ทำนายฝัน 'ดื่มน้ำชา'

ฝันเห็น ฝันว่า ดื่มน้ำชา ฝันว่าได้ดื่มน้ำชา ผู้ใหญ่จะให้โอกาสที่ดี จะให้ของกำนัลที่มีคุณค่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดื่มน้ำชา'

ฝันว่าได้ดื่มน้ำชา ผู้ใหญ่จะให้โอกาสที่ดี จะให้ของกำนัลที่มีคุณค่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้อนทอง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลูกแก้ว ทดน้ำ เดินรอดราวผ้า ปอด ปล่อยสัตว์ กางเขน (นก) หญิงแปลกหน้า ไฟไหม้ผม ภาพ น้ำมัน ไทร ของลับ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เห็นไม้กระดาน ข้าวเปลือก กอดอก จับลูกเสือ นอนกับนางงาม ไก่ แกงการู ปัสสาวะรดกำาแพง ธรรมจักร หญิงแต่งชุดสีฟ้า ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน สงคราม ผัดหน้า เดินขึ้นที่สูง ฝนตกปอยๆ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ชกคนที่จมูก เมฆสีแดง ตุ้มหู ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ตะไคร้ หัวล้าน ไฟไหม้ในท้องฟ้า กินกล้วย สารภาพต่อหน้าเพื่อน กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ต้องโทษ ภรรยามีครรภ์ ช้อน แบกหีบ ฮก ลก ซิ่ว ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ไล่จับผีเสื้อ เดินทางไปวัด เดินตากแดด ยากจน แทะกระดูก น้ำเหลือง ช่างปั้น ขี่ควาย ปลวกขึ้นบ้าน ช่างเหล็ก ฮองเฮา (ราชินี) ทางม้าลาย ญาติเสียชีวิต ถูกปีศาจไล่ กระท่อมในป่า ตกปลากับญาติ โลกแตก อดอยาก ต้นโพธิ์ กินลิ้น สวมเสื้อขาด ฐานพระพุทธรูป วิ่งหนีผู้ร้าย ขัง โล่ กินผัก งมหอย สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าบ่าว ถ่อเรือ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กล้วยไม้ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ลิฟต์ กระบอกไม้ไผ่ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ยิงนก ยุง ถวายพระด้วยดอกบัว แตร ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ธุลี เอามือตบต้นขาตัวเอง ชงชาถวายเจ้าที่ ได้รับของมีค่า มหาสมุทร ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง สุสาน โดนแทง นอนบนเตียง จับ บิลเลียด มีคนเกลียด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM