ทำนายฝัน 'ดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดิน ฝันว่าได้จับก้อนดินหรือว่าได้หยิบมากิน ทำนายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดิน'

ฝันว่าได้จับก้อนดินหรือว่าได้หยิบมากิน ทำนายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดูกแตก ตกปลากับญาติ ล่าสัตว์ ฝนครึ้ม ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ซาบซึ้งใจ ตกบ่ออุจจาระ ชกคนที่จมูก อิฐ ไม้ไผ่ ถูกทรมาน ซื้อเต่า รถเมล์ ขายของ ตกกระ น้ำพุขนาดใหญ่ กินลูกอม พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ความรังเกียจ นกแขกเต้า ฝังศพ ลิ้นแข็ง สัมผัสกรวดทราย โรคเรื้อน ตู้เหล็กใส่เอกสาร รูปภาพของเครือญาติ สุสาน หน่อไม้ ข้อเท้าแพลง เหรียญ ปลาหมึก นั่งบนแคร่หาม ญาติตาย ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก คนมุงซื้อขาย กล้องยาสูบ กระถางสามขา ปฏิมา ฉมวก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เดินอยู่กลางทุ่งนา วัง นกพิราบ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ถ่ายขี้ เสื่อไม้ไผ่ มังกร เขากวาง ต่อสู้กับปีศาจ คิดถึง หิมพานต์ (ป่า) นุ่งผ้าขาว อักษรย่อ ขี่ม้า เห็นคนเปิดประตู ตัวเองถูกประหาร เดินเล่นบนหาดทราย กินขนม หน้าต่างพัง จับลูกเสือ ปราสาทเก่าแก่ จับปลา ไหล่ กฐิน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ตั้งครรภ์ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กินโทสต์ ฆ่านกกระจิบ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ซุกซ่อนตัว บ้านตัวเองสวยงาม หม้าย ซี่โครงหัก ปากเน่า ดักนก ถูกประณาม ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ประตูกำลังถูกไฟไหม เม่น เทียนไข หมาคาบหม้อ ปลาทองที่ตายแล้ว กระท่อมร้าง เส้นด้าย กินเนื้อเป็ด ญาติ ก่อสร้าง ขี่ควาย แล้ว ตกควาย สวมมงกุฎ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ฆ่าหมี เมือง กุ้งทะเล เห็นประตูปิด รักภรรยาตัวเอง กรวยกรอกน้ำมัน เสื้อใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM