ทำนายฝัน 'ดื่มยาพิษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ดื่มยาพิษ คุณจะชนะศัตรู ถ้ากินยาแก้พิษ คุณจะมีผู้หาเรื่องมาให้จนเดือดร้อน หรือ ถูกดูหมิ่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ดื่มยาพิษ'

คุณจะชนะศัตรู ถ้ากินยาแก้พิษ คุณจะมีผู้หาเรื่องมาให้จนเดือดร้อน หรือ ถูกดูหมิ่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ขา ปากเน่า ตะกร้าพลาสติก ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ถูกฆ่า เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ภรรยาเอาน้ำมาให้ พี่น้องทุบตีกัน พรวน ผ้าขาว บนบาน ขนมเข่ง มุ้งขาด กินเกินขนาด กินหัวสุกร ซุกซ่อนของมีค่า กล่องดนตรี รักสามีตัวเอง จับหมู กางมุ้ง ไม้ไผ่ บันได อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น นุ่งผ้าขาว ประกายไฟ หน้าต่างพัง เป็ด ซื้อไม้กระดาน ธารน้ำตก แผ่นดินแยกออกจากกัน ขอนไม้ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เรียก กระสุนปืน นาค เต้านม เครื่องขยายเสียง เลี้ยง ทอดแห ยาพิษ ความมั่งคั่ง แขน หญิงแต่งชุดสีเขียว บุตร หม้าย นกยูง ลำน้ำ ควันไฟ หุ่น แห่กฐิน เด็กผู้ชาย บ้านเก่า ล้างเท้า ทูต ตื่นขึ้นมาเอง ภรรยาออกจากบ้าน ชายชู้ หนอน คบไฟ จักรพรรดิ เพชรนิลจินดา กินผัก เลือดออกเต็มตัว เด็กอุ้มปลา กรอบรูป ขอโทษผู้อื่น คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง นอนบนเสื่อ ที่นอน แต่งงาน พริก ขอโทษ ไข่ไก่ โกนขนหน้าแข้ง กระปุก เท้าขาด รักเพื่อน ตุ้มหู ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย สวรรค์ เด็ก ฝังศพคนที่รู้จัก ตะเกียง สละราชสมบัติ โคมไฟหรือโคมตะเกียง กระจก บวช ขนม ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เครา จูบสัตว์เลี้ยง ขัง ขโมยอาหาร กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เสื้อเปื้อนเลือด ผีตายโหง หงอนไก่ วิทยุ ปราสาท

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น