ทำนายฝัน 'ดื่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ดื่ม ฝันว่าดื่มน้ำ ถ้าน้ำที่ดื่มเป็นน้ำสะอาด ทำนายว่าจะหายจากโรค ภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่และมีความสุขในชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดื่ม'

ฝันว่าดื่มน้ำ ถ้าน้ำที่ดื่มเป็นน้ำสะอาด ทำนายว่าจะหายจากโรค ภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่และมีความสุขในชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โล่ ปราสาทเก่าแก่ เพื่อน ไม้ขีดไฟ ตู้รับจดหมาย ไก่ วิทยุ ขายของ ขับรถ ที่พึ่ง บานไม่รู้โรย บิดามารดา บ่อน้ำ รากไม้ ธนูหัก เงาตัวเองในกระจก มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ฆ่าโค ดับกองไฟ ป่า ความลับ สำลี เห็นประตูเมือง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดอกไม้ เพชรรัตนราชสุดา ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เรือนแพ แจกัน ต้นไม้เขียวชอุ่ม แบกหาม หูเจ็บ มู่ลี่ ฟุตบอล แต่งตัว เกลียดคนต่างชาติ พายเรือกับคนอื่น ตู้เย็น ทีปังกรรัศมีโชติ พาน นาฬิกาข้อมือ ปลา กำแพงเมือง แมงมุม นั่งอยู่ในกองขี้ ปลาทองที่ตายแล้ว ช่างเหล็ก ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย กระซิบกับเพื่อน เครื่องแต่งกาย เสวียน ทอดทิ้งครอบครัว เก็บเกี่ยวข้าวในนา โจรปล้นบ้าน ขี่โคอศุภราช ถูกทำโทษ สวมเสื้อสีเขียว ทอง ชี ตกกล้า ข้อเท้าแพลง ขี่วัว กำไลข้อเท้า เสี้ยนตำเท้า โกรธ ปล้น กระปุก ทำอะไรแปลกๆ จุดดอกไม้ไฟ โต๊ะทำงาน เล่นน้ำฝน เพื่อนตาย น้ำล้นเขื่อน ฆาตกร พ่อหม้าย ค่ำมืด กอดผู้หญิง สามีตาย มุ้งหมอน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ กินรีหรือกินนร บุพการี ต่อ ฤดูร้อน ตลาด คนตกน้ำกำลังจะจม กำไล ท่าเรือ ลักขโมย ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก แขนขาด เสื่อไม้ไผ่ ขวัญ แบกผลไม้ ลำคลอง เครื่องบิน รักภรรยาตัวเอง ตีคนอื่นด้วยเชือก ภาชนะ มวยผม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น