ทำนายฝัน 'ดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดิน ฝันว่าได้จับก้อนดินหรือว่าได้หยิบมากิน ทำนายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดิน'

ฝันว่าได้จับก้อนดินหรือว่าได้หยิบมากิน ทำนายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีคนเกลียด ใบมีดโกน กระดาษข่อย ใช้ผ้าคลุมหัว ฝาเรือน โบดำผูกเสาบ้าน ดิน ซื้อกระดุม ถูกฉ้อโกง นอนเล่นกลางหาดทราย คนตกน้ำกำลังจะจม ภรรยา เดินขึ้นที่สูง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ จุดเทียนชัย ซื้อไม้กระดาน ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง หมาตาย แผล ต่อสู้กับปีศาจ ตัดต้นไม้ ตกหน้าผา แผ่นดินแยกออกจากกัน ดารา เมฆสีแดง ของหวาน แป้งผัดหน้า ถูกจับ สายนาฬิกาข้อมือขาด หีบปิดอยู่ ผมร่วง ยุง ตัดผมสั้น วงเวียน หมาหอน กอดตุ๊กตา ต่างหู ถูกสุนัขเห่า ตีแมลงวันตาย แม่มด ซ่อนหา ละทิ้งบ้าน ผ้าขี้ริ้ว นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ปลาเงินปลาทอง กินเนื้อคนอื่น ผ้าฝ้าย ไปยังเมืองนรก คลอดลูกก่อนกำหนด ไต่เขา ฆ่าหมี กรอบรูป ดักนก ตกจากเครื่องบิน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม กระถางสามขา อาเจียนเอาลำไส้ออกมา แผ่นดินไหว ความผิด กระต่ายน้อย ลา ( สัตว์ ) คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เพื่อนอยู่ห่างไกล ตกต้นไม้ ไก่ฟ้า ราวตากผ้า ญาติเสียชีวิต เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ พระสถูป เดินกะโผลกกะเผลก กังวล อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น แผ่นดิน เดินรอดราวผ้า เงา นาก กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ตัวเองตายไปแล้ว ก้ามปู เมฆกลางแดด กุ้งแห้ง ลูกเต๋า โพธิ์ ปล่องเมรุ เหาะดั้นเมฆ นำฟองน้ำมาล้างจาน แบกหาม จับกระต่าย ปลอกหมอน แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ มีดเหน็บที่เอว แมงมุม กองกระดูก พระเจ้า งมปู กอดผู้ชาย ปล่องไฟ เซียมซี นักบวช เก็บเงินได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM