ทำนายฝัน 'ดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดิน ฝันว่าได้จับก้อนดินหรือว่าได้หยิบมากิน ทำนายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดิน'

ฝันว่าได้จับก้อนดินหรือว่าได้หยิบมากิน ทำนายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีคนขอโทษ เก็บผลมะม่วง บุญ ฆ่าผีเสื้อ เห็นกระดุม ฮาเร็ม ถูกล็อตเตอรี่ ธารน้ำตก ถูกเสือกัด ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน โทษ เมฆสีเลือด ตลาด ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด จุดดอกไม้ไฟ กินยา ซุง หุ่นโชว์เสื้อ เงินโบราณ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม แบกหาม ดาวตกที่หลังคาบ้าน สร้อยทองคำ โน๊ตบุ๊ก อาจารย์ ใบลาน กบ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ทอง สมอเรือ นาข้าวรกร้าง นั่งบนแคร่หาม มือ สัตว์เลี้ยงตาย งาช้างวางคู่กัน บุตร ดูละคร ลูกจัน ขนมจีน พายเรือตามลำพัง จักรพรรดิ เดินหลงไปในป่าละเมาะ ของที่ระลึก กระถางสามขา ประโคม ปลูก ของเน่าเสีย โบว์ดำผูกคอ เล่นฟองสบู่ ซีเมนต์ ลากฉุด มรกต หนังสือ อยู่ในอาการเร่งรีบ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด น้ำฝน หุ่นยนต์ ฆ่าเต่า พิมเสน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี สงคราม ผ้าห่มหนาๆ เพื่อนที่จากไปไกล คอบิด ตราสัง ปากเปื่อย ภาพยนตร์ คนมีเขา เดินทาง เข้าเฟสบุคไม่ได้ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา พระสังฆราช พระปรางค์ ผ้าโพกหัว หวีเสนียด ญาณ ปอก งมหอย ดวงดาว อาเจียนเป็นหนอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ภิกษุณี หวีหัก สร้าง ขายตู้ ขายโต๊ะ แพทย์ แม่นํ้า คนกำลังถ่ายรูป ปล่อยปลาดุก ถูกกลั่นแกล้ง แสงสว่าง ภาวนา เสือตาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ญาติตาย อาบน้ำในอ่าง ประตูที่ปิดตาย ปล่องเมรุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM