ทำนายฝัน 'ดำน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดำน้ำ ฝันว่าได้ลงไปดำน้ำ ทำนายว่าหากทำกิจการใดก็จะมีอุปสรรค ไม่ราบรื่นในช่วงแรก แต่ก็จะทำได้สำเร็จและผ่านพ้นไปได้ เรียกว่าเป็น ทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดำน้ำ'

ฝันว่าได้ลงไปดำน้ำ ทำนายว่าหากทำกิจการใดก็จะมีอุปสรรค ไม่ราบรื่นในช่วงแรก แต่ก็จะทำได้สำเร็จและผ่านพ้นไปได้ เรียกว่าเป็น ทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หน้าต่าง ไหล่เจ็บ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ คนป่วยอยู่บนรถ น้ำพุสวยงาม ต้นไม้ยืนต้นตาย ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ บนบาน บวชภิกสุนี ถูกเสือกัด ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ฝนตกปอยๆ ตำรวจตั้งด่าน เสวียน เหยี่ยว อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ต้นกก น้ำพุที่พุ่งสูง ได้เข้าร่วมในสงคราม ลูกเห็บ ได้เป็นเจ้าบ่าว คูคลอง สถานี เครื่องบินตก เสือกัดตัวเอง ทอดผ้าป่า หมาก แก้วแตก ซองจดหมายสีขาว ดวงจันทร์ ผ้าไตรจีวร บ้านร้าง แกะเปลือกหอยรับประทาน ฉ้อโกง พูดสนทนา ผม ฆ่าไก่ กินหัวสุกร ฆ่าใครบางคน ฝี ค่ำคืน เวียนเทียน ฆาตกรรม เงิน นั่งรถไฟ เห็นประตูบ้านตัวเอง ประหาร มีฤทธิ์ เด็กเกิดใหม่ ฟันหลุด เห็นกองไม้กระดาน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เปลี่ยนเสื้อผ้า เศษอาหาร ทะเลาะกับแม่ยาย ถวายพระด้วยดอกบัว ตู้เซฟ มวย กลอง กระต่ายวิ่ง ตนเองทำความผิด วิมาน ลิง หนอน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ถ้ำ รักเพื่อน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ฝุ่น เอามีดฟันเท้าตัวเอง เครื่องขยายเสียง บัญชี มหาสมุทรมีพายุ ฝุ่นเข้าตา เล่นฟองสบู่ เวที จำนอง ลูกประคำ น้ำท่วม เรือจอด ไทร คนแคระ คลอดบุตร ไฟไหม้ป่า ทอดสมอ สีบรอนซ์ ขนม นกเกาะหลังงู จับปลาตะเพียน ผลจันทร์ ( พืช ) เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้หญิงพายเรือ พานทอง ตลับแป้งทาหน้า ป่าไผ่ นุ่งผ้าขาว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขี่หมู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM