ทำนายฝัน 'ดื่มน้ำหวาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดื่มน้ำหวาน ฝันว่าได้ดื่มน้ำหวาน ที่มีรสชาติหวานหอมดื่มแล้วรู้สึกขึ้นใจ ความรักของจะออกรสออกชาติมากขึ้น คนในครอบกันมากขึ้น คู่รักจะหวนกลับมารักเดียวใจเดียวไม่เกเรออกนอกลู่นอกทาง อย่างที่ผ่านมา เลขน่าสนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดื่มน้ำหวาน'

ฝันว่าได้ดื่มน้ำหวาน ที่มีรสชาติหวานหอมดื่มแล้วรู้สึกขึ้นใจ ความรักของจะออกรสออกชาติมากขึ้น คนในครอบกันมากขึ้น คู่รักจะหวนกลับมารักเดียวใจเดียวไม่เกเรออกนอกลู่นอกทาง อย่างที่ผ่านมา เลขน่าสนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไก่ น้ำมันก๊าด ขับรถยนต์ เฒ่าแก่ คนรักได้รับบาดเจ็บ เดินอยู่ในป่าช้า เหยียบอุจจาระ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เตาไฟ เสี้ยนตำเท้า เดินอยู่ในสุสาน เล่าเรื่องตลก โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) หมาเลียขา มู่ลี่ กงจักร รดน้ำ จาระบี โถแป้ง ตกปลากับคนรัก หญิงชู้ ซื้อกระโปรง เพชรนิลจินดา ไส้ไหลจากท้อง กระถางสามขา เกือก ช่างปั้น ขโมยอาหาร ผักที่ยังคงปลูกในดิน นอนบนเตียง ฆ่ากระต่าย โซ่ พระจันทร์เดือนหงาย กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน โบว์ดำผูกเสาบ้าน หินก้อนใหญ่ ใส่บาตร กวางดำ ถูกตี อยากมีเงิน ขมิ้น นอนในเรือ ถือกรรไกร ต่อ เครื่องแบบตำรวจ คนหามวอผ่านหน้า มังกร กงสุล แบกผลไม้ ปลูกบ้าน กรงนก ตัวเองเป็นโจร ไฟ ถูกพายุพัดพาไปไกล แก้ม นำอุจจาระกลับบ้าน เงินกู้ เข้ารับการผ่าตัด พระอรหันต์ จุดไฟ โครงกระดูกสัตว์ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ปั่นด้าย โคเข้าบ้าน แสงนีออน หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เด็กเกิดใหม่ ศรีนครินทราบรมราชชนนี เลื่อย หญิงทุบตีกัน นั่งราชรถ เห็นที่นารกร้าง หนอน เท้าเจ็บ ต่อสู้กับคนร้าย ขี่กระบือ หญิงแต่งชุดสีแดง หุงข้าว พวงมาลัย เด็กนอนบนเตียง เลี้ยง สวมใส่ชุดว่ายน้ำ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ได้เข้าร่วมในสงคราม บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ใบไม้ ผู้หญิงหัวล้าน ยกยอ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ตกลงไปในบ่อ งูขดเป็นวงกลม ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ขึ้นบันได ขึ้นเขา จราจรที่สับสนวุ่นวาย แขน ด้วง รั้ว ตื่นขึ้นมาเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM