ทำนายฝัน 'ดึงเชือก'

ฝันเห็น ฝันว่า ดึงเชือก คุณมีเกณฑ์โยกย้ายในหน้าที่การงาน มีศัตรูคิดร้าย เพื่อนร่วมงานลอบแทงข้างหลัง หรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ที่อาศัย ช่วงนี้ไม่ควร เสี่ยงโชค เพราะโชคไม่เข้าข้างช่วงนี้ควรรีบไปทำบุญปล่อยปลาดุก ปลาดุกนั้นหมายถึงศัตรูคอยยักให้เราได้รับความเจ็บปวด ปล่อยปลาดุกก็เสมือนปล่อยศัตรู
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดึงเชือก'

คุณมีเกณฑ์โยกย้ายในหน้าที่การงาน มีศัตรูคิดร้าย เพื่อนร่วมงานลอบแทงข้างหลัง หรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ที่อาศัย ช่วงนี้ไม่ควร เสี่ยงโชค เพราะโชคไม่เข้าข้างช่วงนี้ควรรีบไปทำบุญปล่อยปลาดุก ปลาดุกนั้นหมายถึงศัตรูคอยยักให้เราได้รับความเจ็บปวด ปล่อยปลาดุกก็เสมือนปล่อยศัตรู

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุนัขเข้ามาเลีย เพื่อนที่จากไปไกล เช็คเด้ง ตัวเองตายไปแล้ว ถูกล็อตเตอรี่ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) น้ำฝน ตัดผมใหม่ ขนตาร่วง กระโดดจากหน้าต่าง ลอยกระทง รดน้ำ ถูกฝังทั้งเป็น กิ๊บติดผม งู ผ้าโพกหัว สระผม ล้มลงไปในหลุมลึก นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย กินสายบัว ถุงเท้า ถาดดอกไม้ ผึ้งบินรอบรังของมัน กระท่อมร้าง ใบมีดโกน ผึ้ง หอก นั่งรถ โยงเรือ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ป่าเขา แว่นตาเลนส์สีดำ จับขโมย ฤกษ์ไม่ดี ฝาเรือน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว วาฬ ป่วย แขนถูกตัด เท้าเจ็บ ถูกหวายรัด นอนในเรือ ขวด รถพยาบาล ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ พระ ถูกไล่ออกจากงาน จักรพรรดิ กำลังเล่นเฟสบุค ช่างไม้ ไก่ชน เปิดเผยความลับกับเพื่อน ต้นไม้เขียวชอุ่ม ภาษา มีดเหน็บที่เอว นกคุ่ม ปัสสาวะรดกำาแพง ซื้อของโบราณ เห็นถนนที่ขรุขระ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ความมืด ผ้าห่มหนาๆ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กินนก ไวโอลิน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด สร้างบ้าน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน วิดน้ำ ทาก เห็นที่นารกร้าง ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน งวงช้างรัดตัว ดื่มสุรา ชี จับสายสิญจน์ ทำนาได้ผลผลิตดี คนร้าย ขับรถ ยิ้ม ดื่มน้ำ ตัวเองถูกฉีดยา ถูกตีหู แมลงวัน ซื้อปลาหมึก ศีรษะมีเหา ท่อน้ำ เข็มแทง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) กระซิบกับเพื่อน จักรเย็บผ้า สุนัขคาบหม้อ คนป่วยอยู่บนรถ ดม ลับมีด อยู่ในกระท่อม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น หนู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM