ทำนายฝัน 'ดื่มน้ำหวาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ดื่มน้ำหวาน ฝันว่าได้ดื่มน้ำหวาน ที่มีรสชาติหวานหอมดื่มแล้วรู้สึกขึ้นใจ ความรักของจะออกรสออกชาติมากขึ้น คนในครอบกันมากขึ้น คู่รักจะหวนกลับมารักเดียวใจเดียวไม่เกเรออกนอกลู่นอกทาง อย่างที่ผ่านมา เลขน่าสนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดื่มน้ำหวาน'

ฝันว่าได้ดื่มน้ำหวาน ที่มีรสชาติหวานหอมดื่มแล้วรู้สึกขึ้นใจ ความรักของจะออกรสออกชาติมากขึ้น คนในครอบกันมากขึ้น คู่รักจะหวนกลับมารักเดียวใจเดียวไม่เกเรออกนอกลู่นอกทาง อย่างที่ผ่านมา เลขน่าสนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไม้เท้า นอนกรน วัง ปีศาจที่มีเขาและหาง อยู่ในถ้ำ แขน ขี่เสือ ธุลี ไฝ ร้านค้า มุดใต้ถุน สถานีขนส่ง กิ้งก่า จลาจล กระรอก สามเณร นาฬิกาข้อมือเสีย เมาสุรา เจ็บปวด ยุ้งข้าว ไฟนรก อาบน้ำฝน นกเขา ลายแทง ฆ่าเสือ เพศสัมพันธ์ ตู้เย็น เงินกู้ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย อีกา ชงชาถวายเจ้าที่ เที่ยวบ่อนการพนัน กินโดนัท ล้มลงไปในหลุมลึก มหรสพ คนตายมาหา ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เสื้อเปื้อนเลือด คนรับใช้ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ พายุ ขาด้วน หม้อ ประดาน้ำ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สกปรก โฆษก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) บ้านร้าง กระบือ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เศรษฐี มดกัด แมวออกลูก บุคคลที่มีชื่อเสียง จักรเย็บผ้า แต่งงานก่อนกำหนด ถุงใส่เงิน ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน กินเนื้อเป็ด ปัสสาวะรดกำาแพง เข้าไปในโรงพยาบาล ข้อเท้าแพลง กอดผู้ชาย คนรักได้รับบาดเจ็บ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย อทิตยาทรกิติคุณ ครุฑ ถูกหนูกัด ฝาแฝด ขี่สัตว์ กำแพงเมือง ครก เซรุ่ม นั่งอยู่ในกองขี้ ก่อกองทราย เครื่องร่อน ลิ้นแข็ง บวชชี เสื่อไม้ไผ่ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด เดินตากแดด หวีเสนียด ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี นั่งเล่น กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ข้าวเปลือก คนป่วยอยู่บนรถ ความรักระหว่างคน 3 คน กระจก กอไผ่ มิตรสหาย มรกต ล้างเท้า วิดน้ำ ถอดเครื่องประดับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM