ทำนายฝัน 'ดีใจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดีใจ ฝันว่ามีเรื่องดีใจ ทำนายว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี มีเคราะห์ แต่หากว่า ในความฝันดีใจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดี ตรงกันข้ามหากในฝันเสียใจร้องไห้มาก กลับเป็นฝันที่ดี มีโชคลาภ และจะหมดเคราะห์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดีใจ'

ฝันว่ามีเรื่องดีใจ ทำนายว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี มีเคราะห์ แต่หากว่า ในความฝันดีใจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดี ตรงกันข้ามหากในฝันเสียใจร้องไห้มาก กลับเป็นฝันที่ดี มีโชคลาภ และจะหมดเคราะห์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกมัดมือมัดเท้า ว่ายน้ำ เดินตากแดด ขี่สัตว์ ขบวนแห่ศพ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เดือน ถั่ว จำเลย พูดกับกลุ่มชน หมาคาบหม้อ ความมืด ซื้อปลาทอง กระปุก นองเลือด ปลาทองที่ตายแล้ว กรรไกร เป็นคนปรุงอาหาร ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด บวช ขนนกสีขาว น้ำตก แมลงปีกแข็ง การผ่าตัด เท้าเจ็บ บวม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ มุดใต้ถุน ศิลา มือ เหยียบอุจจาระ ตกกองไฟ ลูกข่าง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เสี้ยนหนาม ญาติกำลังจะตาย เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ข่าวดีจากลูก ยิงนก ยิงกา ปีศาจที่มีเขาและหาง โต้เถียง เป็นบ้า ปลาหมึก ตกน้ำร้อน ถุงมือ ถือดอกบัวในมือ คบไฟ ดื่มยาพิษ ดับเทียน กระถางหลุดมือแตก ขวานหัก กลอง ธรรมจักร พระสงฆ์ ดื่มสุรา วิวาท กินขนม ญาติทำความผิด ขมิ้น โถส้วม คนรักหรือคู่รัก เดินเล่นบนหาดทราย ช้าง เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ถูกโยนลงทะเล ไก่ชน ดับตะเกียง กงล้อ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ภรรยาออกจากบ้าน ว่าว อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ขายไม้กระดาน อทิตยาทรกิติคุณ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ บ้านตัวเอง ชนะ ราชา ขี่ม้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สู้กับเหยี่ยว แทงตัวเอง ส้มตำ อุ้มเด็กทารก เสื้อครุย รังนก วิ่ง ไฟไหม้บ้าน แฮนด์บอล นอนบนพื้นน้ำ ตะไคร้ ฝาหม้อ ฝนตั้งเค้า ฆ่างู อรุณ ถางหญ้า ชุดว่ายน้ำ จานแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น