ทำนายฝัน 'ดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดิน ฝันว่าได้จับก้อนดินหรือว่าได้หยิบมากิน ทำนายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดิน'

ฝันว่าได้จับก้อนดินหรือว่าได้หยิบมากิน ทำนายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยกโทษ มหาสมุทร ฉลองพระบาท คนตกนรก ทูตชาวต่างชาติ นํ้าพุที่พุ่งสูง นั่งจับเจ่า เดินทางก่อนกำหนด ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กระปุก ภรรยามีครรภ์ ความผิด นอนโรงพยาบาล เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ วิวาท กระทง มงกุฎ งวง ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ซี่โครงหัก คนตายในบ้าน หย่า กระโดดจากที่สูง รวงข้าว ลายแทง สมุด หญิงเปลือยกาย ถ้วยชาม ตกจากที่สูง พระบรมรูป เดินเล่นในสวนสวย ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า สีดำ ขนลุก กระถางสามขา เกลือ จรวดไฟ สวมมงกุฎ สละราชสมบัติ หาบขี้กลับบ้าน เงาะป่า กิ้งก่า ฆ่าสุนัขบ้า ช่างเหล็ก เดินรอดราวผ้า ดับตะเกียง กระเป๋า ลายนิ้วมือ ถั่วลิสง งาช้างวางคู่กัน ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ถือดอกบัวในมือ แมลงปีกแข็ง บาดเจ็บ ตำรวจ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ฮอกกี้ ฆ่าควาย นั่งบนลังไม้ แต่งงาน นกกางเขน ฟ้าแลบ โคเข้าบ้าน เมาสุรา ปลาฉลาม ตกน้ำ พวงมาลา บัว ขวดเหล้า แม่มด คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ตัวเองมีปีก ขอบฟ้า แมวข่วน มีดบาด ถุงน้ำร้อน จมูกแหว่ง เสื้อผ้า เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ตะโพน ถูกลูกปลุกให้ตื่น การรับรางวัล ผู้หญิงโพกผ้า กัลยาณิวัฒนา ครก เห็นกระดุม คนฆ่าสัตว์ จีวร ผลไม้ กลืนเมฆ คนอื่นทำพลาด ถ่อเรือ กระซิบกับเพื่อน กีตาร์ ธนูหลายดอก ลูกปัด นำเที่ยว แกงการู ตกกองไฟ คลอดลูกก่อนกำหนด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น