สังกะสี เชือดคอสุกร หญิงแปลกหน้า กำไล แกะเปลือกหอยรับประทาน ขนลุก เปิดผนึกซองจดหมาย ก้างปลาติดคอ หยก ก้ามกุ้ง เด็กกำลังดูดนม ผึ้งบินรอบรังของมัน ป่วย ผิวพรรณ ฟองน้ำ เถียงกับคน กล้วย กินข้าวบนใบบัว องคมนตรี กงเต๊ก ซักผ้าขี้ริ้ว ธุลี คนรักได้รับบาดเจ็บ ฆ่าศัตรู ผู้หญิงตั้งครรภ์ ตัวเองบ้า ตะโพน โกนขนหน้าแข้ง เดินทางไปวัด สวมแหวน ภาพวาด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ขนทรายเข้าวัด กล้วยแฝด เครื่องจักรทำงานได้ดี ถางหญ้า รูปภาพของเครือญาติ โสมสวลี ประเทียบ งมหาของ ให้มีดแก่คนอื่น เกลียดคนอื่น ถ้ำมืด ระบำ เครื่องดักนก ไข่มุก นอนกรน ละลาย ฮองเฮา (ราชินี) ก้ามปู ทารก ไทร ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ศพถูกมัดตราสัง ซักผ้า นาฬิกาปลุก ของโบราณ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา บ้านไฟไหม้ ไกด์ ศัสตราวุธ ถีบจักรยาน ได้ใบสั่งจากตำรวจ แสงสว่าง ปีนข้ามกำแพง จาระบี กำไลข้อมือ ซ้อมรบ ตาหลายคู่ บูชา ศาลา รางรถไฟ แล่นเรือผ่านเกาะ คนกำลังถ่ายรูป ตักน้ำราดตนเอง พ่อหม้าย หักธนู เทวาลัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM