ทำนายฝัน 'ดื่มนม'

ฝันเห็น ฝันว่า ดื่มนม ฝันว่าดื่มนม คุณจะมีเงินทองใช้จ่ายมากมาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดื่มนม'

ฝันว่าดื่มนม คุณจะมีเงินทองใช้จ่ายมากมาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้รับจดหมาย ถีบจักรยาน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ธนบัตร เครื่องบิน ผ้าขาว ตกเขา ไฮไฟว์ ( hi5 ) เป็ด เห็นไม้กระดาน หีบปิดอยู่ จันทร์ทรงกลด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ฝนตั้งเค้า กอดผู้ชาย นาก แผ่นดิน กระดูกแตก คุก ตะราง ข่าวร้าย แขน ปลาหลีฮื้อ เนื้อหนัง ทิวเขา ดูหนัง เหยียบอุจจาระ ซ่อนหา เครื่องบินบังคับ ลากฉุด ร้องรำทำเพลง ชลธาร ฝนครึ้ม แว่นตาเลนส์ใส กระดาษสี กินเนื้อไก่ หนี้สิน ดวงอาทิตย์มืดมัว เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กินเฉาก๊วย ลูกเห็บ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง สวะ รถเข็นศพ กวางดำ ทรมานคนอื่น ทำแว่นตาแตก ดอกกุหลาบ ฝาเรือน เกิดความรู้สึกผิด แทะกระดูก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ บุคคลที่มีชื่อเสียง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง น้ำมัน จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ถูกแทง ไพ่ จิ้งเหลน ต้นไม้ยืนต้นตาย ต้นไม้เหี่ยวเฉา พรม ครัว พริกไทย กบฎ กางร่ม ดอกซ่อนกลิ่น ย่างเนื้อ พิมเสน ตลาด เดินลุยกองไฟ ถ้วยรางวัล ล้างเท้าตัวเอง มังกร เลี้ยงกุมารทอง สายสนตะพาย ดาวอับแสง อาจารย์ เจ้าเมือง ท่อนซุง งูเหลือม ใต้ถุน แมลงภู่ ปอ ได้เสื่อใหม่ เดินทางกลางทะเลทราย ได้เป็นเจ้าสาว เท้าขาด ผิวหนัง อาบน้ำฝน นกนางแอ่น วิวาท ลมหายใจมีกลิ่นหอม โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) หิมะตกอยู่เรื่อยๆ กระหายน้ำ กำแพงเมืองจีน ไถนา เช็ค ( Cheque ) ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM