ทำนายฝัน 'ดื่มนม'

ฝันเห็น ฝันว่า ดื่มนม ฝันว่าดื่มนม คุณจะมีเงินทองใช้จ่ายมากมาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดื่มนม'

ฝันว่าดื่มนม คุณจะมีเงินทองใช้จ่ายมากมาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แขนถูกตัด ฌาน เอามีดฟันเท้าตัวเอง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ สินบน ไผ่ ฝุ่นฟุ้งกระจาย นางกวัก ไทร ครุฑ เดินช้าๆ กระจก ซุบซิบนินทา จับเงิน คู คลอง ถูกทำโทษ ลูกแก้ว ตกต้นไม้ ธนู ประตูที่ปิดตาย นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ข่าวดี ช้อน อุ้มลูกหมา ตารอบตัว เที่ยวบ่อนการพนัน ขอบฟ้า พังประตู ถูกเปลื้องผ้า มนต์ รองเท้า พวงมาลัยดอกไม้สด มดกัด เผาศพ ถ่ายอุจจาระ ฟันโยก ชายชรา ฉมวก เซิ้ง กระป๋องนม รางรถไฟ บ้านมีช่องโหว่ กินอาหารเจ หม้อ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ค้างคาว ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ขายไม้กระดาน ผู้หญิงตั้งครรภ์ มโหรี ราหู ฟ้ายามเมฆครึ้ม ฆ้อง สร้อยข้อมีชำรุด โบสีดำ เศษอาหาร ขโมย ท้องฟ้าสีแดง ตีงู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ้าไตรจีวร ตรอกซอกซอย ปัดกวาดฝุ่น ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง บันไดกว้างๆ น้ำพุที่พุ่งสูง นกนางนวลโผบิน ขอนไม้ เงื่อน ปริญญาบัตร เรือโยง ทะเลสาบ ถวายพระด้วยดอกบัว เชือก หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) แสตมป์ อ่างน้ำ จำนอง บริโภค เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เลี้ยงกระต่าย เกลียดคนต่างชาติ ถูกโกง ตะกร้าพลาสติก ครกสาก วัด เจ้าที่ ร่มกางอยู่ นายกรัฐมนตรี เท้าด้วน ศิลปิน ฝักดาบ ดวงอาทิตย์ขึ้น จราจรที่สับสนวุ่นวาย ตู้ไปรษณีย์ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ว่าว ใยแมงมุม บวช โบว์ดำผูกเสาบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น