ทำนายฝัน 'ดูละคร'

ฝันเห็น ฝันว่า ดูละคร คุณจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดูละคร'

คุณจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่ราชสีห์ หอยที่มีเนื้อเต็ม เมา ฉากกั้น ดูละคร แร้งเกาะหลังคาบ้าน ได้ยินเสียงดนตรีไทย ตักบาตร โทรศัพท์มือถือหาย กินข้าวบนใบบัว จน ขนตาร่วง ดับตะเกียง ของที่ระลึก เพชรนิลจินดา งานศพ เชือก หมูกลายเป็นคน ลวดหนาม แพทย์ จับปิ้ง ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ทำนาเกี่ยวข้าว ตาย เข้าไปในโรงพยาบาล กินขนม ทุเรียน พระสังฆราช แหวนแต่งงาน มาเฟีย ไต่เขา ฟันปลอม มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน แผนผัง งมหอย ได้ยินเสียงระฆัง ฟ้าแลบ แม่ กินโดนัท ทะเลาะกับภรรยา ข้อมือหัก ฝ่าเท้า ยิงนก ปลูกต้นไม้ ลุยไฟ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กระเป๋า เดินบนฟ้า ดิน เซิ้งบั้งไฟ นกเกาะหลังงู เชือกรัดคอ ดักนก บริโภค ฉีกจดหมายรัก ทำขวัญ ป่วยลงท้อง โลกแตก แม่ชี ผัก มีหางงอก ปม ตกเขา โทรศัพท์ ตัวเองกลายเป็นนก บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ปี่ กำแพงเมืองจีน เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เหาะดั้นเมฆ คนอื่นทำพลาด ตะขาบกัด ปิดผนึกซองจดหมาย พายเรือ ตำรา มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ฝุ่น กุมารทอง สุกร คนกำลังจะตาย ธนู จับก้อนกรวด ก้อนทราย กล่าวคำอำลาญาติ ทะเลที่เงียบสงบ โครงกระดูกสัตว์ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กะปิ ฉีกกระดาษ ตัวเงินตัวทอง เครื่องลายคราม จับปลาช่อน แว่นตาเลนส์สีดำ จอมปลวกกลางถนน ความดีความชอบ อู่เรือ ดมกลิ่นดอกไม้ ต้นโพธิ์ มีฤทธิ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM